Контакт

Универзитет уметности у Београду
Центар за интердисциплинарне студије
Адреса: Косанчићев венац 29, Београд 11 000
Тел.: +381 11 262 59 74, +381 11 262 42 81
Е-пошта: studentska.sluzba@arts.bg.ac.rs

мр Предраг Миладиновић
руководилац Центра
Тел. +381 11 262 59 74
Е-пошта: predrag.miladinovic@arts.bg.ac.rs

мр Жељко Радуновић
стручни сарадник
Тел. +381 11 262 59 74
Е-пошта: zeljko.radunovic@arts.bg.ac.rs

Милица Лапчевић
стручна сарадница (УНЕСКО катедра за културну политику и менаџмент)
Тел. +381 11 262 42 81
E-пошта: coordinator@arts.bg.ac.rs, milica.lapcevic@arts.bg.ac.rs