CEEPUS

Image result for CEEPUS LOGO

Средњеевропски програм универзитетске размене CEEPUS омогућава мобилност студената и наставног особља у државама средње и југоисточне Европе, међу које се убрајају Албанија, Аустрија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Чешка, Мађарска, Северна Македонија, Молдавија, Црна Гора, Пољска, Румунија, Србија, Словачка и Словенија. Програм омогућава размену у виду кредитне мобилности, истраживачких боравака, реализације предавачких активности, као и тзв. летњих школа.

CEEPUS предвиђа две основне врсте мобилности за студенте и академско особље са државних високошколских установа из Републике Србије:

• мрежна мобилност (network mobility) – одвија се у оквиру одобрених CEEPUS мрежа, као и у оквиру CEEPUS umbrella мрежа (мреже које испуњавају стандарде квалитета, али нису међу одобреним мрежама за одређену академску годину). CEEPUS подржава мобилност студената различитих нивоа студија, као и мобилност наставног особља;

• мобилност изван CEEPUS мрежа (тзв. freemover mobility) – односи се на сваку мобилност између две високошколске институције које су прихватљиве за учешће у CEEPUS-у, при чему једна или обе установе нису укључене у неку од CEEPUS мрежа.

Размене студената

У програму CEEPUS мобилности студената сврстане су у три категорије, с обзиром на категорију стипендиста и сврху мобилности:

студент – за студенте који су завршили најмање 2 семестра на матичној институцији. Стипендије се додељују за најмање три месеца.

краће мобилности студената (short-term student) – предвиђена за студенте који желе да спроведу истраживања за завршни рад/дисертацију. Минимално трајање ове врсте мобилности је један месец.

краће екскурзије (short-term excursion) – за учеснике кратке групне мобилности (попут летње школе).

Наставно особље које учествује у летњој школи у функцији предавача увек се пријављује у оквиру категорије teacher.

Студијски боравци наставника

Наставно особље које учествује у CEEPUS програму увек се пријављује у оквиру категорије teacher.

За ову врсту мобилности аплицира наставно особље у сврху одржавања наставе/ менторског рада на установи-домаћину. У складу с Радним програмом CEEPUS III, услов за одобравање ове врсте мобилности је одржавање шест сати наставног/ менторског рада на недељном нивоу. Минимално трајање ове врсте мобилности јесте пет дана, односно три дана у случају кратке групне мобилности.

Стипендије

Свака земља чланица CEEPUS-а покрива трошкове за студенте и наставно особље из иностранства (тзв. „долазне” учеснике). Висина стипендије варира од земље до земље и у складу је са економским могућностима те државе. Такође, уз новчани износ стипендије, у неким случајевима (зависно од земље где се мобилност реализује) омогућени су смештај у студентским домовима и исхрана по бенефицираним ценама. Више информација о износима и обухвату стипендија у свакој појединачној земљи су доступне на сајту CEEPUS III програма (кликом на поље Scholarship rates за конкретну земљу).

Месечни износ стипендије за студенте, дипломце и студенте докторских студија који долазе у Републику Србију износи 40000 динара, а за студенте докторских студија запослене на универзитету и професоре који бораве на мобилност у Србији – 50000 динара. Поред стипендије, постоји и могућност обезбеђивања смештаја у студентском дому у оквиру расположивих смештајних капацитета, исхране у студентској мензи по повољним ценама и коришћења хитне медицинске помоћи.

Детаљне информације, пријављивање и документација потребна за конкурисање налази се на сајту CEEPUS III програма.

CEEPUS мреже

Размена студената и наставног особља у програму дешава се првенствено унутар институционалних мрежа. Мреже су груписане према ширим тематским областима и усмерене су ка истраживању одређеног подручја од заједничког значаја за све учеснице. Мрежу чине најмање три високошколске институције из барем две државе чланице CEEPUS-а, при чему једна установа обавља улогу координатора мреже. Списак постојећих мрежа по академским годинама може се пронаћи на CEEPUS III сајту.
Кликом на саму институцију излистаће се све мреже у којима она учествује, а даљим кликом на појединачну мрежу омогућава се увид у опис саме мреже и подаци о њеном координатору и партнерима.

