Савет Универзитета

Састав Савета Универзитета

Савет Универзитета уметности је орган управљања Универзитета и састоји се од 23 члана: 13 представника Универзитета, три студента и седам представника оснивача. Мандат чланова Савета траје четири године, а представника студената две године. Савет има председника који руководи радом органа управљања.

Председник Савета:
• мр Марко Луковић, ванр. проф. ФПУ

Заменик председника Савета:
• Константин Костјуков, в.д. директора балета Народног позоришта

Чланови Савета:
1) представници факултета:
ФМУ:
• мр Милана Стојадиновић-Милић, ред. проф.
• др ум. Милена Стошић, ред. проф.
• др Мирјана Закић, ред. проф.
ФЛУ:
• др Саша Радојчић, ред. проф.
• др ум. Зоран Димовски, ванр. проф.
• мр Радомир Кнежевић, ред. проф.
ФПУ:
• Слободан Кајтез, ред. проф.
• мр Мирослав Лазовић, ред. проф.
• мр Марко Луковић, ванр. проф.
ФДУ:
• др Ана Мартиноли, ред. проф.
• Срдан Голубовић, ред. проф.
• мр Миодраг Медиговић, ред. проф.

2) ваннаставни радник Универзитета уметности:
• Јасмина Миловановић Цонић, руководилац Канцеларије за међународну сарадњу

3) студенти:
• Милица Весић, ФЛУ
• Миљана Милојковић, ФДУ
• Василије Богић, ФМУ

4) спољни чланови – представници оснивача:
• Константин Костјуков, в.д. директора балета Народног позоришта
• Милан Циле Маринковић, сликар
• Драгана дел Монако, првакиња Опере Народног позоришта
• Јован Колунџија, виолиниста, оснивач Центра лепих уметности “Guarnerius”
• мр Сретко Дивљан, сликар
• Стефан Миленковић, виолиниста

 

 

 

Одлуке Савета Универзитета