Списак доктора наука

Универзитет уметности

2001.

Вучинић Весна, Утицај идеологије у дјелима Димитрија Димитријевича Шостаковича
ментор: др Радослав Ђокић, редовни професор ФДУ

Здравковић Владан, Утицај виртуелне реалности и рачунарске мултимедије на савремену уметност и културу
ментор: др Миодраг Шуваковић, редовни професор ФМУ

2002.

Марцикић Ивана, Ефекти конструкције простора у визуелним уметностима
ментор: др Миланка Тодић, редовни професор ФПУ

2004.

Рамић Биљана, Организациона реконструкција институција културе и уметности у транзицији
ментор: др Милена Драгићевић Шешић, редовни професор ФДУ

2005.

Јеремић Молнар Драгана, Моћ и улога музике у обликовању нове социјалне реалности на примеру музичких драма Рихарда Вагнера
ментор: др Соња Маринковић, редовни професор ФМУ

Шуица Никола, Алегоријске визуализације: историјске и теоријске претпоставке алегоријског значења у савременој визуелној уметности
ментор: др Миодраг Шуваковић, редовни професор ФМУ

2008.

Дедић Никола, Политички простори авангарде. Идеја утопије и теорије уметности после 1960.
ментор: др Миодраг Шуваковић, редовни професор ФМУ

Петровић Миомир, Митска матрица у медијским и уметничким текстовима (роман, филм, драма и слика)
ментор: др Невена Даковић, редовни професор ФДУ

Ћаловић Драган, Политизација естетског: репрезентација власти у југословенским уметничким медијима у периоду од 1945. до 1952. године
ментор: др Дивна Вуксановић, ванредни професор ФДУ

2010.

Ђурић Маја, Фотографија у функцији креирања културног идентитета Црне Горе од 1840. до 1940. године
ментор: др Дивна Вуксановић, ванредни професор ФДУ

Рајчетић Здравко, Уметничко дело у виртуелној стварности
ментор: др Дивна Вуксановић, ванредни професор ФДУ

2011.

Дицић Весна, Културни идентитети династије Џоу кроз ликовне и примењене уметности (XI – III п. н. е.)
ментор: др Душан Пајин, редовни професор ФЛУ

Мацура Наталија, Национални и међународни музички савети
ментор: др Весна Ђукић, редовни професор ФДУ

2012.

Димитријевић Бранислав, Утопијски конзумеризам: настанак и противречности потрошачке културе у социјалистичкој Југославији  (1950 – 1970)
ментор: др Милена Драгићевић Шешић, редовни професор ФДУ

Рогач Мијатовић Љиљана, Међународни културни односи и интеркултурна комуникација у функцији репозиционирања Србије у европској и светској јавности
ментор: др Милена Драгићевић Шешић, редовни професор ФДУ

2015.

Шентевска Ирена, Конструкција идентитета и медијски текст: репрезентација урбаних трансформација Београда у музичком видеу
ментор: др Невена Даковић, редовни професор ФДУ

2016.

Костић Тања, Предузетнички дух у институционалном систему културе: од административног до предузетничког менаџмента музејских установа
ментор: др Милена Драгићевић Шешић, редовни професор ФДУ

Шмакић Катарина, Маркетинг институција високог образовања: пропагандни дискурс електронских презентација европских универзитета
ментор: др Дивна Вуксановић, редовни професор ФДУ

Факултет музичке уметности

 1985.

Ђорђијев Ђорђије, Македонско народно певање са узвикивањем
ментор: Драгослав Девић, редовни професор ФМУ

1986.

Васиљевић Зорислава, Проблеми музичке културе и образовања од Миловука до Мокрањца
ментор: др Мирјана Веселиновић-Хофман, редовни професор ФМУ

1987.

Големовић Димитрије, Народно музичко стваралаштво српског и босанског подриња – узајамност, утицаји и прожимања
ментор: Драгослав Девић, редовни професор ФМУ

1990.

Девић Драгослав, Народна музика црноречја у светлу етногенетских процеса
ментор: др Петар Влаховић, редовни професор Филозофског факултета, УБ

1993.

Маринковић Соња, Манифестација идеје о изградњи националног стила у српској музици од почетка до средине 60-тих година
ментор: др Марија Бергамо, редовни професор ФМУ

1995.

Ђорђевић Михајло, Дискретне тонске релације детерминисане феноменом чујности у оквиру петодиментионалног континуума
ментор: Дејан Деспић, редовни професор ФМУ

2000.

Стојановић-Новичић Драгана, Српска симфонијска музика између авангарде и постмодерне (1960–1975)
ментор: др Мирјана Веселиновић-Хофман, редовни професор ФМУ

2001.

Николајевић Снежана, Телевизија као креативни и интерпретативни простор српске музике
ментор: др Мирјана Веселиновић-Хофман, редовни професор ФМУ

Стојановић Гордана, Компаративна методологија музичке писмености и наставе почетног читања и писања
ментор: др Зорислава Васиљевић, редовни професор ФМУ

2002.

Микић Весна, Музика у технокултури
ментор: др Мирјана Веселиновић-Хофман, редовни професор ФМУ

Хрпка Ивана, Искуства и методе француске и бугарске школе солфеђа – анализе и разматрања
ментор: др Зорислава Васиљевић, редовни професор ФМУ

2004.

Марковић Татјана,  Теорија о стилу и српски музички романтизам (српски музички романтизам из аспекта теорија о стилу)
ментор: др Роксанда Пејовић, редовни професор ФМУ у пензији

Томашевић Катарина, Српска музика на раскршћу Истока и Запада? О дијалогу традиционалног и модерног у српској музици између два светска рата
ментор: др Мирјана Веселиновић-Хофман, редовни професор ФМУ

2006.

Величковска Родна, Музички дијалекти у македонском традиционалном певању (обредно певање)
ментор: др Димитрије Големовић, редовни професор ФМУ

Перковић Радак Ивана,  Српска хорска црквена музика у периоду романтизма (до 1914. године)
ментор: др Роксанда Пејовић, редовни професор ФМУ у пензији

2007.

