Алумни Универзитета уметности у Београду

Поводом 65 година од оснивања Универзитета уметности осмишљен је пројекат „Алумни Универзитета уметности“ који је укључио монографско издање 65 година високог уметничког издања у Србији: алумни Универзитета уметности у Београду и интернет платформу.

Овај сложени пројекат је подразумевао прикупљање података из архива четири факултета и Центра за интердисциплинарне студије Универзитета уметности о свим свршеним студентима – алумнијима – од оснивања факултета и Центра, на свим нивоима студија.

Са циљем да ови подаци буду дигитализовани као културно и уметничко наслеђе нашег образовног и културног простора, те доступни онлајн стручној и најширој јавности, развијена је база података Алумни Универзитета уметности преко које је омогућено претраживање алумнија Универзитета уметности према различитим критеријумима, као што су назив факултета, одсека, део имена или презимена, година уписа/завршетка студија и др.

Пројекат су подржали Министарство културе Републике Србије и Секретаријат за културу града Београда.