Основне и мастер студије

На основним и мастер студијама Факултета примењених уметности реализује се три студијска програма са 15 модула.

Основне студије
Трајање: 8 семестара
ЕСПБ: 240
Језик: српски

Мастер студије
Трајање: 2 семестра

ЕСПБ: 60
Језик: српски

 

Примењена уметност (9 модула):

Примењено сликарство
Програм образује студенте чија је ужа специјалност синтеза сликарства и архитектуре, односно изражавање у техникама зидног и монументалног сликарства (фреска, мозаик, витраж, таписерија).

ОАС Примењено сликарство – листа предмета
МАС Примењено сликарство – листа предмета

Примењено вајарство
Програм се изучава у три области: скулптура у простору (скулптура која концепцијски и обликовно чини интегрални део архитектуре, урбаних и слободних простора), меморијална скулптура (скулптура меморијалног обележавања историјских збивања и личности, од најједноставнијих скулпторских облика до сложенијих споменичких и просторних захвата) и ситна пластика и медаљерство (обликовање медаља, плакета, новца, накита, сувенира и других употребних предмета). Наставни процес обухвата идејна решења, студије, пројектну документацију и реализацију у материјалу.

ОАС Примењено вајарство – листа предмета
МАС Примењено вајарство – листа предмета

Керамика
Програм пружа студентима могућност образовања за сва три сегмента керамичке уметности: уникатну (скулптуралну) керамику, посудну керамику (керамику на колу) и керамички дизајн. Основни циљ програма јесте оспособљавање како у занатско-технолошком тако и у стваралачком смислу. Највећи део наставе је практичног карактера и одвија се у радионицама, док се део наставе из предмета Керамички дизајн одвија у индустријама керамике.

ОАС Керамика – листа предмета
МАС Керамика – листа предмета

Сценски костим
Програм пружа могућност студентима да се оспособе за пројектовање сценског костима за све медије (позориште, филм и телевизију), да руководе реализацијом својих пројеката и прате све њене етапе, да се баве истраживачким радом, да развијају своје способности и у оквирима конструкције и реконструкције костимских елемената и целина.

ОАС Сценски костим – листа предмета
МАС Сценски костим – листа предмета

Сценографија
Програм обезбеђује компетенције за стручно и креативно обављање послова у области сценографије, односно за пројектовање сценографије за позориште (сцена-кутија), као и за алтернативне сценске просторе, сценографије за филм (избор, адаптација и градња објеката) и све врсте телевизијских пројеката.

ОАС Сценографија – листа предмета
МАС Сценографија – листа предмета

Савремено одевање
Програм пружа могућност будућим костимографима да се кроз ликовне и техничко-технолошке садржаје оспособе за савремено пројектовање и обликовање уникатне и серијске одеће, обуће и одевних детаља. Да би реализација пројеката била на највишем професионалном и естетском нивоу, студенти изучавају и методе индустријске производње.

ОАС Савремено одевање – листа предмета
МАС Савремено одевање – листа предмета

Графика и књига
Циљ програма је стицање професионалних способности за бављење различитим облицима примењене графике: илустрацијом, графиком, писмом и графиком књиге. Настава је индивидуална и обавља се у факултетским радионицама за графику, ручну штампу и типографију, офсет, ситоштампу, фотографију, уз коришћење рачунарске опреме.

ОАС Графика и књига – листа предмета
МАС Графика и књига – листа предмета

Фотографија
Циљ наставе је да студент овлада контролом настајања фотографије као вида ликовног изражавања. Завршни резултати фотографских задатака су део графичког дизајна у књизи, часопису, плакату и пропагандној графици. Програм омогућава студенту упознавање са технолошким принципима на основу којих се ствара слика, уз праћење ликовних проблема њеног настајања и овладавање поступцима којима се производе различити визуелни ефекти. Настава се обавља у просторијама Атељеа за фотографију, где се налазе студио, лабораторија и рачунари.

