Увид јавности

Докторскa дисертација:

„Филмска музика и културни идентитет: Југословенски филм 1980‒1991″

студент: Александар Ристић

ментор: др Александра Миловановић, ванр. проф. ФДУ

и Извештај комисије за оцену и одбрану докторске дисертације Александра Ристића налазе се у Ректорату Универзитета уметности у Београду, приземље, канцеларија број 8, и могу се погледати у року од 30 дана, почев од 11. априла 2021. године или на линку: http://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/509 


Докторскa дисертација:

„Улога музике у кодирању националне културе и идентитета у Црногорском народном позоришту (са посебним освртом на позоришну музику Жарка Мирковића)“

студенткиња: Јелена Јовановић Николић

ментор: др Соња Маринковић, ред. проф. ФМУ

и Извештај комисије за оцену и одбрану докторске дисертације Јелене Јовановић Николић налазе се у Ректорату Универзитета уметности у Београду, приземље, канцеларија број 8, и могу се погледати у року од 30 дана, почев од 19. фебруара 2021. године или на линку: http://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/495


Докторски уметнички пројекат:

,,СЈАЈАН ТРЕНУТАК У РАСКОРАКУ – мапирана пројекција у просторно ограниченим условима”

студент: Дејан Врачаревић

ментор: др ум. Дејан Грба

и Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта Дејана Врачаревића налазе се у Ректорату Универзитета уметности у Београду, приземље, канцеларија број 8, и могу се погледати у року од 30 дана, почев од 4. фебруара 2021. године или на линку: http://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/490