Закић Мирјана, Обредне песме зимског полугођа – системи звучних знакова у традицији Југоисточне Србије
ментор: др Драгослав Девић, редовни професор ФМУ

Масникоса Марија,  Постминимализам у српској музици за гудачки оркестар у последње две деценије XX века
ментор: др Мирјана Веселиновић-Хофман, редовни професор ФМУ

Поповић Млађеновић Тијана, Процеси панстилистичког музичког мишљења
ментор: др Мирјана Веселиновић-Хофман, редовни професор ФМУ

Радиновић Сања, Закономерности мелопоетског обликовања српских народних песама као основа за методологију формалне анализе
ментор: др Драгослав Девић, редовни професор ФМУ

2008.

Ивановић Нада,  Образовање музиком – предлог образовног модела кроз медијум музике
ментор: др Димитрије Големовић, редовни професор ФМУ

2009.

Ракочевић Селена, Традиционална игра и музика за игру Срба у Банату у светлу узајамних утицаја
ментор: др Димитрије Големовић, редовни професор ФМУ; др Оливера Васић, редовни професор ФМУ

2010.

Вуксановић Ивана, Хумор у српској музици 20. века
ментор: др Мирјана Веселиновић-Хофман, редовни професор ФМУ

Јовановић Јелена, Вокална традиција јасенице у светлости етногенетских процеса
ментор: др Димитрије Големовић, редовни професор ФМУ

Каран Гордана, Педагошке активности др Милоја Милојевића
ментор: др Драгана Стојановић-Новичић, ванредни професор ФМУ

Лајић-Михајловић Данка, Епска пракса као комуникациони процес: српске епске песме у фолклорној култури
ментор: др Мирјана Закић, доцент ФМУ

Марковић Младен, Виолина у народној музици Србије
ментор: др Димитрије Големовић, редовни професор ФМУ

Медић Милена, Архетип аниме и трансформација стваралачке свести на линији од Вагнерове Изолде до Бергове Лулу
ментор: др Мирјана Веселиновић-Хофман, редовни професор ФМУ

Петровић Милена, „Улога акцента у рецепцији и репродукцији музике – од акцента у говору до акцента у ритму и фразирању у почетној настави музике
ментор: др Драгана Стојановић-Новичић, ванредни професор ФМУ

Цветковић Соња, Музичка пракса у Нишу од краја 19. века до почетка Другог светског рата као део идеолошке, културне и уметничке стварности
ментор: др Соња Маринковић, редовни професор ФМУ

2013.

Марјановић Злата, Народна музика Боке Которске и црногорског приморја
ментор: др Димитрије Големовић, редовни професор ФМУ

Ранковић Сања, Вокални дијалекти динарских Срба у Војводини
ментор: др Мирјана Закић, доцент ФМУ

2015.

Арнаутовић Јелена, Музички фестивали у Србији у првој деценији 21. века као места интеркултурних дијалога
ментор: др Драгана Јеремић Молнар, ванредни професор ФМУ

Атанасовски Срђан, Музичке праксе и произвођење националне територије
ментор: др Татјана Марковић, ванредни професор ФМУ

Димић Наташа, Аспекти великог појања у контексту Српске православне цркве
ментор: др Ивана Перковић, ванредни професор ФМУ

Карин Веснa, Плесна пракса Динараца у Војводини
ментор: др Оливера Васић, редовни професор ФМУ у пензији

Лековић Биљана, Критичка музиколошка истраживања уметности звука: музика и sound art
ментор: др Весна Микић, редовни професор ФМУ

Марковић Ведрана, Развој модела почетне наставе солфеђа у раду са слепом и слабовидом децом
ментор: др Ивана Дробни, редовни професор ФМУ

Ненић Ива, Дерегулација канона: идентитети, праксе и идеологије женског свирања на традиционалним инструментима у Србији
ментор: др Мирјана Закић, доцент ФМУ

Судзиловски Данијела, Концепција стручног усавршавања учитеља у области музичке педагогије
ментор: др Нада О’Брајан, доцент ФМУ

2016.

Беочанин Јелена, Развој музичког слуха кроз дословни паралелизам у опажању и извођењу проширено-тоналне и атоналне музике српских композитора у оквиру програма наставе солфеђа
ментор: др Милена Петровић, ванредни професор ФМУ

Божидаревић Саша, Интертекстуални и цитатни поступци у руковетима и сродним формама у српској хорској музици друге половине 20. века
ментор: др Соња Маринковић, редовни професор ФМУ

Вујошевић Невена, Музичка форма у контексту општег музичког образовања: перцепција, организација музичке целине, методика
ментор: др Ивана Дробни, редовни професор ФМУ

Думнић Марија, Историјски аспекти и савремене праксе извођења староградске музике у Београду
ментор: др Мирјана Закић, ванредни професор ФМУ

Ђоковић Предраг, Утицај европског покрета за рану музику на извођачку праксу у Србији
ментор: др Соња Маринковић, редовни професор ФМУ

Илић Ивана,  Епистемологија савремене музичке анализе
ментор: др Соња Маринковић, редовни професор ФМУ

Каначки Валерија,  Третман варијација у клавирским делима Шумана и Брамса
ментор: др Аница Сабо, редовни професор ФМУ

Насев Ленче, Педагошка делатност македонских композитора Сотира Голабовског и Благоја Цанева
ментор: др Соња Маринковић, редовни професор ФМУ

Николић Лидија, Фактори стицања и развоја музичких компетенција код студената учитељских студија
ментор: др Ивана Дробни, редовни професор ФМУ

Парезановић Кристина, Примена основних принципа васпитно-образовне методе Марије Монтесори у настави солфеђа
ментор: др Милена Петровић, ванредни професор ФМУ

Стефановић Славица, Чиниоци ефикасног управљања разредом у настави музике у основној школи
ментор: др Бланка Богуновић, редовни професор ФМУ

Тепарић Срђан,  Ресемантизација тоналности у првој половини 20. века (1917-1945)
ментор: др Ана Стефановић, ванредни професор ФМУ

2017.

