по факултету
по нивоу студија
Студијски програмиКомпозиција

Факултет музичкe уметности

Ниво студија: основне
Језик: Српски

Детаљан приказ студијског програмаИзвођачке уметности

Факултет музичкe уметности

Ниво студија: основне
Језик: Српски

Детаљан приказ студијског програмаНауке о музичкој уметности

Факултет музичкe уметности

Ниво студија: основне
Језик: Српски

Детаљан приказ студијског програмаКомпозиција

Факултет музичкe уметности

Ниво студија: мастер
Језик: Српски

Детаљан приказ студијског програмаИзвођачке уметности

Факултет музичкe уметности

Ниво студија: мастер
Језик: Српски

Детаљан приказ студијског програмаНауке о музичкој уметности

Факултет музичкe уметности

Ниво студија: мастер
Језик: Српски

Детаљан приказ студијског програмаИзвођачке уметности

Факултет музичкe уметности

Ниво студија: специјалистичке
Језик: Српски

Детаљан приказ студијског програмаМузичка теорија

Факултет музичкe уметности

Ниво студија: специјалистичке
Језик: Српски

Детаљан приказ студијског програмаКомпозиција

Факултет музичкe уметности

Ниво студија: докторске
Језик: Српски

Детаљан приказ студијског програмаИзвођачке уметности

Факултет музичкe уметности

Ниво студија: докторске
Језик: Српски

Детаљан приказ студијског програмаНауке о музичкој уметности

Факултет музичкe уметности

Ниво студија: докторске
Језик: Српски

Детаљан приказ студијског програмаЛиковне уметности

Факултет ликовних уметности

Ниво студија: мастер
Језик: Српски

Детаљан приказ студијског програмаЛиковне уметности

Факултет ликовних уметности

Ниво студија: докторске
Језик: Српски

Детаљан приказ студијског програмаЛиковне уметности

Факултет ликовних уметности

Ниво студија: основне
Језик: Српски

Детаљан приказ студијског програмаПримењена уметност

Факултет примењених уметности

Ниво студија: основне
Језик: Српски

Детаљан приказ студијског програмаДизајн

Факултет примењених уметности

Ниво студија: основне
Језик: Српски

Детаљан приказ студијског програмаКонзервација и рестаурација

Факултет примењених уметности

Ниво студија: основне
Језик: Српски

Детаљан приказ студијског програмаПримењена уметност

Факултет примењених уметности

Ниво студија: мастер
Језик: Српски

Детаљан приказ студијског програмаДизајн

Факултет примењених уметности

Ниво студија: мастер
Језик: Српски

Детаљан приказ студијског програмаКонзервација и рестаурација

Факултет примењених уметности

Ниво студија: мастер
Језик: Српски

Детаљан приказ студијског програмаПримењене уметности и дизајн

Факултет примењених уметности

Ниво студија: докторске
Језик: Српски

Детаљан приказ студијског програмаГлума

Факултет драмских уметности

Ниво студија: основне
Језик: Српски

Детаљан приказ студијског програмаДрамске и аудиовизуелне уметности

Факултет драмских уметности

Ниво студија: основне
Језик: Српски

Детаљан приказ студијског програмаМенаџмент и продукција позоришта, радија и културе

Факултет драмских уметности

Ниво студија: основне
Језик: Српски

Детаљан приказ студијског програмаДрамске и аудиовизуелне уметности

Факултет драмских уметности

Ниво студија: мастер
Језик: Српски

Детаљан приказ студијског програмаМенаџмент културе и медија

Факултет драмских уметности

Ниво студија: мастер
Језик: Српски

Детаљан приказ студијског програмаТеорија драмских уметности и медија

Факултет драмских уметности

Ниво студија: мастер
Језик: Српски

Детаљан приказ студијског програмаДрамске и аудиовизуелне уметности

Факултет драмских уметности

Ниво студија: докторске
Језик: Српски

Детаљан приказ студијског програмаМенаџмент културе и медија

Факултет драмских уметности

Ниво студија: докторске
Језик: Српски

Детаљан приказ студијског програмаТеорија драмских уметности, медија и културе

Факултет драмских уметности

Ниво студија: докторске
Језик: Српски

Детаљан приказ студијског програмаКултурна политика и менаџмент – УНЕСКО катедра и Универзитет Лион 2

Интердисциплинарне студије

Ниво студија: мастер
Језик: ENG

Детаљан приказ студијског програмаТеорија уметности и медија

Интердисциплинарне студије

Ниво студија: мастер
Језик: Српски

Детаљан приказ студијског програмаВишемедијска уметност

Интердисциплинарне студије

Ниво студија: докторске
Језик: Српски

Детаљан приказ студијског програмаДигитална уметност

Интердисциплинарне студије

Ниво студија: докторске
Језик: Српски

Детаљан приказ студијског програмаТеорија уметности и медија

Интердисциплинарне студије

Ниво студија: докторске
Језик: Српски

Детаљан приказ студијског програма