Еразмус+ партнерства за сарадњу

ДИГИАРТЕД
Курсеви дигиталне уметности у високошколским установама

 

 

Веб страница пројекта: http://www.digarted.eu/

Циљеви

– Развити и учинити доступним образовне ресурсе и ресурсе знања о интеграцији елемената дигиталне уметности у наставне праксе уметничких школа.
– Пружити могућности за обуку академика уметности о иновативним елементима дигиталне уметности и трансдисциплинарним приступима како би се проширили њихови капацитети за дизајнирање наставног плана и програма, извођење и оцењивањм на раскрсници уметности и технологије.
– Пружити могућности студентима уметности да развију дигиталне вештине и компетенције.
– Промовисати димензију доживотног учења у уметничким школама олакшавањем усвајања краткотрајних курсева дигиталне уметности који воде до микрокредита.

Активности

Што се тиче резултата пројекта, а посебно за развој резултата пројекта 1 – Модул обуке за ликовне едукаторе о дигиталној уметности, биће предузете следеће активности: процена потреба, утврђивање циљева учења, дефиниција структуре, обука, материјали и евалуација.
За развој резултата пројекта 2 – Педагошки оквир (наставни план и програм) о дигиталној уметности за један основни и један изборни предмет дигиталне уметности, биће предузете следеће активности: планирање, истраживање, садржај и методе и материјали и алати.
За развој резултата пројекта 3 –  Наставни план и програм за краткотрајни курс учења о основама дигиталне уметности који води до микрокредита, биће предузете следеће активности: истраживање и планирање, дизајн курса и евалуација микрокредита.
Такође, остале пројектне активности ће се односити на управљање пројектом у смислу праћења напретка и квалитета, пројектних састанака, мултипликативних догађаја, као и активности  у сврхе ширења, комуникације и експлоатације.

Очекивани резултати

Модул обуке за ликовне едукаторе о дигиталној уметности
Модул за обуку намењен наставницима како би им пружио знање, вештине и приступе дигиталној уметности. Циљ обуке је да наставници развију компетенције и разумевање како да интегришу дигиталне елементе у своје традиционалне наставне планове и програме аналогне уметности.

Педагошки оквир (наставни план и програм) о дигиталној уметности за један основни и један изборни предмет дигиталне уметности
Педагошки оквир (наставни план и програм) који укључује педагошке алате, методе и ресурсне материјале за наставнике за укључивање курсева дигиталне уметности у уметничке програме високог образовања. Оквир ће бити осмишљен тако да подржи наставнике у пружању висококвалитетног учења и наставе на основу истраживања најбоље праксе и повеже их са најефикаснијим начином на који ученици уче.

Резултати пројекта: http://www.digarted.eu/project-results/ 

Партнери

Универзитет хуманистичких наука и економије у Лођу (координатор)
ДигитАл
Академија уметности Летоније
Центар за технологију CETRI
Артит Атина
Универзитет уметности у Београду 
Технички универзитет у Кошицама