Контакт

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
Универзитет уметности у Београду
Косанчићев венац 29
Тел. +381 11 2624020
Email: iro@arts.bg.ac.rs
Email за Еразмус+ студенте: erasmus@arts.bg.ac.rs

Координатор за мобилност
Сава Поповић
sava.popovic@arts.bg.ac.rserasmus@arts.bg.ac.rs


Координатори за мобилност на факултетима Универзитета уметности:

Факултет музичке уметности
Ивана Мијановић
itanackov@fmu.bg.ac.rs

Факултет ликовних уметности
Александар Динић
aleksandar.dinic@flu.bg.ac.rs

Факултет примењених уметности
Ана Драгић
international.relations@fpu.bg.ac.rs

Факултет драмских уметности
Ксенија Марковић
ksenija.markovic@fdu.bg.ac.rs