Стратешка партнерства

Success in Erasmus KA2 Project! - Cardiff, South Wales


Дељење знања маргинализованих кроз међународну културну сарадњу

SHAKIN’

2020-1-FR01-KA203-080017
Сарадња за иновације и размену добрих пракси

Стратешка партнерства у восоком образовању

SHAKIN’ окупља шест партнера из четири државе (Француска, Немачка, Србија, Шведска), са три универзитета и три културне организације, од којих су сви међународно признати у свом домену делатности. Ови партнери се удружују у решавању суштинских савремених изазова који утичу на поље европске културе проналажењем нових начина размишљања, рада и сарадње, како би студентима пружили одговарајући професионални етос за послове сутрашњице. Током последњих деценија, тржишна логика, популистичке политике, миграције и глобализација, еколошка транзиција или дигиталне технологије на различите тектонске начине утицале су на контекст управљања културом, политике, истраживања и наставу. Али настава и обука у областима културе углавном су одржавале уско професионалне, национално засноване претпоставке о култури, политици, учешћу и образовању. Као резултат тога, процеси учења нису само неприкладни за пружање релевантног знања и добро опремљених стручњака, већ су неосетљиви на искључене, маргинализоване и потлачене гласове и животна искуства данашњице.

Циљеви:
Related image Повезивање академског и маргинализованог знања кроз размену истраживачких методологија у иновативним облицима мишљења, учења и наставе;
Related image Професионализација (постдипломских) студената са новим облицима културне свести, негованих теоријским алатима и подржаних практичним вештинама;
Related image Подржавање међународне сарадње кроз пројекте који укључују подређене перспективе.

Исходи:
Related image Дигитални приручник „Претраживање из маргинализованог“ (Seaching from the subaltern), које прикупља и приказује методологије истраживања за подређена знања;
Related image Алати диверзификације окружења за учење, прикупљање иновативних алата за учење наставу;
Related image Платформа за спровођење међународних културних пројеката, предлагање препорука и алата за вештине, менторство о интеркултуралним професионалним искуствима и залагање за нови професионални етос у пољима културе;`
Related image Курикулум „Подређено знање“ за управљање међународним културним пројектима, артикулишући остале резултате пројекта у краткорочном образовном програму.

Партнери:
Координатор: Универзитет Лион2

Универзитет уметности у Београду, Баухаус универзитет у Вајмару, Стокхолмски музеј женске историјеНезависна културна сцена Србије, ЛАБА.

Трајање: 2020. – 2023.


Поновно осмишљавање менторства у менаџменту уметности
REMAM

2020-1-EE01-KA203-078003
Сарадња за иновације и размену добрих пракси

Стратешка партнерства у восоком образовању

Мастер програми културног менаџмента суочавају се са дуалистичким захтевима – с једне стране, потенцијалних послодаваца, као што су уметничке организације, непрофитне организације и владине институције, за практичним вештинама и знањем о тренутној пракси из уметничке области; а с друге потребе за аналитичким вештинама, способношћу да буду критични и да направе трансформације. Тим програмима треба посветити више пажње како би се уравнотежио академски садржај са тренутним алатима за управљање у широком спектру, као што су лидерске вештине, рачуноводство, комуникације, као и развој политика, али такође додајући мултидисциплинарни приступ који припрема студенте да прилагоде своје вештине и компетенције за мноштво различитих професионалних сценарија. У друштву које се мења није довољно познавати тренутне праксе и начине обављања посла, јер се радни живот брзо мења услед дигитализације, глобализације и употребе вештачке интелигенције у областима уметности и културе. За младе професионалце је од пресудног значаја да уђу у радни живот са високофункционалним мрежама, усмереном стручношћу  и поседовањем кључних контаката, поред академских и преносивих компетенција.

Циљеви:
Related image Стварање модела учења који омогућава развој аналитичких и академских компетенција;
Related image Обухватање тренутне стручне праксе и алате и утицање на агенције одговорне за профилисање занимања како би се нагласила важност ментора као занимања и даље заговарало његово дефинисање у другим партнерским земљама;
Related image Стварање новог свеобухватног разумевања менторства као оквира за професионално целоживотно учење као и део академског образовања;
Related image Успостављање и одржавање одрживе интеракције између ученика, потенцијалних послодаваца и практичара на терену, истовремено стварајући модел који омогућава целоживотно учење;
Related image Редефинисање менторства – стварање новог начина менторства који омогућава заједничко стварање знања;
Related image Повезивање потреба практичара за разменом знања, и студената за учење вештина и стицање подршке за изградњу каријере у међународном контексту.

Исходи:
Related image Модел менторства који омогућава подршку у изградњи каријере, развој практичних знања и вештина за студенте и целоживотно учење за практичаре;
Related image Интерактивна компјутерска / мобилна апликација која води и информише заинтересоване стране да постану ментори, а која ће такође служити као подударна платформа између ментора и студената;
Related image Извештај о политикама који садржи предлог за формулисање професионалног стандарда и профила занимања ментора у CCI који ће се даље ширити у државама чланицама.

Партнери:
Координатор Eстонска академија за музику и позориште
Универзитет уметности у Београду, Универзитет Баскије, Универзитет у Антверпену, Креативно менторство, Фондација НУКУ.

Трајање: 2020. – 2023.