Факултет ликовних уметности

Адреса: Париска 16, 11000 Београд
Телефон: +381 11 263 0635
Е-пошта: dekanat@flu.bg.ac.rs
Интернет адреса: www.flu.bg.ac.rs

Факултет ликовних уметности је најстарија и најутицајнија високошколска институција ликовних уметности у Србији, која од свог оснивања до данас промовише највиши ниво уметничког ставарања у области визуелне уметности.

Основан је 1937. године као Академија ликовних уметности, која је потом, сагласно законским променама, 1973. године добила назив Факултет ликовних уметности (ФЛУ). Tоком осам деценија постојања у наставним процесима Факултета учествовало је преко 120 најугледнијих уметника са ових простора, од којих су 16 чланови Српске академије наука и уметности.

У протеклој школској години на Факултету је на свим нивоима студија било 325 студената и 96 запослених.

О Д С Е Ц И
Скикарство
Вајарство
Графика
Нови медији

За теоријски део студијских програма за сва три уметничка одсека надлежан је Одсек теоријских предмета.