Бајић-Стоиљковић Весна,  Процеси (ре)дефинисања структуралних, драматуршких и естетских аспеката у сценском приказивању традиционалне игре и музике за игру у Србији
ментор: др Селена Ракочевић, ванредни професор ФМУ

Лазаревић Ања, Гласови света детињства и/или сећања у симфонијском стваралаштву Густава Малера
ментор: др Тијана Поповић Млађеновић, редовни професор ФМУ

Совтић Немања, Несврстани хуманизам Рудолфа Бручија – композитор и друштво самоуправног социјализма
ментор: др Мирјана Веселиновић-Хофман, редовни професор ФМУ у пензији

2018.

Милојковић Милан, Дигитална технологија у српском уметничком музичком стваралаштву (1972–2010)
ментор: др Весна Микић, редовни професор ФМУ

Митровић Радош, Крај постмодерне у европској музици и његова условљеност друштвено-политичким и уметничким контекстом
ментор: др Мирјана Веселиновић-Хофман, редовни професор ФМУ у пензији

Петковић Ивана, Музички универзум Клода Дебисија. У трагању за непосредношћу сагласја између уха и ока
ментор: др Tијана Поповић Млађеновић, редовни професор ФМУ

Факултет ликовних уметности

1984.

Бриски-Узелац Соња, Руска конструктивистичка авангарда и оптимална пројекција будућности
ментор: др Лазар Трифуновић, редовни професор Филозофског факултета, УБ

1986.

Глигоријевић Љубомир, Опредмећивање у ликовном простору
ментор: др Милан Дамњановић, редовни професор ФЛУ

1991.

Симеоновић Ивана, Апстрактна уметност – проширење границе реалности. Теоријске и историјске претпоставке са освртом на апстрактну уметност у Србији
ментор: др Борис Петковски, редовни професор Филозофског факултета у Скопљу

1993.

Шуваковић Миодраг, Теорија у уметности и аналитичка филозофија
ментор: др Љубомир Глигоријевић, редовни професор ФЛУ

2002.

Милинковић Здравко, Историјско-теоријске детерминанте планова и програма ликовне културе од 1946-1995. године у систему школства Србије
ментор: др Вјекослав Ћетковић, редовни професор ФЛУ

2012.

Савић Драган, Утицај рачунара као савременог дидактичког медија на ефикасност наставе ликовне културе
ментор: др Здравко Милинковић, ванредни професор ФЛУ

Факултет драмских уметности

1972.

Лешић Јосип, Позоришни живот Сарајева (1878-1918)
ментор: др Милорад Павић

1974.

Стојановић Душан, Филм као превазилажење језика
ментор: др Милан Дамњановић

1979.

Ђокић Радослав, Друштвена функција уметности у схватањима пољских марксистичких теоретичара културе и уметности педесетих и шездесетих година
ментор: др Милан Ранковић

1980.

Икономова Вера, Утицај публике на савремене организационе облике позоришта
ментор: др Борислав Јовић

1981.

Милановић Олга, Развој сценографије и костимографије у београдском Народном позоришту до 1941. године
ментор: др Павле Васић

1983.

Косановић Дејан, Почеци кинематографије на територији Југославије 1896-1918.
ментор: др Петар Волк

1985.

Аврам Мирослав, Говор на сценама босанскохерцеговачких позоришта у односу према стандардном српскохрватском језику
ментор: др Бранивој Ђорђевић

1986.

Волк Петар, Историја југословенског филма од 1896. до 1982. године
ментор: Ратко Ђуровић

1987.

Јевтовић Владимир, Глумац у позоришној лабораторији
ментор: др Мирјана Миочиновић

1990.

Мркић Поповић Љиљана, Сферност сигнала говорног језика
ментор: др Бранивој Ђорђевић

1991.

Безданов Гостимир Светлана, Југословенска филмска култура и развој филмског израза
ментор: др Петар Волк

Волк Живковић Маја, Драматургија Аугуста Стриндберга у светлу његових позоришних теорија
ментор: др Јосип Лешић

1992.

Даковић Невена, Холивудска мелодрама 1940-1960.
ментор: др Душан Стојановић, коментор: др Петар Волк

Јовановић Зоран, Позоришно стваралаштво Михаила Ковачевића
ментор: др Петар Волк

Кнежевић Срђан, Филмске представе путујућих приказивача као почетни облик кинематографске делатности на територији Југославије (1896-1900)
ментор: др Дејан Косановић

Савковић Мирослав, Кинематографска делатност на територији Србије током Другог светског рата
ментор: др Дејан Косановић

Стојковић Бранимир, Европски културни идентитет и уметничко стваралаштво (искуства Европског савета)
ментор: др Радослав Ђокић

1995.

Антовић Дарко, Которско позориште у XIX вијеку
ментор: Алојз Ујес

Ђукић Дојчиновић Весна, Утицај организације културних делатности на обликовање културног идентитета села
ментор: др Милена Драгићевић Шешић

Марковић Василије, Позоришни живот у Београду за време окупације 1941-1944. године
ментор: др Бранко Прњат

1996.

Милинковић Драган, Роман у југословенском филму
ментор: Ратко Ђуровић

2000.

Чолић Биљановски Драгана, Бранислав Нушић као организатор позоришне делатности у Срба
ментор: др Данка Муждека Манџука, коментор: Алојз Ујес

2001.

Маричић Никола, Функционисање тржишног радија уз примену савременог менаџмента
ментор: др Милена Драгићевић Шешић, редовни професор ФДУ

Стојановић Никола, Процес стваралачке синтезе у редитељском поступку Акире Куросаве (онтогенеза уметности филмске режије)
ментор: др Радослав Ђокић

2002.

Ромчевић Небојша, Ране комедије Јована Стерије Поповића
ментор: др Петар Марјановић, редовни професор ФДУ

2004.

