Еразмус+

Image result for erasmus+ ka1

Универзитет уметности учествује у програму међународне размене студената  Eразмус+ KA1 Међународна кредитна мобилност. Студентима Универзитета програм нуди могућност да део свог студијског програма – најмање 3 а највише 12 месеци – остваре на неком од европских универзитета или академија, уз финансијску подршку у виду Еразмус+ студентске стипендије која покрива трошкове пута и боравка у иностранству. Eразмус+ студенти ослобођени су и плаћања школарине на високошколској установи у иностранству.

Еразмус+ споразуми

Програм Еразмус+ размене студената одвија се искључиво у оквиру међуинституционалних споразума које на билатералном приципу Универзитет уметности склапа са  школама у иностранству. На овај начин студенту се  гарантује да ће му остварени ЕСПБ кредити и испити положени током боравка у иностранству бити признати по повратку на матични факултет. Сваким посебним споразумом дефинисана је студијска област у којој ће се одвијати размена, што значи да можете да одете само на место које је договорио ваш матични факултет.

Kонкурси  које расписује Универзитет уметности садрже прецизну информацију о студијским областима (музичка уметност, ликовне уметности, примењене уметности, драмске уметности) у којима се реализује мобилност са одређеном парнерском школом. Уколико унапред желите да сазнате у којим међуинституционалним споразумима учествује ваш факултет, молимо вас да контактирате факултетског Еразмус+ координатора.

Еразмус+ стипендије

Еразмус+ студентске стипендије покривају трошкове школарине, трошкове боравка и  путне трошкове, док трошкове обавезног здравстеног осигурања најчешће самостално сноси студент. Стипендија за покривање трошкова боравка добија се на месечном нивоу и, у зависности од земље у којој се мобилност реализује, износи од 750 € до 850 €. Трошкови путовања утврђују се у односу на географску удаљеност града у коме ће се реализовати мобилност, а стипендија најчешће износи од 180 € до 360 € за повратну карту.

За информације о актуелним конкурсима, поступку пријављивања и признавања периода мобилности, пратите опште информације за студенте Универзитета уметности јер оне важе и за студенте који конкуришу за Еразмус+ стипендије:

Конкурси

Пријављивање

Боравак у иностранству

Признавање периода мобилности

Контакт:

Еразмус+ академски координатори
Еразмус+ административни координатори

Упутство за учешће Универзитета уметности у Београду у програму Еразмус+ (Кључна активност 1)

Download (PDF, 770KB)