Докторске студије

Трајање: 6 семестара
ЕСПБ: 180
Језик: српски

Драмске и аудиовизуелне уметности (8 модула):

Обавезни заједнички предмети су Методе уметничко-истраживачког рада, Методе анализе представљачких уметности, Техника писања теоријског рада, а конципирано је и 7 предмета изборног блока. Студије се завршавају практичном реализацијом и одбраном уметничког пројекта (представа, филм, телевизијско остварење, звучна или визуелна инсталација и слично), уз пратећи теоријски рад.

Модули: Глума, Позоришна режија, Драматургија, Филмска и телевизијска режија, Филмска и телевизијска продукција, Камера, Монтажа, Дизајн звука

ДАС Драмске и аудиовизуелне уметности – листа предмета

Менаџмент културе и медија

Студије едукују теоретичаре и стручњаке за научно-истраживачки рад у домену менаџмента културе, уметности и медија. Студент добија знања из области науке о уметности, менаџмента, културологије и комуникологије, која су на интердисциплинарни начин уклопљена у обавезне и изборне предмете. Окосницу студијског програма чине три предмета: Савремени менаџмент медија, Савремени менаџмент позоришта и Менаџмент у култури и уметности, као и група методолошких предмета. Модуларност од друге године студија нуди могућност специјализације и израде докторске тезе из једне од три предвиђене области – позориште, медији, култура и уметност.

ДАС Менаџмент културе и медија – листа предмета

Теорија драмских уметности, медија и културе

Структура програма је успостављена као троделни компаративно-тематски (драмске уметности, медији и култура) и методолошко-наставни систем (предавања, вежбе и истраживачки пројекти). Проучавања обухватају четири конститутивне подобласти – позориште, филм, радио и телевизију, сагледане као драмске уметности и као медији, а уклопљене у област савремене (популарне) културе, као области текстуалних и представљачких пракси. Од трећег семестра студент започиње интензиван истраживачки рад, најпре под супервизијом професора, а потом самостално – израдом докторске тезе.

ДАС Теорија драмских уметности, медија и културе – листа предмета