Акредитација студијских програма

Мастер студије Уметност и дизајн видео-игара
Мастер студије Културна политика и менаџмент

Мастер студије Теорија уметности и медија
Докторске уметничке студије Дигитална уметност
Докторске уметничке студије Вишемедијска уметност
Докторске научне студије Теорија уметности и медија