Стручне службе

• Генерални секретар
+381 11 2626 994
sekretar@arts.bg.ac.rs

Кабинет ректора:
Шеф кабинета
Марија Николић Радоњић
+381 11 2625 629
marija.nikolic@arts.bg.ac.rs, kabinet@arts.bg.ac.rs
Пословни секретар
Бранка Тијанић
+381 11 2626 661
branka.tijanic@arts.bg.ac.rsrektor@arts.bg.ac.rs
• В
озач
Александар Димитријевић

Служба за правне и опште послове:
Самостални стручнотехнички сарадник  за правне послове
Весна Пауновић Здравкова
+381 11 2625 955
vesna.paunovic@arts.bg.ac.rs
•Виши стручнотехички сарадник
(за послове архиве и за рад са органима УУ)

Аниела Ђорђевић
+381 11 2625 166
aniela.djordjevic@arts.bg.ac.rs, rektorat@arts.bg.ac.rs

Служба за финансијско – материјалне послове:
Руководилац финансијско-рачуноводствених послова
Јелена Зековић Мирић
+381 11 2626 730
jelena.zekovic@arts.bg.ac.rs, finansije@arts.bg.ac.rs
Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове
Весна Јанковић
vesna.jankovic@arts.bg.ac.rs

Служба за међународну сарадњу:
Самостални стручнотехнички сарадник  – руководилац
Јасмина Миловановић
+381 11 2624 020
jasmina.milovanovic@arts.bg.ac.rs , iro@arts.bg.ac.rs
Самостални стручнотехнички сарадник
Анђела Русо
+381 11 2624 020
andjela.russo@arts.bg.ac.rs , projects@arts.bg.ac.rs
Самостални стручнотехнички сарадник
Горан Богуновић
+381 11 2624 020
goran.bogunovic@arts.bg.ac.rserasmus@arts.bg.ac.rs 

Центар за интердисциплинарне студије:
Самостални стручнотехнички сарадник
за студије и студентска питања – руководилац 

мр Предраг Миладиновић
+381 11 2625 974
predrag.miladinovic@arts.bg.ac.rs, centar@arts.bg.ac.rs, koordinator.is@arts.bg.ac.rs
Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
мр Жељко Радуновић
+381 11 2625 747
zeljko.radunovic@arts.bg.ac.rs 
Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
и координатор УНЕСКО катедре
Милица Лапчевић
+381 11 2624 281
milica.lapcevic@arts.bg.ac.rs, coordinator@arts.bg.ac.rs

Помоћна служба:
Кафе куварица Бранкица Стојков
Кафе куварица Слађана Јокић Денчић

Адреса: Косанчићев венац 29, 11000 Београд
Телефон: (011) 262 51 66
Факс: (011) 262 97 85
E-пошта: rektorat@arts.bg.ac.rs

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на Универзитету уметности у Београду