Аћимовић Даница, Документарни филм на телевизији
ментор: др Никола Стојановић, редовни професор ФДУ

Вујановић Ана, Статуси и функције теоријске праксе у свету извођачких уметности крајем XX и почетком XXI века
ментор: др Александра Јовићевић, редовни професор ФДУ

Црнобрња Станко, Естетско кодификовање телевизије
ментор: др Милена Драгићевић Шешић, редовни професор ФДУ

2006.

Живановић Сања, Бановић Страхиња у историји јужнословенске драме
ментор: др Петар Марјановић, редовни професор ФДУ

Меденица Иван, Актуелизација и деконструкција као модели редитељске интерпретације драмске класике
ментор: др Александра Јовићевић, редовни професор ФДУ

Пиљић Јасна, Темељи и тенденције развоја америчке драме са посебним освртом на допринос Јуџина О’Нила и Тенеси Виљемса америчкој психолошкој драми
ментор: др Маја Волк Живковић, ванредни професор ФДУ

2007.

Јанковић Александар, Битлси као култрни артефакт,
ментор: др Невена Даковић, редовни професор ФДУ

Кецман Лука, Петар Кочић на сцени Народног позоришта Републике Српске
ментор: др Маја Волк, редовни професор ФДУ

Мајданац Боро, Позоришна политика у Србији 1941-1944.
ментор: Алојз Ујес, редовни професор ФДУ у пензији

2008.

Глишић Наташа, Тема мита о Електри у драмама ХХ века
ментор: др Маја Волк, редовни професор ФДУ

Копривица Зоран, Редитељска поетика Живка Николића
ментор др Никола Стојановић, редовни професор ФДУ

Мађарев Милан, Театар покрета Јожефа Нађа
ментор: др Александра Јовићевић, редовни професор ФДУ

Миливојевић Мађарев Марина, Редитељски стилови: Дејан Мијач, Слободан Унковски и Душан Јовановић у Југословенском драмском позоришту
ментор: др Петар Марјановић, редовни професор ФДУ у пензији

Николић Мирјана, Проблеми и перспективе трансформације радија у транзицији – радио у Србији 1989-2006. година,
ментор: др Никола Маричић, редовни професор ФДУ

2009.

Вукадиновић Срђан, Савремено национално позориште у Црној Гори, у другој половини XX вијека
ментор: др Петар Марјановић, редовни професор ФДУ

Здравковић Милован, Позоришни живот Земуна у XIX веку
ментор: др Драгана Чолић Биљановски, редовни професор ФДУ

Кроња Ивана, Родне теорије авангардног и неоавангардног филма
ментор: др Невена Даковић, редовни професор ФДУ

Станишић Т. Радослав, Играни филмски опус Ратка Ђуровића у спрези са режијским поступком Велимира Стојановића
ментор: др Маја Волк, редовни професор ФДУ

Тадић Дарко, Пропагандни филм: мит или стварност
ментор: др Маја Волк, редовни професор ФДУ

2010.

Веселиновић Драган, Рекламни спот и филмски језик (1992-2001)
ментор: др Небојша Ромчевић, ванредни професор ФДУ

Витошевић Ћеклић Невена, Улога и значење бајки у луткарском позоришту (Позориште лутака Пинокио 1972-2008)
ментор: др Владимир Јевтовић, редовни професор ФДУ

Мартиноли Ана, Трансформација радија као медија и радијског аудиторијума под утицајем нових технологија
ментор: др Мирјана Николић, ванредни професор ФДУ

Муфтах Мајуф Арафат, Компаративна анализа програма либијске сателитске телевизије и сателитских станица арапског света
ментор: др Дивна Вуксановић, ванредни професор ФДУ

Ристић Маја, Позоришна публика музичког позоришта у Београду (Позориште на Теразијама и Опера и театар Мадленианум 2000 -2009)
ментор: др Милена Драгићевић Шешић, редовни професор ФДУ

Сокољи Ћемајљ, Развој покрајинског Народног позоришта у Приштини (1945-1985)
ментор: др Милена Драгићевић Шешић, редовни професор ФДУ

Стојановић Радмила, Савремено ишчитавање драмске класике у редитељском и драматуршком поступку Петра Зеца
ментор: др Маја Волк, редовни професор ФДУ

Шабановић Елма, Електронски медији и њихова улога у мултикултуралној комуникацији у Санџаку након 2001. године
ментор: др Дивна Вуксановић, ванредни професор ФДУ

2011.

Ерић Оливера, Представљање жена у дигиталним медијима у Србији крајем 20. и на почетку 21. века: питања савремених феминистичких теорија интерпретације
ментор: др Дивна Вуксановић, ванредни професор ФДУ

Јованов Светислав, Субјект и жанр у романтичарској драми
ментор: др Небојша Ромчевић, ванредни професор ФДУ

Кривошејев Владимир, Менаџмент регионалних музеја у Србији са посебним освртом на организацију потенцијала културног туризма
ментор: др Весна Ђукић, редовни професор ФДУ

Мајсторовић Мина, Улога уметничких руралних колонија у развоју културног туризма
ментор: др Весна Ђукић, редовни професор ФДУ

Павлин Алеш, Продукција играних и рекламних филмова у Словенији од 1991. године
ментор: др Мирослав Савковић, редовни професор ФДУ

Прпа Финк Маријана, Значај и утицај биомеханике Мејерхољда на позориште ХХ века (Гротовски, Барба, Брук)
ментор: др Владимир Јевтовић, редовни професор ФДУ

2012.

