Отворени приступ и отворена наука

Image result for open science logoОтворени приступ

Отворени приступ (Оpen Access) омогућује неограничен и бесплатан приступ научним публикацијама на интернету, при чему корисници могу да читају, преузимају, чувају, штампају и користе садржај научних публикација објављених у отвореном приступу уз обавезом да наведу тачан извор информације. Отворени приступ подразумева:

bullet,orangeслободан и бесплатан приступ научним публикацијaма са пуним текстом на интернету
bullet,orangeдозвољену неограничену дистрибуцију и коришћење научних информација са обавезом навођења тачног извора
bullet,orangeпостављање научних публикација у дигиталне репозиторијуме (или у посебне репозиторијуме за поједине научне области) и/или електронске часописе са отвореним приступом

Објављивање у отвореном приступу

Аутори који желе да објављују у режиму отвореног приступа имају две могућности:

bullet,orangeобјављивањем путем зеленог отвореног приступа (Green Road) –  архивирање научног дела у дигитални репозиторијум са слободним приступом, уз дозволу издавача којем је аутор пре објављивања пренео права,
bullet,orangeобјављивањем путем златног отвореног приступа (Golden Road) – објављивање у свим бесплатно доступним електронским часописима или књигама, а трошкове припреме за објављивање сносе аутори или установе.

Дигитални репозиторијуми су интернет платформе које похрањују научне чланке и могу се посматрати као додатна могућност да се рад објави или да се учини доступним ширем кругу потенцијалних читалаца. У дигиталним репозиторијумима се могу се чувати верзије рукописа пре процеса стручног рецензирања (preprint) или верзије рукописа после процеса стручног рецензирања (postprint). Издавачке куће разликују се следеће могућности архивирања научних публикација: зелени пут – аутори архивирају и preprint и postprint верзије научних публикација;  плави пут – аутори архивирају postprint верзије научних публикација; жути пут – аутори архивирају preprint верзије научних публикација; бели пут – не дозвољава ауторима да архивирају научне публикације. Све набројане могућности објављивања, осим белог пута, омогућавају ауторима да архивирањем у дигитални репозиторијум отвореног приступа или сопствену интернет страницу учине свој научни рад доступним на интернету, иако су научне радове објавили у часописима без отвореног приступа. Објављивање научних радова коришћењем златног отвореног приступа подразумева објављивање у часопису чији садржај је бесплатно доступан за све читаоце на интернет страници издавача.

Берлинска декларација

Универзитет уметности активно заговара и промовише отворени приступ и отворену науку, а потписивањем  Берлинске декларације о отвореном приступу научном знању придружио се великом броју високошколских и научних установа у свету које подржавају тежњу да се резултати научноистраживачког рада учине бесплатно доступним научној и широј друштвеној заједници.

Download (PDF, 1.73MB)

Правилник о oтвореној науци

Download (PDF, 1.92MB)