Мреже у којима учествује Универзитет уметности

Winds of Central Europe
Art without borders

Ars-Techne: Creative Design and Innovation
A.L.I.C.E
ADRIART.CE

Локалне контакт особе за CEEPUS мреже у којима учествује Универзитета уметности:

Dragana Jovanović
dvjovanovic@fmu.bg.ac.rs

Olivera Batajić Sretenović
olivera.batajic@fpu.bg.ac.rs

Aleksandar Kostić
akosticmail@yahoo.com

Рок за пријаву CEEPUS мрежа

Нови циклус пријаве институционалних CEEPUS мрежа у оквиру којих ће моћи да се реализује академска размена током академске 2024/2025. године је отворен и пријаве се могу поднети кроз ceepus.info платформу до 15. јануара 2024. године. Пратећу документацију потребно је поднети до 31. јануара 2024. Детаљније информације о самом процесу пријаве мрежа, потребним документима и условима, можете пронаћи на сајту Фондације Темпус – Националне CEEPUS канцеларије.

Пријављивање

Рокови за пријаву мобилности у мрежама:
15. јун (за мобилност у зимском семестру)
31. октобар (за мобилност у летњем семестру)

Сваку пријаву у оквиру мрежа прво номинује локална контакт особа на матичној институцији, након чега национална CEEPUS канцеларија врши формалну проверу пријаве и номинује је, тј. прослеђује је институцији домаћину. Након одобравања од стране локалне контакт особе на институцији домаћину, пријава долази у националну CEEPUS канцеларију државе домаћина, која након финалне провере пријаве и доступних квота стипендијских месеци за одређену мрежу врши коначну доделу стипендије и обавештава стипендисту о исходу.

Рок за пријаву мобилности ван мрежа (freemovers):
30. новембар

Национална CEEPUS канцеларија врши формалну проверу freemover пријавe и прослеђује је националнoj CEEPUS канцеларијi државе домаћина, која врши коначну доделу стипендије и обавештава стипендисту о исходу.

Услови за пријаву

У академској 2023/2024. години размена преко CEEPUS програма ограничена је на студенте и наставно особље са државних високошколских институција из Републике Србије.

Формални услови за учешће у мрежној мобилности су:

Related image апликант је студент или запослени на институцији која је део мреже у оквиру које би се реализовала мобилност;
Related image студент мора да има завршена најмање два семестра студија;
Related image наставно особље има обавезу предавачког или менторског рада у земљи- домаћину од најмање шест наставних сати за сваких пет радних дана;
Related image држављанство једне од земаља чланица CEEPUS-а или статус редовног студента у једној од земаља чланица CEEPUS-а.
Ако студент није држављанин једне од земаља-чланица програма, а редовни је студент у држави-чланици CEEPUS-а, треба да приложи потврду о академском статусу (Еqual Status Document).
И за запослене на CEEPUS партнерској институцији који немају држављанство државе-чланице CEEPUS-а постоје додатни критеријуми за пријаву.

Формални услови за freemover мобилности су:

Related image студент мора да има завршена најмање два семестра студија;
Related image студент мора да прибави прихватно писмо од институције пријема (Freemover Letter of Acceptance) и два писма препоруке од матичне установе (Freemover Letter of Recommendation);
Related image наставно особље мора да прибави прихватно писмо институције пријема (Freemover Letter Teacher Documentation)
Related image наставно особље има обавезу предавачког или менторског рада у земљи-домаћину од најмање шест наставних сати за сваких пет радних дана;
Related image претходно наведени услов држављанства.

Национална CEEPUS канцеларија