Де Кјур Грег (Greg DeCuir, Jr), Yugoslav Black Wave: Polemical cinema from 1963-72. in the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЦРНИ ТАЛАС: полемички филм у периоду 1963-72. у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији)
ментор: др Милена Драгићевић Шешић, редовни професор ФДУ

Марковић Марина, Интердисциплинарност у методици наставе комуникацијских вештина у области менаџмента у култури
ментор: др Милена Драгићевић Шешић, редовни професор ФДУ

 Миловановић Ана, Значај глумачки анимиране лутке у телевизијским програмима за децу (у  продукцији Радио Телевизије Србије до 1990. године)
ментор: др Владимир Јевтовић, редовни професор ФДУ

Новаковић Александар, Странци као dramatis personae у драмама српских аутора (1734-1990)
ментор: Небојша Ромчевић, редовни професор ФДУ

Петричић Сања, The effects of conductor’s style on orchestra’s artistic quality (Ефекти диригентовог стила руковођења на уметнички квалитет оркестра)
ментор: др Милена Драгићевић Шешић, редовни професор ФДУ

Раденовић Јелена, Глума у холивудском мјузиклу („Певајмо на киши“, „Коса“, Мама Миа“)
ментор: др Невена Даковић, редовни професор ФДУ

Саиловић Саша, Организациони модел националног позоришта у функцији остварења циљева културне политике на примеру Народног позоришта у Београду
ментор: др Милена Драгићевић Шешић, редовни професор ФДУ

Тасић Ана, Утицај и употреба електронксих медија у постдрамским позоришту
ментор: др Александра Јовићевић, редовни професор ФДУ

Флеис Рита, Допринос Радослава Лазића теорији драмских уметности у области естетике режије
ментор: др Маја Волк, редовни професор ФДУ

2013.

Бркић Александар, Културна политика као основа за (ре)конструкцију националних и наднационалних идентитета: Балкан и Европска унија (Cultural policy frameworks (re)constructing national i supranational identities: Balkan i European Union)
ментор: др Милена Драгићевић Шешић, редовни професор ФДУ

Вукадиновић Маја, Медијска култура: звезде и публика у савременом потрошачком друштву
ментор: др Милена Драгићевић Шешић, редовни професор ФДУ

Вукићевић Вук, Садржаји нових медија и могућности њихове примене у остваривању циљева јавних радио-телевизијских сервиса
ментор: др Мирјана Николић, редовни професор ФДУ

Коларић Владимир, Трансформација књижевног текста Ф.М. Достојевског у филмовима Живојина Павловића
ментор: др Ениса Успенски, доцент ФДУ

Кузмић Александра, Позоришне драме Душана Ковачевића (1972–1997)
ментор: др Небојша Ромчевић, редовни професор ФДУ

Миленковић Весна, Нови медији у Србији у функцији политичке пропаганде
ментор: др Дивна Вуксановић, редовни професор ФДУ

Миловановић Александра, Модели нарације у жанру: филмски жанрови и жанрови телевизијских серија
ментор: др Невена Даковић, редовни професор ФДУ

Радуловић Ксенија, Драмска дела Јована Стерије Поповића у режији Дејана Мијача
ментор: др Небојша Ромчевић, редовни професор ФДУ

Симјановска Виолета, Possible New Model of Cultural Policy in Republic of Macedonia Within its Multicultural Context (Могући нови модел македонске културне политике у мултикултурном друштвеном контексту)
ментор: др Милена Драгићевић Шешић, редовни професор ФДУ

2014.

Бракус Александра, Стратешко позиционирање позоришта на тржишту културних услуга Србије
ментор: др Драгана Чолић Биљановски, редовни професор ФДУ

Бошковић Рајка, Сазнајни аспекти теорије визибилности у домену визуелне културе
ментор: др Дивна Вуксановић, редовни професор ФДУ

Волић Ивана, Стварање културних простора: моделовање стратегија међусекторских и међуресорних партнерстава
ментор: др Весна Ђукић, редовни професор ФДУ

Вранеш Зорана, Електронски медији у функцији менаџмента предизборних кампања
ментор: др Никола Маричић, редовни професор ФДУ

Николић Сандра, Наратив сећања и ратни филм у филозофији филма Жила Делеза
ментор: др Невена Даковић, редовни професор ФДУ

Рвовић Јелена, Улога менаџмента људских ресурса у превладавању професионалног стреса новинара
ментор: др Тијана Мандић, редовни професор ФДУ, коментор: др Ранко Орлић, ред. професор Факултета организационих наука, УБ

Стојаковић Душан, Интернет маркетинг београдских позоришта у функцији анимирања позоришне публике
ментор: др Драгана Чолић Биљановски, редовни професор ФДУ

Стојменовић Драган, Теорије покрета у дугометражном играном филму: естетички и перцептивни модели
ментор: др Невена Даковић, редовни професор ФДУ

2015.

Ахметашевић Едиб, Развој креативне индустрије кроз културну политику и редефинирање сустава аудиовизуалне дјелатности у Републици Хрватској
ментор: др Весна Ђукић, редовни професор ФДУ

Динић  Весна, Наративни простор филма као слика афекта (Филмови Ларса фон Трира, 1991-2013)
ментор: др Невена Даковић, редовни професор ФДУ

Ђурић Боснић Александра, Идеолошке матрице и затворене културе: конструкција и деконструкција доминантних стереотипа у Србији од 1985. до 2000
ментор: др Милена Драгићевић Шешић, редовни професор ФДУ

Јованов Лазар, Град театар као динамички модел развоја социокултурног капитала градова на простору бивше СФРЈ
ментор: др Весна Ђукић, редовни професор ФДУ

Перић Тина, Феномен сопства у естетском искуству извођача – перформера
ментор: др Иван Меденица, ванредни професор ФДУ

Петричевић Марија, Допринос руске уметничке емиграције формирању и развоју балета Народног позоришта у Београду (1920-1944)
ментор: др Драгана Чолић Биљановски, редовни професор ФДУ, коментор:  Светозар Рапајић, професор емеритус ФДУ

Стевановић Ана, Креативност менаџера и утицај на организационе иновације установа културе
ментор: др Тијана Мандић, редовни професор ФДУ, коментор: др Драгана Чолић Биљановски, редовни професор ФДУ

Стевановић Јелица, Стварање медијске слике Народног позоришта у Београду сопственим издањима (листова, новина и часописа, од 1901. до 2008)
ментор: др Драгана Чолић Биљановски, редовни професор ФДУ

Чекић Љиљана, Умјетнички развој Народног позоришта Врбаске бановине 1930-1934
ментор: др Небојша Ромчевић, редовни професор ФДУ

2016.

