Еразмус+ студентска пракса

У оквиру Еразмус+ програма финансирају се три врсте студентске праксе:
Related image студентска пракса интегрисана у студијски план и програм,
Related image добровољна студентска пракса (није део студијског програма),
Related image студентска пракса за недавно дипломиране студенте.

Право учешћа

За мобилност у сврху обављања студентске праксе може да се пријави сваки студент Универзитета, односно факултета као матичне установе, ако испуњава следеће основне услове:

Related image уписан је најмање на другу годину основних студија (остварених најмање 60 ЕСПБ);
Related image уписан је на мастер, специјалистичке или докторске студије;
Related image студент који завршава уписани студијски програм, уз услов да у тренутку пријаве на конкурс има статус студента, као и да праксу оствари у року од 12 месеци од дана дипломирања.

Трајање студентске праксе

Студентска пракса у оквиру Еразмус+ програма подразумева 30 до 40 радних сати недељно, у укупном трајању од најмање 2, а највише 12 месеци. Дужина трајања праксе прецизирана је јавним позивом који расписује Универзитет.

Институције/oрганизације у којима се може обављати пракса

Студентска пракса се може остварити у институцијама/организацијама у програмским земљама, тј. државама чланицама Европске уније, Исланду, Лихтенштајну, Норвешкој, Македонији и Турској. Студентска пракса се не може остварити у институцијама Европске комисије, организацијама чија делатност обухвата програме Европске уније, дипломатским представништвима Републике Србије у иностранству и сл. Место за обављање праксе студент проналази самостално или уз помоћ матичног факултета. У оба случаја студент је у обавези да самостално контактира институцију/организацију у којој ће обављати праксу, договори програм рада и од ње добије прихватно писмо.

Платформе за студентску праксу које подржава Европска комисија су: Erasmus Intern, Praxis Network, LEO-NET, Globalplacement.

Јавни позив

Јавни позив за мобилност у сврху обављања студентске праксе објављује се на веб страници Универзитета.

Документи за пријављивање

Related image Пријавни формулар за студентску праксу (Student Traineеship Application Form)
Related image Прихватно писмо (Confirmation of Acceptance for Placement),  прихвата се и имејл потврда издата од стране институције/организације примаоца,
Related image Препис оцена за одлазне студенте (Transcript of Records), који студенту издаје његов матични факултет у сврху аплицирања, образац број,
Related image Мотивационо писмо,
Related image CV Еuropass
Related image 
Уверење о познавању енглеског језика – минимум Б1-Б2 на скали ЦЕФР – у виду сертификата IELTS, TOEFL, Cambridge, PTE и др, односно потврде матичног факултета,
Related image Портфолио, односно снимак извођења или уметничка биографија,
Related image Копија прве стране пасоша,
Related image Сагласност о обради података о личности
Related image 
Додатна документа, уколико су наведена у тексту јавног позива.

 


Рокови за пријављивање, начин селекције кандидата, поступак номинације, одлучивање о пријави, препоручени ниво знања језика, као информације о Онлајн језичкој подршци ОЛС не разликују се за мобилност у сврху студирања и мобилност у сврху обављања студентске праксе.

Обавезни документи у сврху обављања студентске праксе

Уговор о учењу у сврху обављања студентске праксе – Learning Agreement for Traineeships
Уговор о додели наменских бесповратних средстава – Grant Agreement
Изјава о прихватању стипендије
Еразмус+ студентска повеља – Erasmus+ Student Charter

Осигурање

Студент који одлази на праксу у иностранство мора да поседује полису осигурања која укључује:

Related image здравствено осигурање у иностранству,
Related image осигурање од последица несрећног случаја (повреде на радном месту)
Related image осигурање од одговорности на радном месту.

 

Финансијска подршка

Еразмус+ програм додељује месечну финансијску подршку студентима на мобилности у земљама ЕУ и трећим земаљама придруженим програму, која је намењена делимичном покривању трошкова живота у иностранству (смештај, исхрана и слично) док студенти самостално сносе трошкове путовања и обавезног здравственог осигурања. Финансијска одршка износи 540 € или 600 € у зависности од висине трошкова живота у земљи домаћину:

Група Земља прималац Месечни износ (€)
1
Земље са вишим трошковима живота од Србије
Данска, Финска, Исланд, Ирска, Луксембург, Шведска, Лихтенштајн, Норвешка, Аустрија, Белгија, Немачка, Француска, Италија, Грчка, Шпанија, Кипар, Холандија, Малта, Португал 674
2
Земље са трошковима живота сличним као Србија
Бугарска, Хрватска, Чешка, Естонија, Летонија, Литванија, Мађарска, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија, Северна Македонија, Турска 606

Могућност добијања додатних средстава

Студенти који желе да остваре право на додатну финансијску подршку дужни су то да назначе у пријавном формулару, као и да, по обављеној селекцији, приложе документа која доказују њихов статус. Студенти могу да остваре право на додатну финансијску подршку:

Related image Студенти који иду на мобилност у сврху обављања стручне праксе: 150 € месечно;
Related image Студенти са смањеним могућностима: 250 € месечно

Доказивање статуса особе са смањеним могућностима