Едиције

Едиција Перспективе

Vers les nouvelles politiques culturelles- scan naslovna

Milena Dragićević Šešić: VERS LES NOUVELLES POLITIQUES CULTURELLES. LES PRATIQUES INTERCULTURELLES ENGAGÉES
издавачи: Универзитет уметности у Београду, CLIO, Association Marcel Hicter, 2015.


4F Теорија – обухвата дела која се баве теоријом уметности;
4F Техне – дела о ликовним техникама;
4F Кругови – дела из историје уметности;
4F Магна – капитална издања, монографије;
4F Сајбер – литература која се бави дигиталном и мултимедијалном уметношћу (у припреми).

1. Едиција 4F Теорија:

Дејан Деспић: Двоглас (тонски слог – други део), III издање;
Дејан Деспић: Контраст тоналитета;
Властимир Перичић – Душан Сковран: Наука о музичким облицима, VII издање;
Др Зорислава Васиљевић: Теорија ритма са гледишта музичке писмености, II издање;
Љубиша Ђокић: Основи драматургије;
Хуго Клајн: Основни проблеми режије, III издање;
Владимир Стаменковић: Теорија драме XVIII и XIX века;

Издавачки план:
Дејан Деспић: Музички инструменти;
Др Мирјана Веселиновић-Хофман: Стваралачка присутност европске авангарде у нас.


knjiga2

2. Едиција 4F Техне:

Живојин Турински: Сликарска технологија, IV издање;
Немања Бркић: Технологија сликарства, вајарства и иконографије, VI издање;
Драгољуб Кажић: Фотографија у боји;
Боривоје Поповић: Интонација, IV издање;
Ана Олујић: Развој хармонског слуха;
Александар Обрадовић: Увод у оркестрацију, II издање;
Дејан Михаиловић: Елементи виолинизма;
Др Зорислава Васиљевић: Мелодика I (Солфеђо), IV издање;
Либеро Солароли: Како се организује филм, превео Предраг Делибашић, II издање;
Валентино Брозио: Организација филмске производње, превео П. Делибашић, II издање;
Алек Нисбет: Снимање и обрада звука;
Мр Љиљана Грујић-Еренрајх: Гласовно образовање глумца, II издање;
Др Бранивој Ђорђевић: Елементи дикције, III издање;
Др Марко Бабац: Техника филмске монтаже, III издање;
Шандор Киш: Технологија уметничке керамике;

Издавачки план:
Др Бранивој Ђорђевић: Позоришни језик;
Др Љиљана Мркић-Поповић: Гласна реторика;
Дејан Деспић: Вишегласни аранжмани;
Дејан Деспић: Хармонска анализа;
Дина Кеј – Џемс ле Брехт: Звук и музика за позориште;
Томлинсон Холман: Звук за филм и телевизију.


knjiga3

3. Едиција 4F Кругови:

Др Роксанда Пејовић са сарадницима: Српска музика (од насељавања словенских племена на Балканско полуострво до краја XVIII века);
Урош Пешић: Леополд Моцарт – наш савременик;

Издавачки план:
Др Соња Бриски: Руска конструктивистичка авангарда;
Др Душан Пајин: Вода у пустињи – филозофија уметности XX века.


knjiga4 knjiga11 knjiga10 knjiga9
knjiga8 knjiga7 knjiga6 knjiga5

4. Едиција 4F Магна:

Милош Ћирић: Летопис симбола (1-5)
Др Павле Васић: Одело и оружје, III издање;
Лексикон филмских и ТВ појмова, уредник др Марко Бабац;
Коста Богдановић: Свет скулптуре.
Издавачки план
Зборник Павла Васића, уредник др Бранко Вујовић;