Бечелић Десанка, Телевизијска реклама у функцији креирања идентитета и медијског описмењавања адолесцената
ментор: др Мирјана Николић, редовни професор ФДУ

Вуковић Вук, Друштвени медији: утицај нових технологија на управљање комуникацијама
ментор: др Дивна Вуксановић, редовни професор ФДУ

Голдман Виолета, Принципи визуалног мишљења у креативном процесу извођачких уметника
ментор: др Ирена Ристић, доцент ФДУ

Драшковић Бранкица, Између извештавања и спектакуларности: презентација културне сарадње у српским и хрватским медијима
ментор: др Милена Драгићевић Шешић, редовни професор ФДУ

Дуковић Зорица, Свечаност као  стратегија  културне политике у креирању културног идентитета града
ментор: др Маја Ристић, ванр. професор, коментор: др Милена Драгићевић Шешић, редовни професор ФДУ

Ђурковић Ана, Поетика и синтакса кратког метра на примеру стваралаштва Дејана Ђурковића
ментор: др Маја Волк, редовни професор ФДУ

Јашаровић Един, Стратегије развоја локалне културне политике у Црној Гори с аспекта креативне економије градова
ментор: др Милена Драгићевић Шешић, редовни професор ФДУ

Јовићевић Драган, Жанровска историзација и теоријско жанровска проблематизација: српски филм од 1999. до 2009. године
ментор: др Невена Даковић, редовни професор ФДУ

Кнежевић Радован, Говорна органицазија стиха у делу Лазе Костића
ментор: др Љиљана Мркић Поповић, редовни професор ФДУ

Кољеншић Ивана, Поетика Дах Театра: Од процеса истраживања у позоришту до друштвеног ангажмана
ментор: др Дивна Вуксановић, редовни професор ФДУ

Краљачић Дејан Николај, Постмодернизам и модерни филм са посебним освртом на период од 1970. године до данас
ментор: др Маја Волк, редовни професор ФДУ

Маројевић Диклић Дијана, Говорно обликовање стиха у глумачком истраживачком процесу
ментор: др Љиљана Мркић Поповић, редовни професор ФДУ

Милосављевић Сунчица, Драмска педагогија – драмска уметност у интегрисаном образовању
ментор: др Милена Драгићевић Шешић, редовни професор ФДУ

Паладин Александра, Функционална улога музике и музичке продукције у очувању националне културе
ментор: др Мирјана Николић, редовни професор ФДУ

Перић Момчиловић Весна, Теорија наративних конструкција у постјугословенском филму од 1994. до 2008. године
ментор: др Невена Даковић, редовни професор ФДУ

Петровић С. Катарина, Перспектива сазревања фрагилног идентитета; Алмодовар: Гранични феномени
ментор: др Тијана Мандић, редовни професор ФДУ

Ракочевић-Медојевић Данијела, Функција и значај архетипских симбола у филмском стваралаштву редитеља Емира Кустурице
ментор: др Тијана Мандић, редовни професор ФДУ

Ристовски Љубица, Креирање идентитета – међузависност организационе културе, пословне филозофије и визуелног идентитета позоришта
ментор: др Милена Драгићевић Шешић, редовни професор ФДУ

Стојановић Ана, Културолошки значај евалуације за повећање учешћа грађана у културном животу заједнице
ментор: др Весна Ђукић, редовни професор ФДУ

Томић Дубравка, Музичко-сценски облици у функцији васпитно-образовног процеса од школске приредбе до спектакла
ментор: др Марина Марковић, редовни професор ФДУ

Томка Горан, Публика као дискурсивна формација система културне продукције
ментор: др Милена Драгићевић Шешић, редовни професор ФДУ

Филиповић Александар, Парадигма културолошког позиционирања видео игре
ментор: др Никола Маричић, редовни професор ФДУ, коментор: др Александар Јанковић, ванредни професор ФДУ

Цолић Мирослав, Програмско-продукционо  моделовање образовног програма ТВ Београд у периоду од 1964. до 1980. године, као парадигма друштвено оправдане и медијски успешне едукације
ментор: др Мирјана Николић, редовни професор ФДУ

Чукић Шошкић Ива, Вербатим позориште на регионалној сцени
ментор: др Небојша Ромчевић, редовни професор ФДУ

2017.

Делач Наташа, Женска драма и (мушко) друштво.Статус жене у друштву и уметности на примеру драма Милене Марковић, Маје Пелевић и Милене Богавац
ментор: др Небојша Ромчевић, редовни професор ФДУ

Драгин  Душица, Плански агенси социјализације: школа, позориште и медији и њихов утицај на развој интересовања ученика средње школе за позориште
ментор: др Весна Ђукић, редовни професор ФДУ

Кочовић Милица, Допринос еко-културног туризма одрживом развоју заштићених подручја са припадајућим природним и културним наслеђем
ментор: др Весна Ђукић, редовни професор ФДУ

Николић Јована, Менаџмент и продукција документарних филмова у условима неповољним за културни развој
ментор: др Никола Маричић, ред. проф, коментор: др Александар Јанковић, ванредни професор ФДУ

Новаков Сибиновић Јасна, Питање глумачке идентификације и Брехтовог концепта политичког позоришта у ауторским пројектима Оливера Фрљића
ментор: др Иван Меденица, редовни професор ФДУ

Радовић Огњен, Улога програмског менаџмента електронских медија у репрезентацији различитости
ментор: др Мирјана Николић, редовни професор ФДУ

2018.

Бајић Драја, Стимулативни инструменти и стратегије културне политике у области филмске производње у Србији
ментор: др Весна Ђукић, редовни професор ФДУ

Јовановић Илић Биљана, Културни предео у функцији одрживог развоја у контексту глобалних промена
ментор: др Милена Драгићевић Шешић, редовни професор ФДУ

Митровић Биљана, Идентитети текста и  идентитети у тексту MMORPG (massively multiplayer online role-playing game) видео игара
ментор: др Невена Даковић, редовни професор ФДУ

Поповић Ивана, Визуелни идентитет у функцији стратешких циљева јавног радиодифузног сервиса: РДУ РТС
ментор: др Мирјана Николић, редовни професор ФДУ

Стефановић Милена, Принципи Новог јавног менаџмента у култури: инструмент развоја или стандардизације
ментор: др Милена Драгићевић Шешић, редовни професор ФДУ

Интердисциплинарне студије Универзитета уметности

2006.

