Основне студије

Главни циљеви основних академских студија јесу формирање свестране музичке личности, стицање способности за самосталну уметничку активност и рад у ансамблима, темељно савладавање основних теоријских дисциплина, освајање практичних музичких знања и вештина, познавање корпуса хуманистичких дисциплина и страних језика, стицање компетенција за педагошки рад у музичким школама, општеобразовним школама и институцијама културе.
Трајање: 8 семестара
ЕСПБ: 240
Језик: српски


Композиција

Циљ студија композиције је стицање основа теоријских знања и развијање практичних уметничких способности за стваралачку делатност у области музичке композиције, а кроз поступно савлађивање проблема везаних за обликотворно устројство музичке композиције, односно њој својственог вокалног, инструменталног, вокално-инструменталног и електронског медија. Образовање композитора подразумева темељно савладавање основних теоријских дисциплина, упознавање класичних и савремених метода компоновања, освајање практичних музичких знања и вештина, познавање корпуса хуманистичких дисциплина (историја музике, педагогија, психологија, социологија културе, музикологија, примењена естетика) и страних језика.
Настава главног предмета одвија се у систему класа које се сматрају најпогоднијим видом педагошког деловања за формирање самосталних уметника-стваралаца. Наставни процес не подразумева само уобичајени трансфер знања и искуства, већ високо индивидуализован, персонализован однос наставника и студента. Избор класа је слободан. Наставни план главног предмета окренут је савладавању одређених инструменталних или вокално-инструменталних медија – од солистичких захвата до великог оркестра.

ОАС Композиција – листа предмета

Извођачке уметности (28 модула):

Дириговање

Циљ студија дириговања јесте формирање музичке личности – диригента високог професионалног нивоа и припрема кандидата за педагошки рад у музичким и општеобразовним школама. Студенти стичу способност за самосталну уметничку активност кроз рад у ансамблима (симфонијски, камерни оркестри, хорови) као и компетенције за педагошки и креативни рад у музичким школама, школама општеобразовног типа и институцијама културе. Исходи учења су стицање практичних вештина (вештине уметничког изражавања, рад у ансамблима, одржавања проба, јавног извођења, импровизације, читања партитура, као и вештине осмишљавања и извођења наставе), теоријских знања (знање и разумевање репертоара и музичког материјала, познавање контекста музичке теорије, историје музике, стилова и извођачке традиције, технологије у музици, основних финансијских и правних аспеката професије, савремених принципа и метода у педагогији, основних елемената психологије музике и теорије уметности), и одређених општих компетенција (самосталност, психолошко разумевање, критичка свест и вештина комуникације).

ОАС Дириговање – листа предмета

Соло певање

Сврха модула Соло певање јесте формирање музичке личности – певача, високог професионалног нивоа. Студент по завршетку овог модула стиче компетенције за педагошки рад у основним музичким и општеобразовним школама, за рад у професионалним хорским, оперским и позоришним ансамблима, као и у институцијама културе. Поред тога, студент стиче могућност наставка школовања на другом степену студија (мастер), на модулу Соло певање и на интердисциплинарним студијама.

ОАС Соло певање – листа предмета

Клавир

Сврха студија Клавира је формирање музичке личности – пијанисте високог професионалног нивоа. Студент по заврштеку студијског програма клавира стиче компетенције за педагошки рад у основним музичким и општеобразовним школама, као и у институцијама културе. Поред тога, студент стиче могућност наставка школовања на другом степену студија (мастер), на студијском програму клавира, камерне музике, као и на интердисциплинарним студијама.

ОАС Клавир – листа предмета


Студије гудачких инструмената

Сврха студија на Катедри за гудачке инструменте јесте формирање музичке личности – виолинисте, виолисте, виолончелисте одностно контрабасисте високог професионалног нивоа. Студент стиче компетенције за педагошки рад у основним музичким и општеобразовним школама, као и у институцијама културе. Поред тога, студент стиче могућност наставка школовања на другом степену студија (мастер), на модулу завршених основних студија, модулу Камерна музика, као и на интердисциплинарним студијама.

Виолина, Виола, Виолончело, Контрабас

ОАС Виолина – листа предмета
ОАС Виола – листа предмета
ОАС Виолончело – листа предмета
ОАС Контрабас – листа предмета


Студије дувачких инструмената

Сврха студија на Катедри за дувачке инструменте јесте формирање музичке личности – флаутисте, обоисте, кларинетисте, фаготисте, хорнисте, трубача, тромбонисте, тубисте високог професионалног нивоа. Студент стиче компетенције за педагошки рад у основним музичким и општеобразовним школама, као и у институцијама културе. Поред тога, студент стиче могућност наставка школовања на другом степену сутдија (мастер), на модулу завршених основних студија, модулу Камерна музика, као и на интердисциплинарним студијама.

