Факултет драмских уметности

Адреса: Булевар уметности 20, 11070 Београд
Телефон: +381 11 213 5684
Е-пошта: fduinfo@fdu.bg.ac.rs
Интернет адреса: www.fdu.bg.ac.rs

Факултет драмских уметности је највећа и најугледнија високошколска институција у Региону у области позоришта, филма, радија и телевизије.

Високошколско образовање у области драмских уметности у Србији почело је 1937. године, када је на новооснованој Музичкој академији почео са радом и драмски одсек. Десет година касније, основана је Висока филмска школа, а Академија за позоришну уметност званично почиње са радом 1948. године, која 1962. мења назив у Академија за позориште, филм, радио и телевизију. Најзад, са оснивањем Универзитета уметности 1973. године, тадашња Академија почиње да ради под именом Факултет драмских уметности (ФДУ).

Дипломирани студенти Факултета драмских уметности својим креативним ангажманом прожимају целокупан културно-уметнички амбијент наше средине. Многи од њих остварују значајну уметничку, научну и педагошку активност у читавом региону, као и у многим земљама широм света.

У протеклој школској години на Факултету је било 492 студента и 178 запослених наставника и сарадника.

К А Т Е Д Р Е

Глума

Позоришна и радио режија
Драматургија
Менаџмент и продукција позоришта, радија и културе
Филмска и телевизијска режија
Филмска и телевизијска продукција
Камера
Монтажа
Снимање и дизајн звука
Теорија и историја