Основне студије

На основним студијама Факултета драмских уметности реализују се три студијска програма и седам модула.
Трајање: 8 семестара

ЕСПБ: 240
Језик: српски

Глума

Наставни план обухвата, поред главног уметничког предмета Глума, стручно-уметничке предмете из области гласа, говора, покрета и игре, као и теоријске предмете из области драмских уметности и хуманистичких наука. Настава се одвија кроз групно туторство, индивидуалан рад, самосталан рад, пројектну наставу и теоријску наставу. Сврха програма је припрема студената за глумачко стваралаштво у позоришту, на филму, телевизији и радију.

ОАС Глума – листа предмета

Драмске и аудиовизуелне уметности (7 модула):

Позоришна и радио режија
Поред два главна предмета, Позоришна режија и Радио режија, програми обухватају обавезне и изборне предмете из уже уметничке области, глумачких вештина, драматургије, уметности филма, телевизије и продукције, као и теоријске предмете. Настава се одвија кроз предавања, вежбе, реализацију практичних задатака и уметничких пројеката, сарадњу са студентима других студијских програма ФДУ и других уметничких факултета, као и са професионалним установама.

ОАС Позоришна и радио режија – листа предмета


Драматургија

Главни предмети су Позоришна и радио драматургија, Филмска и телевизијска драматургија, Драматургија видео игара и Копирајтинг. Поред тога програм обухвата и обавезне и изборне предмете у вези са ужом уметничком облашћу, као и теоријске предмете из области драмских и аудиовизуелних уметности, опште теоријске и образовне предмете.

ОАС Драматургија – листа предмета


Филмска и телевизијска режија

Главни предмети су Филмска режија, Телевизијска режија и Документарни и наменски филм, а програми обухватају и обавезне и изборне предмете из групе теоријских и уметничких дисциплина. Студенти стичу теоријско и практично знање о редитељском концепту, раду са глумцима и другим креативним сарадницима, специфичности жанрова и особености стилова појединих аутора и добијају занатску основу за стварање личног стила.

ОАС Филмска и телевизијска режија – листа предмета

Филмска и телевизијска продукција
Студијски програм омогућава стицање знања из области филмске и телевизијске, видео и мултимедијалне продукције и вештина које се базирају на креативној улози продуцента у свим фазама филмске и телевизијске делатности. На мастер студијама програм носи назив Креативна продукција. Главни предмети су Филмска продукција и телевизијска продукција, а заступљени су обавезни и изборни уметнички и теоријски предмети из области драмских и аудиовизуелних уметности, општеобразовни и друштвено-хуманистички предмети. Студенти имају обавезу да активно учествују у заједничким филмским и телевизијским вежбама у оквиру пројектне наставе.

ОАС Филмска и телевизијска продукција – листа предмета

Камера
Главни предмети су Филмска слика, Телевизијска слика и Фотографска слика, а програми се састоје и од обавезних и изборних предмета из области уметности, теоријских предмета из области драмских и аудиовизуелних уметности и предмета из друштвено-хуманистичке области. Методе извођења наставе су предавања, практична настава, индивидуалне и заједничке вежбе, семинари, радионице, показна настава у филмским студијима, лабораторијама и телевизијским кућама, настава са гостујућим предавачима и коришћење електронских комуникационих ресурса.

ОАС Камера – листа предмета

Монтажа
Главни предмети су Електронска монтажа и Филмска монтажа, а заступљени су обавезни и изборни уметнички и теоријски предмети из области драмских и аудиовизуелних уметности и друштвено-хуманистичких наука. Студенти развијају знања и вештине како би успешно „компоновали“ филмске, телевизијске и друге аудио-визуелне садржаје.

ОАС Монтажа – листа предмета

Снимање и дизајн звука
Главни предмети су Снимање звука, Снимање звука за позориште и радио, Снимање звука за филм и ТВ, Снимање музике, а заступљени су предмети из области звука, музичке уметности, теоријски предмети из области драмских и аудиовизуелних уметности и друштвено-хуманистичка група предмета. На програмима се детаљно проучавају технички стандарди у области звука, уметнички аспекти дизајна звука и продукција музике.

ОАС Снимање и дизајн звука – листа предмета

Менаџмент и продукција позоришта, радија и културе

Програм пружа знања о културним, уметничким и медијским системима из области менаџмента и продукције у дефинисаним областима. Заступљени су обавезни и изборни стручно-апликативни, теоријско-методолошки, општеобразовни, као и стручно-уметнички предмети. Кроз предавања, рад на пројектима, практични и истраживачки рад студенти се оспособљавају за учешће у организовању и вођењу уметничких продукција, установа културе, медијских и других уметничких организација и пројеката.

ОАС Менаџмент и продукција позоришта, радија и културе – листа предмета