Акредитација студијских програма

Мастер студије Културна политика и менаџмент
Мастер студије Теорија уметности и медија
Докторске уметничке студије Дигитална уметност
Докторске уметничке студије Вишемедијска уметност
Докторске научне студије Теорија уметности и медија