Проректори

мр Биљана Радовановић Бркановић

Редовни професор Факултета музичке уметности

БИОГРАФИЈА

Контакт:
Телефон: +381 11 2626 661
Е-пошта: biljana.radovanovic@arts.bg.ac.rs

мр Биљана Радовановић Бркановић, проректор Универзитета уметности

др ум. Бранко Раковић

Редовни професор Факултета ликовних уметности

БИОГРАФИЈА

Контакт:
Телефон: +381 11 2626 661
Е-пошта: branko.rakovic@arts.bg.ac.rs 

др ум. Бранко Раковић, проректор Универзитета уметности

др ум. Владимир Татаревић

Редовни професор Факултета примењених уметности

БИОГРАФИЈА

Контакт:
Телефон: +381 11 2626 661
Е-пошта: vladimir.tatarevic@arts.bg.ac.rs 

 

др ум. Владимир Татаревић, проректор Универзитета уметности