Креативна Европа

MAST – Master Module in Art, Science and Technology

Креативна Европа/Connect/2017/3346110
Програми у области аудиовизуелних индустрија и медија

У оквиру МАСТ пројекта развија се модул који укршта уметност, науку и технологију, комбинујући при том методологију и праксе које приближавају академски сектор сфери индустрије, културе и креативних сектора. Пројекат МАСТ интердисциплинарно спаја историјске, економске, друштвене и културне перспективе у дигиталном контексту, примењујући иновативне ICT методе у настави и учењу. Развијен је модел међународног студијског програма који изводе три универзитета. Модул обима 30 ЕСПБ чине предавања, семинари, радионице и менторски рад са студентима, уз посебан фокус на развијање практичних компетенција, стицање трансдисциплинарних знања и  трансверзалних вештина, у крајњем исходу водећи ка већој запошљивости студената.

Активности МАСТ пројекта подељене су у 5 радних пакета у укупном трајању од 28 месеци. Примењујући стратегије запошљавања које укључују spin-out, start-up и управљање сопственом каријером, модул код студената развија иновативне капацитете који су повезани са реалним потребама индустрије. У оквиру пројекта ће бити развијен водич за развој каријере у који ће бити укључени различити механизми запошљавања, студентске праксе, програми стипендирања, резиденцијални програми, инкубатори и схеме мобилности.

Трајање: 2017-2020

Image result for Making a Living from the Arts
NXT – Making a Living from the Arts

Пројекти европске сарадње
NXТ пројектат води Европска лига уметничких школа ЕЛИА у сарадњи са партнерима из 14 земаља. Пројекат пружа подршку младим уметницима да започну успешне каријере на међународном нивоу, оснажујући њихове способности да уметнички рад претворе у посао од кога могу да зарађају за живот. Циљеви пројекта су:
– отварање транснационалних путева за каријере младих уметника који ће им омогућити да зарађују од свог уметничког рада
– развој културних/креативних инкубатора у смеру веће иновативности и изградња транснационалних веза међу инкубаторима у Европи
– покретање транснационалне мобилности, каријерног вођења и могућности учења дипломираних студената уметности, наставника уметности и лидера инкубатора
– усмереност ка експерименталном уметничком стваралаштву које превазилази дисциплине, жанрове, медије и публику
– повезивање младих уметника са културним и креативним секторима и (креативним) предузетништвом
– промоција локалних, националних и европских културних и креативних сектора као фактор у у економском и друштвеном развоју и покретач економске и друштвене иновације

2015-2018
www.elia-artschools.org


Rostrum+

Пројекти европске сарадње
Рострум+ је пројекат који води European Music Council са циљем да истражи нове начине за повезивање савремене класичне музике са публиком кроз мрежу радио станица, да осмисли нове стратегије за развој публике, промоцију нових музичких израза и јачање сарадње између музичких уметника. Пројектом је предвиђено стварање одрживе мреже за савремену класичну музику. Чланице мреже обавезале су се да у свој редовни програм укључе и композиције из Рострум каталога. Реч је о пласирању дела младих композитора у европску базу података Рострум, одакле се композиције бирају, јавно изводе и постају део „виртуелног фестивала“.

2015-2018
www.rostrumplus.net