Увид јавности

  1. Предлог за доделу звања професора емеритуса – мр Оливера Стојадиновић, ред. проф. ФПУ у пензији
  2. Предлог за доделу звања професора емеритуса – мр Јасна Драговић, ред. проф. ФПУ у пензији
  3. Предлог за доделу звања професора емеритуса – др Љиљана Мркић Поповић, ред. проф. ФДУ у пензији
  4. Предлог за доделу звања професора емеритуса – мр Зоран Ерић, ред. проф. ФМУ у пензији