Еразмус+

Image result for erasmus+ ka1

Универзитет уметности учествује у програму међународне размене студената  Eразмус+ програму мобилности – Learning Mobility of Individuals који студентима Универзитета пружа могућност да део свог студијског програма – најмање 3 а највише 12 месеци – остваре на неком од иностраних универзитета или академија, уз финансијску подршку у виду Еразмус+ студентске стипендије.

Студенти се за Еразмус+ мобилност тренутно могу пријавити у оквиру кључне акције КА131 – мобилност између земаља ЕУ и трећих земаља придружених програму.

Еразмус+ споразуми

Програм Еразмус+ КА1 мобилности одвија се у оквиру интер-институционалних споразума које на билатералном приципу Универзитет уметности склапа са  школама у иностранству, водећи се својим стратешким циљевима, принципима квалитета, усаглашеношћу студијских програма, као и претходним позитивним искуствима у сарадњи. На овај начин студенту се  гарантује да ће му остварени бодови ЕСПБ и испити положени током боравка у иностранству бити признати по повратку на матични факултет. Сваким посебним споразумом дефинисана је студијска област у којој ће се одвијати размена, што значи да можете да одете само на место које је договорио ваш матични факултет.

Kонкурси које расписује Универзитет уметности садрже прецизну информацију о студијским областима (музичка уметност, ликовне уметности, примењене уметности, драмске уметности) у којима се реализује мобилност са одређеном парнерском установом. Уколико унапред желите да сазнате са којим школама сарађује ваш факултет, молимо вас да контактирате факултетског Еразмус+ координатора.

КА131 стипендије

Еразмус+ програм додељује месечну финансијску подршку студентима на мобилности у земљама ЕУ и трећим земаљама придруженим програму, која је намењена делимичном покривању трошкова живота у иностранству (смештај, исхрана и слично) док студенти самостално сносе трошкове путовања и обавезног здравственог осигурања. Финансијска одршка износи 606 € или 674 € у зависности од висине трошкова живота у земљи домаћину:

Група Земља прималац Месечни износ (€)
1
Земље са вишим трошковима живота од Србије
Данска, Финска, Исланд, Ирска, Луксембург, Шведска, Лихтенштајн, Норвешка, Аустрија, Белгија, Немачка, Француска, Италија, Грчка, Шпанија, Кипар, Холандија, Малта, Португал 674
2
Земље са трошковима живота сличним као Србија
Бугарска, Хрватска, Чешка, Естонија, Летонија, Литванија, Мађарска, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија, Северна Македонија, Турска 606

Могућност добијања додатних средстава

Студенти који желе да остваре право на додатну финансијску подршку дужни су то да назначе у пријавном формулару, као и да, по обављеној селекцији, приложе документа која доказују њихов статус. Студенти могу да остваре право на додатну финансијску подршку у једној од ових категорија:

Related image студенти са смањеним могућностима: 250 € месечно,
Related image студенти са инвалидитетом: у складу са прихватљивим стварно насталим трошковима.

Доказивање статуса особе са смањеним могућностима
Доказивање статуса особе са инвалидитетом


За информације о актуелним конкурсима и поступку пријављивања пратите опште информације за студенте Универзитета уметности јер оне важе и за студенте који конкуришу за Еразмус+ стипендије:

Конкурси

Пријављивање

Селекција

Начин избора кандидата који се пријављују за мобилност у оквиру Еразмус+ програма – критетијуми селекције, процедура, бодовање и рангирање кандидата – посебно је дефинисан Упутством за учешће Универзитета уметности у Еразмус+ програму мобилности.

Критеријуми за селекцију у Еразмус+ програму, Kључна акција 1 – мобилност студената и запослених у високом образовању

 Еразмус+ онлајн језичка подршка

На платформи EU Academy студенти који су изабрани за одлазну мобилност у обавези су да изврше процену знања језика пре мобилности, а поред тога имају могућност да похађају језички курс током мобилности, као и поновну процену знања језика на крају мобилностиТестирање језичких компетенција одлазног студента на платформи EU Academy обавезно је само за студенте који на мобилност иду у оквиру КА131 пројеката између земаља ЕУ и трећих земаља придружених програму. Тестирање се обавља након селекције студента, пре потписивања уговора о учењу, односно уговора о додели наменских бесповратних средстава. Неопходна упутства студенту пружа Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета.

Платформа EU Academy – Online Language Support (OLS)

 

Обавезни документи мобилности у сврху учења

Онлајн уговор о учењу – Online Learning Agreement
Уговор о додели наменских бесповратних средстава – Grant Agreement
Изјава о прихватању стипендије

Еразмус+ студентска повеља – Erasmus+ Student Charter

Боравак у иностранству

Признавање периода мобилности

Контакт
Еразмус+ академски координатори
Еразмус+ административни координатори

Упутство за учешће Универзитета уметности у Београду у Еразмус+ програму, Kључна акција 1 – мобилност студената и запослених у високом образовању 

 

Еразмус+ студентска пракса