CEEPUS

Image result for CEEPUS LOGO

Средњеевропски програм универзитетске размене CEEPUS омогућава мобилност студената и наставног особља у државама средње и југоисточне Европе, међу које се убрајају Албанија, Аустрија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Чешка, Мађарска, Македонија, Молдавија, Црна Гора, Пољска, Румунија, Србија, Словачка и Словенија. Програм омогућава размену у виду кредитне мобилности, истраживачких боравака, реализације предавачких активности, као и тзв. летњих школа. Програм је основан 1994. године, а у претходних 20 година, кроз овај програм је организовано преко 47 хиљада размена студената и наставног особља. Трећи циклус CEEPUS програма (CEEPUS III) отпочео је 1. маја 2011. године, а његово предвиђено трајање је седам година.Трајање мобилности директно зависи од врсте и категорије мобилности за коју се апликант пријављује.

Стипендије

Месечни износ стипендије за студенте, дипломце и студенте докторских студија који долазе у Републику Србију износи 18000 динара, а за студенте докторских студија запослене на универзитету и професоре који бораве на мобилност у Србији – 35000 динара. Поред стипендије, постоји и могућност обезбеђивања смештаја у студентском дому у оквиру расположивих смештајних капацитета, исхране у студентској мензи по повољним ценама и коришћења хитне медицинске помоћи.
Детаљне информације, пријављивање и документација потребна за конкурисање налази се на сајту CEEPUS III програма.

CEEPUS мреже

Размена студената и наставног особља у програму дешава се првенствено унутар институционалних мрежа. Мреже су груписане према ширим тематским областима и усмерене су ка истраживању одређеног подручја од заједничког значаја за све учеснице. Мрежу чине најмање три високошколске институције из барем две државе чланице CEEPUS-а, при чему једна установа обавља улогу координатора мреже. Списак постојећих мрежа по академским годинама може се пронаћи на CEEPUS III сајту.
Кликом на саму институцију излистаће се све мреже у којима она учествује, а даљим кликом на појединачну мрежу омогућава се увид у опис саме мреже и подаци о њеном координатору и партнерима.

Мреже у којима учествује Универзитет уметности

Универзитет уметности учествује у три мреже:
Design and Development of Multifunctional Projects
A.L.I.C.E
ADRIART.CE

Пријављивање за 2018/19

У току је пријављивање за CEEPUS мрежне мобилности студената и наставног особља у току зимског семестра академске 2018/19. године.
Рок за пријављивање:
15. јун 2018. године
Мобилност студената:
– студентски боравак  дужи од 3 месеца у циљу остваривања кредитне мобилности
– краткорочни студијски боравак (нпр. истраживање за завршни рад/мастер или докторску тезу дужине до 3 месеца)
– краће екскурзије (нпр. летње школе у трајању до 6 дана).

Све пријаве за размену се подносе искључиво електронским путем на CEEPUS сајту. С обзиром да свака држава-чланица стипендира долазне кандидате, као и да износи и обухват стипендије варирају од земље до земље, апликантима се саветује да се на страницама појединачних земаља на CEEPUS сајту информишу пре подношења апликације.

Заинтересовани кандидати самостално истражују своје могућности за мобилност на партнерским институцијама претраживањем CEEPUS мрежа. Списак мрежа у којима учествују високошколске установе из Србије се може прегледати и претражити на страници Networks избором академске године 2018/19. Мреже се претражују према високошколској институцији која учествује у програму, а на основу самог назива мреже може се закључити којом облашћу истраживања се мрежа бави.

Пријављивање мрежа за 2019/20

Циклус пријављивања CEEPUS мрежа за 2019/20. годину трајаће до 15. јануара 2019. године. Детаљније информацији и материјали који се ближе односе на овај циклус доступни су на сајту Фондације Темпус.

Национална CEEPUS канцеларија