Еразмус+

Image result for erasmus+ ka1

Универзитет уметности учествује у програму међународне размене студената  Eразмус+ програму мобилности – Learning Mobility of Individuals који студентима Универзитета пружа могућност да део свог студијског програма – најмање 3 а највише 12 месеци – остваре на неком од иностраних универзитета или академија, уз финансијску подршку у виду Еразмус+ студентске стипендије.

Студенти се за Еразмус+ мобилност могу пријавити у оквиру две кључне акције:
Related image мобилност  између програмских држава КА103,
Related imageмеђународна кредитна мобилност између програмских и партнерских држава КА107.

Еразмус+ споразуми

Програм Еразмус+ КА1 мобилности одвија се у оквиру интер-институционалних споразума које на билатералном приципу Универзитет уметности склапа са  школама у иностранству, водећи се својим стратешким циљевима, принципима квалитета, усаглашеношћу студијских програма, као и претходним позитивним искуствима у сарадњи. На овај начин студенту се  гарантује да ће му остварени бодови ЕСПБ и испити положени током боравка у иностранству бити признати по повратку на матични факултет. Сваким посебним споразумом дефинисана је студијска област у којој ће се одвијати размена, што значи да можете да одете само на место које је договорио ваш матични факултет.

Kонкурси које расписује Универзитет уметности садрже прецизну информацију о студијским областима (музичка уметност, ликовне уметности, примењене уметности, драмске уметности) у којима се реализује мобилност са одређеном парнерском установом. Уколико унапред желите да сазнате са којим школама сарађује ваш факултет, молимо вас да контактирате факултетског Еразмус+ координатора.

КА103 стипендије

Еразмус+ програм додељује месечну финансијску подршку студентима на мобилности у програмским земљама у износу од 470 до 520 € у зависности од висине трошкова живота у земљи домаћину:

Група Земља прималац Месечни износ (€)
1
Програмске земље са вишим трошковима живота
Данска, Финска, Исланд, Ирска, Луксембург, Шведска, УК, Лихтенштајн, Норвешка 520
2
Програмске земље са средњим трошковима живота
Аустрија, Белгија, Немачка, Француска, Италија, Грчка, Шпанија, Кипар, Холандија, Малта, Португал 520
3
Програмске земље са нижим трошковима живота
Бугарска, Хрватска, Чешка, Естонија, Летонија,Литванија, Мађарска, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија, Северна Македонија, Турска, Србија 470

Могућност добијања додатних средстава

Студенти који желе да остваре право на додатну финансијску подршку дужни су то да назначе у пријавном формулару, као и да, по обављеној селекцији, приложе документа која доказују њихов статус. Студенти могу да остваре право на додатну финансијску подршку у једној од ових категорија:
Related image студенти неповољног социо-економског положаја,
Related image студенти са инвалидитетом.

Доказивање неповољног социо-економског положаја студента
Доказивање статуса особе са инвалидитетом

КА107 стипендије

Еразмус+ програм додељује месечну финансијску подршку студентима на мобилности у партнерским државама  земљама која покрива трошкове живота током мобилности и  путне трошкове.

Трошкови живота

Стипендија за покривање трошкова боравка добија се на месечном нивоу и износи просечно 700 €.

Путни трошкови

Зависно од удаљености места одредишта – које се рачуна према калкулатору раздаљине Европске комисије – путни трошкови се рефундирају у паушалним износима:
Related image 180 € за растојање 00-499км
Related image 275 € за растојање 500-1.999км
Related image 360 € за растојање 2.000-2.999км
Related image 530 € за растојање 3.000-3.999км
Related image 820 € за растојање 4.000-7.999км


За информације о актуелним конкурсима и поступку пријављивања пратите опште информације за студенте Универзитета уметности јер оне важе и за студенте који конкуришу за Еразмус+ стипендије:

Конкурси

Пријављивање

Селекција

Начин избора кандидата који се пријављују за мобилност у оквиру Еразмус+ програма – критетијуми селекције, процедура, бодовање и рангирање кандидата – посебно је дефинисан Упутством за учешће Универзитета уметности у Еразмус+ програму мобилности.

Критеријуми за селекцију у Еразмус+ програму, Kључна акција 1 – мобилност студената и запослених у високом образовању

 Еразмус+ онлајн језичка подршка (ОЛС)

Платформа Online Linguistic Support састоји се од обавезне процене знања језика која се обавља пре мобилности, језичког курса који учесник похађа током мобилности, као и поновне процене знања на крају мобилностиТестирање језичких компетенција одлазног студента на порталу ОЛС обавезно је само за студенте који на мобилност иду у оквиру КА103 пројеката између програмских земаља. Тестирање се обавља након селекције студента, пре потписивања уговора о учењу, односно уговора о додели наменских бесповратних средстава. Лиценцу за онлајн тестирање, уз друга неопходна упутства, студенту додељује Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета.

Download (PDF, 567KB)

 

Обавезни документи мобилности у сврху учења

Уговор о учењу – Learning Agreement for Studies
Уговор о додели наменских бесповратних средстава – Grant Agreement
Еразмус+ студентска повеља – Erasmus+ Student Charter

Боравак у иностранству

Признавање периода мобилности

Контакт
Еразмус+ академски координатори
Еразмус+ административни координатори

Упутство за учешће Универзитета уметности у Београду у Еразмус+ програму, Kључна акција 1 – мобилност студената и запослених у високом образовању 

 

Еразмус+ студентска пракса