ОАС Фотографија – листа предмета
МАС Фотографија – листа предмета

Анимација
Студент се оспособљава да самостално артикулише свој ауторски анимирани (сликовно-звучни-покретни) пројекат базиран на наративном предлошку, техникама традиционалне анимације и уз помоћ компјутера. Предмет Анимација има за циљ да студенту омогући покретање и оживљавање својих визуелних представа, које је зачео на предметима везаним за сликање, цртање и графику. Студент учи основе медија, гледа најважније филмове из историје анимације и практично ради на вежбама из кинематике, где стиче знање и вештину потребне за прављење илузије кретања предмета, разних врста живих бића, атмосферских појава и визуелних ефеката.

ОАС Анимација – листа предмета
МАС Анимација – листа предмета

Дизајн (4 модула):

Графички дизајн
Циљ програма је развој професионалних способности за функционално естетско пројектовање у области графичког дизајна које обухвата: тотал дизајн, визуелни и корпоративни идентитет, просторну графику, обликовање амбалаже, оглашавање, плакат и пројектовање писма, намењених свакодневној професионалној, јавној или индивидуалној употреби. У завршној години студент се усмерава на пројекте у оквиру стручних предмета Графичке комуникације, Плакат и Просторна графика.

ОАС Графички дизајн – листа предмета
МАС Графички дизајн – листа предмета

Индустријски дизајн
Програм омогућава образовање пројектаната за веома широку област индустријске производње, од производа широке потрошње, преко алата, апарата и инструмената различитих намена, до инвестиционе опреме и транспортних средстава, односно за креирање савременог, индустријски реализованог артифицијелног света. Циљеви програма су развој и примена способности за самостално истраживање и функционално естетско пројектовање тродимензионалних облика серијских индустријских производа различите сложености, намењених свакодневној професионалној, јавној или личној употреби.

ОАС Индустријски дизајн – листа предмета
МАС Индустријски дизајн – листа предмета

Дизајн текстила
У оквиру програма студенти стичу знања, вештине и искуства у обликовању штампаног и тканог текстила свих намена, као и таписерије. Основни циљ се темељи на стимулисању индивидуалних истраживања у процесу рада, од идејних скица до реализације у оквиру конкретних задатака. Богата традиција и савремена достигнућа у уметности текстила, нове технологије производње, тржишта и савремена кретања у уметности чине основне одреднице у образовању. Настава се одвија синхронизовано у пројектантским салама и радионицама, тако да студенти могу да упознају све техничко-технолошке елементе сликаног, штампаног и тканог текстила и таписерије, као и да истражују њихове изражајне могућности и њихово имплицирање у идејне пројекте.

ОАС Дизајн текстила – листа предмета
МАС Дизајн текстила – листа предмета

Дизајн ентеријера и намештаја
Програм омогућава професионално и креативно пројектовање индивидуалних стамбених зграда, викенд-кућа, станова и ентеријера различитих функционалних садржаја, адаптацијe, реконструкцијe и ремоделацијe постојећих објеката, урбани дизајн, пројектовање пејзажа улице, градског партера, обликовање непосредне околине објекта, пројектовање уличног намештаја, фирми, реклама и слично, пројектовање уникатног и индустријског намештаја, реконструкције и ревитализације стилског ентеријера и намештаја.

ОАС Дизајн ентеријера и намештаја – листа предмета
МАС Дизајн ентеријера и намештаја – листа предмета

Конзервација и рестаурација (2 модула):

Програм је заснован на чињеници да је савремена конзервација и рестаурација постала симбиоза уметности и науке. Све већа укљученост науке у конзерваторску праксу последица је потребе да се егзактним методама открију и отклоне узрочници свих деструктивних процеса и узрока пропадања уметничких дела и пронађу поуздане методе за њихово санирање. Зато је програм наставе интердисциплинаран и захтева високу ликовну и општу културу.

Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру
Програм оспособљава студенте за рад на заштити штафелајних слика на платну и дрвету, зидних слика и мозаика, као и уметничких дела на папиру.

ОАС Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру – листа предмета
МАС Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру – листа предмета

Конзервација и рестаурација скулптура и археолошких предмета
Програм оспособљава студенте за рад на заштити скулптура и археолошких предмета од различитог материјала.

ОАС Конзервација и рестаурација скулптура и археолошких предмета – листа предмета
МАС Конзервација и рестаурација скулптура и археолошких предмета – листа предмета