Ректор

др Мирјана Николић, ред. проф.

БИОГРАФИЈА

Контакт:
Телефон: +381 11 2626 661
Е-пошта: mirjana.nikolic@arts.bg.ac.rs

 

 

 

др Мирјана Николић, ректор Универзитета уметности