Пре мобилности

Ко може да учествује?

У програмима  мобилности можете да учествујете уколико сте уписани на:
Related image другу годину основних студија (са остварених најмање 60 ЕСПБ бодова),
Related image мастер, специјалистичке или докторске студије.

Студијски боравак у иностранству траје између 3 и 12 месеци, након чега ћете се вратити на свој факултет да довршите уписани студијски програм. У мобилности можете да учествујете и више пута у току студија, с тим да укупан период проведен у иностранству не може бити дужи од 12 месеци.

Пријављивање

О могућностима за мобилност информишите се на страници Конкурси на нашем веб-сајту. Јавни позиви које објављује Универзитет уметности садрже податке о институцији у иностранству која прима студенте на мобилност, области у којој се мобилност спроводи, периоду и трајању мобилности, праву учешћа, као и детаљна упутства за пријављивање и критеријуме селекције пријављених студенатаПријаву за мобилност поднесите свом матичном факултету, на начин који је наведен у тексту јавног позива.

Рокови за пријављивање

Уколико јавним позивом није другачије одређено, рокови за пријављивање Универзитета уметности су:
Related image 15. април за јесењи семестар
Related image 15. октобар за пролећни семестар

Документи за пријављивање

Related image Пријавни формулар,
Related image Препис оцена, који ће вам издати матични факултет у сврху аплицирања за програме мобилности,
Related image Уговор о учењу
Related image Мотивационо писмо,
Related image CV Еuropass,
Related image Уверење о познавању енглеског језика
Related image Портфолио, односно снимак извођења или уметничка биографија,
Related image Копија прве стране пасоша,
Related image Додатна документа, уколико су наведена у тексту јавног позива.

Уговор о учењу

Уговор о учењу садржи план академских активности које ћете реализовати у иностранству. Закључују га студент, матична установа и установа домаћина пре започињања периода мобилности. Потписивањем Уговора о учењу матична установа одобрава студенту учешће у мобилности, похађање академских активности у периоду мобилности (списак предмета за студенте основних и мастер студија, односно план истраживања за студенте докторских студија) и гарантује признавање ЕСПБ бодова и стечених оцена. Потписивањем Уговора о учењу установа домаћин потврђује да су уговорене академске активности део постојећег курикулума, изражава сагласност да прими студента и одобрава похађање одабраних академских активности.

Језичка подршка

Услов да се пријавите на конкурс за мобилност је да ваше знање енглеског језика (или другог језика наставе у иностранству) буде на нивоу Б1-Б2  на скали CEFR.
Related image Универзитет прихвата међународно признатесертификате: IELTS, TOEFL, Cambridge Exams и PTE.
Related image За студенте који не поседују наведене сертификате, факултети Универзитета уметности организују тестирање и издају потврду о познавању енглеског језика у сврху пријављивања за мобилност.  Пријављивање за полагање теста енглеског језика врши се онлајн путем формулара најкасније до петка, 2. фебруара 2024. године у 10 часова. Пријављивање после овог рока неће бити могуће. Полагање теста ће се одржати у просторијама Ректората Универзитета уметности у среду, 7. фебруара 2024. године са почeтком у 12 часова. Пријављени кандидати ће добити прецизне информације о тачном месту и плану полагања (писмени и усмени испит).
Више информација: Одговори и питања у вези са језичким компетенцијама студената који учествују у мобилности
Пријавни формулар
Тест са писменог дела испита 7.2.2024. и решења

Додатно унапредите своје језичке вештине до нивоа одговарајућег за академске студије тако што ћете уписати интензивни курс у школи језика, похађати онлајн језички курс или курс за стицање међународно признате језичке квалификације.
Више информација: Језичка политика Универзитета уметности

Селекција

У свим програмима мобилности Универзитет уметности у начелу врши избор пријављених студената руководећи се следећим критеријумима:

Related image академско постигнуће студента (просек оцена);
Related image значај мобилности за исход учења уписаног студијског програма;
Related image познавање страног језика;
Related image досадашњи број остварених мобилности студента, при чему се предност даје студенту који претходно није учествовао у програмима мобилности.

Селекција Еразмус+ студената

Начин избора кандидата који се пријављују за мобилност у оквиру Еразмус+ програма – критеријуми селекције, процедура, бодовање и рангирање кандидата – посебно је дефинисан и додатно прецизиран Упутством за учешће Универзитета уметности у Еразмус+ програму мобилности.

Детаљне информације:
Критеријуми за селекцију у Еразмус+ програму, Kључна акција 1 – мобилност студената и запослених у високом образовању

Номинација

Уколико сте изабрани за мобилност, универзитетска Канцеларија за међународну сарадњу ће вашу пријаву, уз писмо номинације, послати институцији у иностранству за коју сте се пријавили, која ће донети одлуку о прихватању издавањем Потврде о прихватању (Acceptance Letter). У случају да институција из оправданих разлога није у могућности да прими на мобилност номинованог студента или да номиновани студент одустане од планиране мобилности, Канцеларија за међународну сарадњу ће номиновати првог следећег најбоље рангираног студента.

Припремите се за одлазак у иностранство

Упознајте своју дестинацију

Потрудите се да пре поласка на пут сазнате што више о земљи у коју путујете и унапред се упознајте са локалним приликама. Потражите информације о граду у коме ћете боравити, културном наслеђу, савременој уметничкој сцени, као и значајним локалитетима у његовој близини. Најзад, истражите веб-сајт школе у иностранству како бисте што боље упознали академску заједницу којој се придружујете.

Корисне информације:
Related image Arrival Guides водичи и мапе (доступни и у PDF формату)
Related image Информације за путовање у иностранство на сајту Министарства спољних послова

Смештај

Проналажење смештаја је обавеза студента на мобилности. Распитајте се да ли школа на којој ћете боравити обезбеђује смештај у студентском дому. У случају да школа у иностранству не поседује студентски смештај, врло вероватно ће вам, преко службе за подршку страним студентима, помоћи да пронађете одговрајући приватни смештај. Уколико се одлучите да пре поласка самостално тражите смештај, саветујемо да не користите услуге агенција које унапред наплаћују своју провизију.

Документи за путовање

Related image Проверите да ли вам пасош важи током читавог боравка у иностранству, плус додатних 6 месеци после повратка.
Related image Извадите визу у случају да путујете у државу за коју вам је виза потребна – информације о визама за иностранство доступне су овде.
Related image Обезбедите полису путног здравственог осигурања за случај неопходне и неодложне медицинске помоћи која покрива време пута и боравка у иностранству.
Related image Преко званичних сајтова и конзуларног представништва проверите услове боравка у држави у којој ћете боравити на мобилности.

Информације за Еразмус+ студенте
Related image