Флаута, Обоа, Кларинет, Фагот, Труба, Хорна, Тромбон, Туба

ОАС Флаута – листа предмета
ОАС Обоа – листа предмета
ОАС Кларинет – листа предмета
ОАС Фагот – листа предмета
ОАС Труба – листа предмета
ОАС Хорна – листа предмета
ОАС Тромбон – листа предмета
ОАС Туба – листа предмета

Гитара

Циљеви студија Гитаре су: формирање музичке личности – гитаристе високог професионалног нивоа и припрема кандидата за педагошки рад у музичким и општеобразовним школама. Студенти стичу способност за самосталну уметничку активност и учешће у раду ансамбала, као и компетенције за педагошки и креативни рад у музичким школама, школама општеобразовног типа и институцијама културе. Исходи учења су стицање практичних вештина (вештине уметничког изражавања, свирања у ансамблима, вежбања и одржавања проба, јавног извођења, вештине читања табулатура, репертоарске вештине као и вештине осмишљавања и извођења наставе), теоријских знања (знање и разумевање репертоара и музичког материјала, познавање контекста музичке теорије, историје музике, стилова и извођачке традиције, технологије у музици, основних финансијских и правних аспеката професије, савремених принципа и метода у педагогији, основних елемената психологије музике и теорије уметности), и одређених општих компетенција (самосталност, психолошко разумевање, критичка свест и вештина комуникације).

ОАС Гитара – листа предмета

Оргуље

Циљеви студија Оргуља су: формирање музичке личности – оргуљаша високог професионалног нивоа и припрема кандидата за педагошки рад у музичким и општеобразовним школама. Студенти стичу способност за самосталну уметничку активност и учешће у раду ансамбала, као и компетенције за педагошки и креативни рад у музичким школама, школама општеобразовног типа и институцијама културе. Исходи учења су стицање практичних вештина (вештине уметничког изражавања, свирања у ансамблима, вежбања и одржавања проба, јавног извођења, вештине континуо пратње и импровизације, читања партитура, репертоарске вештине као и вештине осмишљавања и извођења наставе), теоријских знања (знање и разумевање репертоара и музичког материјала, познавање контекста музичке теорије, историје музике, стилова и извођачке традиције, технологије у музици, основних финансијских и правних аспеката професије, савремених принципа и метода у педагогији, основних елемената психологије музике и теорије уметности), и одређених општих компетенција (самосталност, психолошко разумевање, критичка свест и вештина комуникације).

ОАС Оргуље – листа предмета

Удараљке

Циљеви студија Удараљки су: формирање музичке личности – перкусионисте високог професионалног нивоа и припрема кандидата за рад у оркестрима и педагошки рад у музичким и општеобразовним школама. Студенти стичу способност за самосталну уметничку активност у оркестирма и учешће у раду ансамбала, као и компетенције за педагошки и креативни рад у музичким школама, школама општеобразовног типа и институцијама културе. Исходи учења су стицање практичних вештина (вештине уметничког изражавања, свирања у ансамблима, вежбања и одржавања проба, јавног извођења, вештине читања партитура, репертоарске вештине као и вештине осмишљавања и извођења наставе), теоријских знања (знање и разумевање репертоара и музичког материјала, познавање контекста музичке теорије, историје музике, стилова и извођачке традиције, технологије у музици, основних финансијских и правних аспеката професије, савремених принципа и метода у педагогији, основних елемената психологије музике и теорије уметности), и одређених општих компетенција (самосталност, психолошко разумевање, критичка свест и вештина комуникације).

ОАС Удараљке – листа предмета

Харфа

Студенти модула Харфа стичу способност за самосталну уметничку активност у оркестрима и учешће у раду ансамбала, као и компетенције за педагошки и креативни рад у музичким школама, школама општеобразовног типа и институцијама културе. Исходи учења су стицање практичних вештина (вештине уметничког изражавања, свирања у ансамблима, вежбања и одржавања проба, јавног извођења, вештине читања оркестарских партитура, репертоарске вештине као и вештине осмишљавања и извођења наставе), теоријских знања (знање и разумевање репертоара и музичког материјала, познавање контекста музичке теорије, историје музике, стилова и извођачке традиције, технологије у музици, основних финансијских и правних аспеката професије, савремених принципа и метода у педагогији, основних елемената психологије музике и теорије уметности) и одређених општих компетенција (самосталност, психолошко разумевање, критичка свест и вештина комуникације).

