Еразмус+ стратешка партнерства

Success in Erasmus KA2 Project! - Cardiff, South Wales


Дељење знања маргинализованих кроз међународну културну сарадњу

SHAKIN’

2020-1-FR01-KA203-080017
Сарадња за иновације и размену добрих пракси

Стратешка партнерства у восоком образовању

SHAKIN’ окупља шест партнера из четири државе (Француска, Немачка, Србија, Шведска), са три универзитета и три културне организације, од којих су сви међународно признати у свом домену делатности. Ови партнери се удружују у решавању суштинских савремених изазова који утичу на поље европске културе проналажењем нових начина размишљања, рада и сарадње, како би студентима пружили одговарајући професионални етос за послове сутрашњице. Током последњих деценија, тржишна логика, популистичке политике, миграције и глобализација, еколошка транзиција или дигиталне технологије на различите тектонске начине утицале су на контекст управљања културом, политике, истраживања и наставу. Али настава и обука у областима културе углавном су одржавале уско професионалне, национално засноване претпоставке о култури, политици, учешћу и образовању. Као резултат тога, процеси учења нису само неприкладни за пружање релевантног знања и добро опремљених стручњака, већ су неосетљиви на искључене, маргинализоване и потлачене гласове и животна искуства данашњице.

Циљеви:
Related image Повезивање академског и маргинализованог знања кроз размену истраживачких методологија у иновативним облицима мишљења, учења и наставе;
Related image Професионализација (постдипломских) студената са новим облицима културне свести, негованих теоријским алатима и подржаних практичним вештинама;
Related image Подржавање међународне сарадње кроз пројекте који укључују подређене перспективе.

Исходи:
Related image Дигитални приручник „Претраживање из маргинализованог“ (Seaching from the subaltern), које прикупља и приказује методологије истраживања за подређена знања;
Related image Алати диверзификације окружења за учење, прикупљање иновативних алата за учење наставу;
Related image Платформа за спровођење међународних културних пројеката, предлагање препорука и алата за вештине, менторство о интеркултуралним професионалним искуствима и залагање за нови професионални етос у пољима културе;`
Related image Курикулум „Подређено знање“ за управљање међународним културним пројектима, артикулишући остале резултате пројекта у краткорочном образовном програму.

Партнери:
Координатор: Универзитет Лион2

Универзитет уметности у Београду, Баухаус универзитет у Вајмару, Стокхолмски музеј женске историјеНезависна културна сцена Србије, ЛАБА.

Трајање: 2020. – 2023.