Латифић Амра, Постмодерна интерпретација интердисциплинарних теорија и праксе руске и совјетске авангарде 19101932. године
ментор: др Миодраг Шуваковић, редовни професор ФМУ

2008.

Јелић Маргарета, Теорија погледа: поглед између сликарства и медија
ментор:др Миодраг Шуваковић, редовни професор ФМУ

2009.

Јекнић Олег, Општа теорија медија заснована на теорији функција интерфејса у интерактивној комуникацији
ментор: др Миодраг Шуваковић, редовни професор ФМУ

Поповић Марина, Начела рекоцептуализације теорија отвореног дела
ментор: др Невена Даковић, редовни професор ФДУ

Поповић Радован, Херменeутичка и структуралистичка теорија визуелног текста
ментор: др Миодраг Шуваковић, редовни професор ФМУ

Ћирић Maрија, Видљиви простори музике: Теорија суперлибрета у функцији привилегованог поља конструкције идентитета
ментор: др Невена Даковић, редовни професор ФДУ

Цветић Мариела, Психоаналитичке теорије простора: Фројдов појам das unheimliche у визуелним уметностима
ментор: др Миодраг Шуваковић, редовни професор ФМУ

Шћепановић Владислав, Естетика деструкције и спектакуларизација стварности: 11. септембар као медијски феномен
ментор: др Дивна Вуксановић, ванредни професор ФДУ

2010.

Бајић Ђуров Милицa, Аналитичке разлике реализација физичких и виртуелних простора у уметности
ментор: др Јелена Тодоровић, ванредни професор ФЛУ, коментор: др Миодраг Шуваковић, редовни професор ФМУ

Вучковић Борислава, Ђурчићи: превладана тишина сјећања
ментор: др Миланка Тодић, редовни професор ФПУ

Ђорђевић Тамара, Биополитичка теорија уметности – Анализа функција уметности и уметничког дела у савременом друштву
ментор: др Миодраг Шуваковић, редовни професор ФМУ

Илић Влатко, Стратегије опстанка извођења уживо у епохи нових медија: Нова теорија позоришта / теорија новог позоришта у Србији
ментор: др Дивна Вуксановић, ванредни професор ФДУ

Константиновић Милица, Историја, нација, Холивуд: филмски мјузикл
ментор: др Невена Даковић, редовни професор ФДУ

Маравић Манојло, Критика политике и феноменологије видео игара
ментор: др Миодраг Шуваковић, редовни професор ФМУ

Миливојевић Јестратијевић Ива, Текстуалне теорије анализе моде – мода друштвена значења
ментор: др Невена Даковић, редовни професор ФДУ

Остојић Успенски Иванa, Реконцептуализација теорије читања интернет форми
ментор: др Невена Даковић, редовни професор ФДУ

Родић Предраг, Теорија и уметност у доба нових медија – Основе за поливалентно/контекстуално тумачење блискости и утицаја хипертекстуалности на музику, филм, позориште, фотографију, моду и ликовну уметност
ментор: др Миодраг Шуваковић, редовни професор ФМУ

Терзић Предраг, Студија погледа: питање простора и ново читање слике
ментор: др Дивна Вуксановић, ванредни професор ФДУ

Хаџи Јованчић Невена, Функције уметности и приступи у образовању
ментор: др Мирјана Пешић, редовни професор Филозофског факултета, УБ

2011.

Виленица Ана, Теорије и праксе активизма у уметности друге половине ХХ века
ментор: др Миодраг Шуваковић, редовни професор ФМУ

Николић Санела, Авангардна уметност као теоријска пракса – Black Mountain College, Дармштатски интернационални курсеви за нову музику и Tel Quel
ментор: др Мирјана Веселиновић Хофман, редовни професор ФМУ, коментор: др Миодраг Шуваковић, редовни професор ФМУ

Ромић Бојана, Идентитет сајбер-простора – идентитет у сајбер-простору
ментор: др Невена Даковић, редовни професор ФДУ

2012.

Башичевић Ивана, Теорија текстуалних пракси у визуелним уметностима – Функције речи и слике
ментор: др Миодраг Шуваковић, редовни професор ФДУ

Јевтовић Душан, Дивљак против цивилизације: Анализа представа северноамеричких староседелаца у вестерну са становишта социо-лингвистичке теорије
ментор: др Невена Даковић, редовни професор ФДУ

Пелевић Маја, Полижанровске текстуалне праксе у савременим извођачким уметностима
ментор: др Миодраг Шуваковић, редовни професор ФМУ

Пришинг Лидија, Рефлексија фантастичног: књижевност, психоанализа филм
ментор: др Невена Даковић, редовни професор ФДУ

Радовановић Милан, Семиолошке теорије читања визуелног уметничког текста
ментор: др Миодраг Шуваковић, редовни професор ФМУ

Сладојевић Ана, Музеј као слика света: простор репрезентације идентитета и идеологије
ментор: др Невена Даковић, редовни професор ФДУ

2013.

Гуга Јелена, Тело и идентитет у дигиталном простору
ментор: др Миодраг Шуваковић, редовни професор ФМУ

Јовичић Петрија, Феминистичке конструкције у визуелним наративима сликарки на темељима психоаналитичких искустава
ментор: др Никола Шуица, ванредни професор ФЛУ

Пјешивац Жељка, Не/изрециви простор (пред-текстуални, текстуални и пост-текстуални концепти простора у теорији уметности и медија)
ментор: др Миодраг Шуваковић, редовни професор ФМУ, коментор: др Александар Игњатовић, ванредни професор Архитектонског факултета, УБ

Попов Милена, Односи биополитике и екоестетике у теоријама уметности и медија
ментор: др Весна Микић, ванредни професор ФМУ, коментор: др Миодраг Шуваковић, редовни професор ФМУ

Стојнић Анета, Теорија извођења у дигиталној уметности (Ка новом политичком перформансу)
ментор: др Миодраг Шуваковић, редовни професор ФМУ, коментор: др Марина Гржинић, редовни професор Академије уметности у Бечу

Ћирић Маја, Институционална критика и кустоске праксе
ментор: др Милена Драгићевић Шешић, редовни професор ФДУ, коментор: др Миодраг Шуваковић, редовни професор ФМУ

2014.

