Увид јавности

Докторски уметнички пројекат:

”Имплозија, вишемедијска онлајн-инсталација“

студент: Давид Клем

ментор: др ум. Татјана Милошевић Мијановић, редовни професор ФМУ

и Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта, налазе се у Ректорату Универзитета уметности у Београду, приземље, канцеларија број 8, и могу се погледати у року од 30 дана, почев од 29. августа  2022. године или на линку: https://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/578


Докторски уметнички пројекат:

Случај – кôд празнине: уметничко дело генерисано случајем

студент  Јелена Масникосић

ментор: др ум. Наташа Теофиловић, редовни професор ФМК Сингидунум универзитета у Београду

и Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта, налазе се у Ректорату Универзитета уметности у Београду, приземље, канцеларија број 8, и могу се погледати у року од 30 дана, почев од 23. августа  2022. године или на линку: http://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/577

 


Докторски уметнички пројекат:

КУТ.И.ЈА – амбијентални перформанс

студент: Љубинка Стојановић

ментор: др ум. Иван Правдић, ред. проф. АУ УНС

и Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта, налазе се у Ректорату Универзитета уметности у Београду, приземље, канцеларија број 8, и могу се погледати у року од 30 дана, почев од 3. августа  2022. године или на линку: http://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/574


Докторски уметнички пројекат:

Болрол – Видео игра

студент: Рајко Радосављевић

ментор: др ум. Александра Јованић, доцент ФЛУ

и Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта, налазе се у Ректорату Универзитета уметности у Београду, приземље, канцеларија број 8, и могу се погледати у року од 30 дана, почев од 5. августа  2022. године или на линку: http://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/576


Докторски уметнички пројекат:

ЧУДОСТВОРИШТЕ – вишемедијска инсталација

студент: Санела Беговић

ментор: др ум. Светлана Волиц, доцент ФЛУ

и Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта, налазе се у Ректорату Универзитета уметности у Београду, приземље, канцеларија број 8, и могу се погледати у року од 30 дана, почев од 4. августа  2022. године или на линку: http://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/575