Факултет музичке уметности

Адреса: Краља Милана 50, 11000 Београд
Телефон: + 381 11 265 9887, 265 9466
Е-пошта: fmuinfo@fmu.bg.ac.rs
Интернет адреса: www.fmu.bg.ac.rs

Факултет музичке уметности је најстарија високошколска музичка институција у Србији основана 1937. године под називом Музичка академија. Године 1973. године променила је име у Факултет музичке уметности (ФМУ).

Највећи великани музичке сцене у Србије предавали су или студирали на Факултету музичке уметности, а преко 90 посто чланова свих великих ансамбала у земљи (оркестара, хорова, опере), као и наставника у нижим и средњим музичким школама у Београду и Србији, чине некадашњи свршени студенти овог факултета.

У протеклој школској години, на Факултету је на свим нивоима студија било 1034 студената и 246 запослених наставника и сарадника.


К А Т Е Д Р Е

Композиција
Дириговање
Соло певање
Клавир
Гудачки инструменти
Дувачки инструменти
Музикологија
Етномузикологија
Солфеђо и музичка педагогија
Музичка теорија
Полиинструментална катедра (чембало, оргуље, харфа, гитара, удараљке)
Камерна музика
Џез и популарна музика