Заштита података о личности

Правилник о заштити података о личности

Лице за заштиту података о личности:
Весна Пауновић Здравкова,
самостални стручнотехнички сарадник  за правне послове
тел: +381 11 2625 955
vesna.paunovic@arts.bg.ac.rs