Гавранкапетановић Реџић Јасмина, Политике сјећања у визуелним умјетностима: Савремена умјетност Окинаве и Босне
ментор: др Милена Драгићевић Шешић, редовни професор ФДУ

Пантић Раде, Критичко-материјалистичке теорије репрезентације у савременој уметности и култури
ментор: др Никола Дедић, ванредни професор ФМУ, коментор: др Миодраг Шуваковић, редовни професор ФМУ

Сабо Аницa, Испољавање симетрије у музичком облику – питања методологије анализе
ментор: др Соња Маринковић, редовни професор ФМУ

Стојановић Драгана, Интерпретације мапирања женског тела у текстуалним просторима уметности и културе
ментор: др Миодраг Шуваковић, редовни професор ФМУ

Филиповић Андрија, Делезова и Гатаријева теорија уметности
ментор: др Мирјана Веселиновић Хофман, редовни професор ФМУ, коментор: др Миодраг Шуваковић, редовни професор ФМУ

2015.

Арсенијевић Миа, Oднос приватног и јавног у савременој уметности
ментор: др Јасмина Чубрило, ванредни професор Филозофског факултета, УБ

Арсић Аница, Музика и перформанс уметност – интердисциплинарни приступ
ментор: др Тијана Поповић Млађеновић, ванредни професор ФМУ

Божанић Зоран, Теорија сложеног контрапункта на примеру музичке праксе строгог стила
ментор: др Соња Маринковић, редовни професор ФМУ

Калабa Светланa, Феномен тишине у савременој уметности
ментор: др Невена Даковић, редовни професор ФДУ

Матејић Бојана, Еманципацијске праксе у савременој теорији уметности
ментор: др Миодраг Шуваковић, редовни професор ФМУ

Палашти Андреа, Постструктуралистичка теорија фотографије у праксама југословенске и постјугословенске уметности
ментор: др Миланка Тодић, редовни професор ФПУ

Петровић Маргарита, Теорија граница афекта и тела у телесној уметности
ментор: др Миодраг Шуваковић, редовни професор ФМУ

2016.

Весић Јелена, Кустоски гест у свету савремене уметности
ментор: др Миодраг Шуваковић, редовни професор Факултета за медије и комуникације

Вујовић Марија, Компаративна анализа рекламне фотографије и репрезентације рода у социјалистичкој и транзицијској Србији
ментор: др Никола Дедић, ванредни професор ФМУ

Ивић Милица, Принципи заједништва и сарадње у савременим теоријама уметничке производње
ментор: др Миодраг Шуваковић, редовни професор Факултета за медије и комуникације

Јовановић Смиљка, Могућности теоријске апропријације: Карневал и маскарада у култури, уметности и теорији
ментор: др Весна Микић, редовни професор ФМУ

Кесић Саша, Теорија приказивања квир идентитета у савременој источноевропској уметности и култури
ментор: др Марина Гржинић, редовни професор Академије уметности у Бечу, коментор: др Миодраг Шуваковић, редовни професор Факултета за медије и комуникације

Меворах Вера, Интернет и уметност на простору Србије 1996-2013 – Одлике уметничких дискурса на пољу Интернета у Србији
ментор: др Никола Шуица, редовни професор ФЛУ

Миловановић Вања, Алтернативне уметничке и културне праксе: случај позносоцијалистичке Југославије
ментор: др Миодраг Шуваковић, редовни професор Факултета за медије и комуникације

Михајловић Марковић Јелена, Видови организације тоналног система Сергеја Прокофјева
ментор: др Весна Микић, редовни професор ФМУ

Николић Милоје, Примена гешталт аналитичког метода у проучавању форме Мокрањчевих руковети
ментор: др Соња Маринковић, редовни професор ФМУ, коментор: др Миодраг Шуваковић, редовни професор Факултета за медије и комуникације

Нинчић Оливера, Текстил у праисторији на тлу Србије
ментор: др Милош Јефтић, доцент Филозофског факултета, УБ

Сарвановић Ана, Образовни обрт: ка савременим теоријама образовања у уметности и култури
ментор: др Невена Хаџи Јованчић, редовни професор Учитељског факултета, УБ, коментор: др Миодраг Шуваковић, редовни професор Факултета за медије и комуникације

Симчић Ива, Колективизам као умјетничка стратегија отпора: политичност сликарства након 1960. године
ментор: др Весна Микић, редовни професор ФМУ, коментор др Миодраг Шуваковић, редовни професор Факултета за медије и комуникације

Сувајџић Марко, Нови медији и учење – Утицај нових технологија на трансформацију високог школства
ментор: др Никола Маричић, редовни професор ФДУ

Цветић Лидија, Женско тело у надреалистичкој фотографији и филму
ментор: др Миланка Тодић, редовни професор ФПУ

2017.

Анчић Ивана, Звук из облака и метаморфозе уметничких/технолошких парадигми у друштвеној рецепцији звука и музике
ментор: др Соња Маринковић, редовни професор ФМУ

Максић Предраг, Савремене политике визуелног обликовања: ослобађање диспозитива моћи
ментор: др Мариела Цветић, ванредни професор Архитектонског факултета, БУ, коментор: Невена Даковић, редовни професор ФДУ

Михаљинац Нина, Сведочење и репрезентација трауме у визуелним уметностима: НАТО бомбардовање СР Југославије
ментор: др Невена Даковић, редовни професор ФДУ

Тавчар Марија, Теорија интерактивног костима – Тело-технологија-костим
ментор: др Невена Даковић, редовни професор ФДУ