Универзитет данас

У току више од шест деценија постојања Универзитет уметности у Београду је стекао статус врхунске институције за високо уметничко образовање, која покрива најшири спектар уметничких дисциплина груписаних на факултетима Ликовних, Музичке, Примењених и Драмских уметности.

Универзитет уметности је препознат као један од темеља на коме је Београд изградио своју репутацију креативног центра и престонице културе. Истовремено, он је као узор дао креативни замах за оснивање уметничких факултета и академија у земљи и окружењу, чиме је заузео место водеће установе за уметничко образовање у Србији и у региону.

Данас, Универзитет уметности има више од 2.800 студената и око 700 запослених – наставног и ненаставног особља. У оквиру Универзитета реализује се 37 акредитованих студијских програма и преко 120 модула на нивоу основних, мастер и докторских студија, на четири факултета и универзитетском Центру за интердисциплинарне студије.

Студентима и наставницима на располагању су библиотеке, уметничке лабораторије, атељеи, галерије, тонска и филмска студија, позоришна сцена, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, Центар за графику и визуелна истраживања…

Универзитет уметности свој неоспоран углед гради негујући следеће принципе: строга селекција студената, наставни процес који је повезан са професионалним сектором, иновативни курикулуми, индивидуални и рад у малим групама, наставници су уважени уметници и најистакнутијe личности културног живота наше земље и Региона.

Од самог почетка студија, студенти учествују на домаћим и међународним студентским изложбама, концертима, фестивалима и скуповима уметничких институција, а није ретко да добијају највише награде и признања на манифестацијама са професионалном конкуренцијом. Своје завршне уметничке радове, а некад и радове са ранијих година студија, студенти изводе у професионалним условима, често у сарадњи са институцијама уметности и културе.

Студенти Универзитета уметности, по завршетку студија, чине елиту српске културе и уметности. Скоро да нема значајније установе српске културе и уметности, фестивала или уметничке манифестације у којима руководећу функцију не заузимају, или већину учесника не чине, алумни нашег универзитета.

Посебност Универзитета уметности огледа се и у неодвојивости уметничког стваралаштва и истраживања. Као један од ретких универзитета у Европи који је уметничко истраживање увео у оквире докторских студија, Универзитет уметности пробио је границе високог образовања. Истовремено, катедре за теоријску наставу и научни институт остварују изузетне резултате у области научно-истраживачког рада, кроз активности у националним и међународним научним пројектима, конференцијама, публикацијама…

Спој традиције и савремености, уметничке праксе и теорије, индивидуалног и тимског уметничког стварања, уметничких вештина и високе креације, професионализма и уметничке слободе, као и настојање да се на интердисциплинаран начин повежу различите уметничке и научне дисциплине, представљају суштинску наставну специфичност Универзитета уметности, на основу које он заузима високо место међу сродним институцијама.