Докторске студије

На докторским студијама Факултета примењених уметности реализује се студијски програм Примењене уметности и дизајн.
Трајање:
6 семестара
ЕСПБ: 180
Језик: српски

Примењене уметности и дизајн

Циљ овог докторског студијског програма јесте образовање студената на највишем нивоу, стицање врхунских квалификација које представљају допринос теоријском и практичном знању у областиримењених уметности и дизајна, стицање професионалне праксе  у области  Примењених уметности и дизајна кроз стручно овладавање и примену  метода и техника у практичном раду на уметничком делу, а нарочито развијање аналитичких способности које представљају допринос знању и разумевању уметничке праксе усклађене са савременим правцима развоја у области  примењене уметности и дизајна у свету.

Након завршених студија, кандидат стиче врхунске компетенције које омогућавају квалитетнији рад на развоју личне уметничке продукције, рад у оквиру привредних субјеката, јавних установа и установа културе, рад у области високог образовања, ефикасан и стручан рад на популаризацији и промоцији уметности и културе. Студијски програм доприноси развоју креативних способности, овладавању специфичним и практичним вештинама потребним за будући развој уметничке каријере, како у оквирима академске заједнице тако и у пољу слободних уметничких делатности.

ДАС Примењене уметности и дизајн – листа предмета