ОАС Харфа – листа предмета

Чембало

Циљеви студија Чембала су: формирање музичке личности – чембалисте високог професионалног нивоа и припрема кандидата за педагошки рад у музичким и општеобразовним школама. Студенти стичу способност за самосталну уметничку активност и учешће у раду ансамбала, као и компетенције за педагошки и креативни рад у музичким школама, школама општеобразовног типа и институцијама културе. Исходи учења су стицање практичних вештина (вештине уметничког изражавања, континуо пратње и импровизације, свирања у ансамблима и одржавања проба, јавног извођења; а такође и вештине читања партитура, репертоарске вештине, као и вештине осмишљавања и извођења наставе), теоријских знања (знање и разумевање репертоара и музичког материјала, познавање контекста музичке теорије, историје музике, стилова и извођачке традиције, технологије у музици, основних финансијских и правних аспеката професије, савремених принципа и метода у педагогији, основних елемената психологије музике и теорије уметности), и одређених општих компетенција (самосталност, психолошко разумевање, критичка свест и вештина комуникације).

ОАС Чембало – листа предмета

Студије џеза

Циљ наставе џез инструмената је достизање високог професионалног извођачког нивоа, кроз техничко-интерпретативну прораду музичке литературе за џез певање, џез трубу, џез тромбон, џез бубњеве, џез клавир, џез гитару или џез контрабас и изграђивање индивидуалности личности џез музичара кроз јединство техничког и музичког елемента. Савремени приступ настави џез извођаштва одликује јединство развоја интерпретаторског умећа, културе заједничког свирања у џез ансамблима и биг бендовима и изградње педагошких знања.
Сврха студија џеза и популарне музике је достизање високог професионалног извођачког нивоа, кроз техничко интерпретативну прораду музичке литературе за џез инструменте и изграђивање индивидуалности личности извођача џез и популарне музике кроз јединство техничких и музичких елемената. Формирање музичке личности високог професионалног нивоа, оспособљеног за самостално обављање различитих видова креативног извођачког процеса (солистичког, у џез ансамблима и оркестрима /биг бендовима). Припрема студената за педагошки рад.

Џез бубњеви, Џез гитара, Џез клавир, Џез контрабас, Џез певање, Џез саксофон, Џез тромбон, Џез труба

ОАС Џез бубњеви – листа предмета
ОАС Џез гитара – листа предмета
ОАС Џез клавир – листа предмета
ОАС Џез контрабас – листа предмета
ОАС Џез певање – листа предмета
ОАС Џез саксофон – листа предмета
ОАС Џез тромбон – листа предмета
ОАС Џез труба- листа предмета

Науке о музичкој уметности (4 модула):

Музикологија

Модул Музикологија студентима пружа свестрано музичко образовање са могућношћу широког спектра занимања – у педагогији, медијским и продукцијским кућама и установама културе. Квалитету рада значајно доприноси јединство научно-истраживачке и педагошке оријентације Катедре за музикологију. Настава на одсеку је групна, али се кроз семинарске радове сваки студент менторски води од прве до завршне године студија и дипломског рада, што омогућава оптималан развој његових способности. У складу са тим студенту на одсеку за музикологију пружају се могућности за развој специфичних склоности у различитим научним областима или кроз, за музикологију карактеристичне, интердисциплинарне захвате.
Стицање знања, способности и вештина неопходних за стручно бављење музикологијом. Стицање инструменталних општих компетенција, попут способности анализе и синтезе различитих проблема из области музикологије, те утемељења у основном општем познавању музиколошких дисциплина. Стицање системских општих компетенција, међу којима су и способност примене стечених знања, истраживачке вештине и способност учења.

ОАС Музикологија – листа предмета

Етномузикологија и етнокореологија

Модул Eтномузикологијa и етнокореологијa има за циљ да оспособи студенте за научно и практично деловање како у образовним, тако и у културним институцијама (радио, телевизија, културноуметничка друштва…). На ФМУ предмет етномузикологија се јавља као главни, на истоименом одсеку, као и упоредни на одсецима за музикологију, композицију и теорију. Уз етномузикологију, посебна пажња на одсеку се посвећује и предмету етнокореологија.

ОАС Етномузикологија и етнокореологија – листа предмета

Музичка педагогија

Циљеви овог модула су развој критичког и самокритичког мишљења; примена знања у пракси; развој комуникационих способности са циљем сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем; темељно познавање и разумевање музичке педагогије; повезивање и примена знања из различитих педагошких области; решавање проблема наставе праћењем и применом новина уз употребу научних метода и поступака; развој вештина и спретности у употреби знања из области музике и музичке педагогије.

ОАС Музичка педагогија – листа предмета

Музичка теорија

Модул за музичку теорију израстао је из Одсека за општу музичку педагогију тако што је овај раздвојен на две главне области: музичку педагогију и музичку теорију. Диференциццација се односи на различито профилисање групе главних предмета која се на овом одсеку везује за музичке облике, контрапункт, хармонију са хармонском анализом, анализу вокалне музике и анализу музичких стилова.

ОАС Музичка теорија – листа предмета