Mеђународне мреже

elia

ЕLIA Европска лига уметничких школа

Европска лига уметничких школа (European League of Institutes of the Arts – ELIA) је независна мрежа високошколских установа које се баве уметничким образовањем. Са преко 300 чланова, из 47 земаља, мрежа у свој рад укључује више од 300 000 студената из свих уметничких дисциплина.  ЕЛИА заступа интересе уметничког образовања на европском плану, отварајући нове могућности за размену добрих пракси међу својим чланицамаби промовишући интересе својих чланица. Истичући значај уметничког образовања и уметничког истраживања, ЕЛИА је посвећена стварању повољних услова у којима високо образовање у пољу уметности може да се раѕвија на националном и међународном нивоу.
www.elia-artschools.org

auf

AUF Асоцијација франкофоних универзитета 

Асоцијација франкофоних универзитета (Agence universitaire de la Francophonie) је глобална мрежа високошколских установа и научно-истраживачких института франкофоне оријентације. АУФ је мултилатерална институција која подржава сарадњу и солидарност међу франкофоним универзитетима и институцијама.  АУФ броји 812 чланица, распоређених у 104 земље , које представљају регионалне канцеларије и информациони центри.
www.auf.org

uniadrion

 

УниАдрион

УниАдрион је мрежа универзитета Италије, Словеније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Србије, Црна Горе, Албаније и Грчке, која је основана са циљем да створи перманентне везе међу универзитетима и истраживачким центрима Јадранско-јонског  региона. УниАдрион промовише сарадњу својих чланица кроз заједничке мастер програме, тренинге, летње школе, последипломске програме, са наглашеним мултидисциплинарним приступом и фокусом на питања културног наслеђа и укупног просперитета региона.
www.uniadrion.net


Image result for encatc logo
ENCATC Европска мрежа за културну политику и менаџмент

ENCATC је мрежа више од 100 институција из 40 земаља које се баве образовањем и научно-истраживачким радом у широком пољу менаџмента у култури и културне политике. Чланице мреже доприносе образовању и усаврњавању више хиљада менаџера у култури широм света. Мисија  ENCATC усмерена је на подстицање развоја менаџмента у култури и културне политике у европском и ширем контексту и његово усмеравање ка актуелним кретањима у политици, економији, друштву и технологији.
www.encatc.org

Image result for cilect logo
CILECT  Међународна асоцијација филмских и телевизијских школа

Факултет драмских уметности је члан Међународне асоцијације филмских и телевизијских школа – CILECT, која окупља преко 180 високошколских установа из 65 земаља, преко 9.000 наставника, 55.000 студената и више од 1.330.000 алумнистау који делују у пољу аудио-визуелних уметности. Асоцијација CILECT промовише креативност, интеркултуралност и одрживи развој; посвећена је највишим стандардима у образовању и научно-истраживачком раду у области филма, телевизије и сродних медија кроз организовање форума за размену уметничких, педагошких, методолошких и менаџерских пракси међу својим члановима.
www.cilect.org

AEC Европска асоцијација музичких конзерваторијума 

Факултет музичке уметности је члан Европске асоцијације музичких конзерваторијума (AEC), мреже културног и образовног карактера, којa удружује близу 300 институција које се баве музичким образовањем из 57 земаља.  Циљ асоцијације је унапређење високог музичког образовања, као и музике, уметности и културе у ширем смислу. AEC пружа подршку високошколским установама заступајући њихове интересе, подстичући стварање партнерских веза на европском и међународном плану и изграђујући високе стандарде музичког образовања. AEC сматра да се изврсност високог образовања у области музике  постиже комбинацијом три важна аспекта: уметничка пракса, наставни процес и истраживање и иновација.
www.aec-music.eu

BUN Мрежа Универзитета Балкана

Мрежа универзитета Балкана формирана је 2006. године у Солуну са циљем повезивања  и остварења ближе сарадње међу свим универзитетима Балкана. Циљ ове мреже је да се кроз повезивање и размену утиче на бржи и квалитетнији развој свих универзитетских институција балканских земаља и да се заједничким напорима ови универзитети интегришу у европски систем високог образовања.
wiki/Balkan_Universities_Network