мр Биљана Радовановић Бркановић

Редовни професор Факултета музичке уметности

БИОГРАФИЈА

Контакт:
Телефон: +381 11 2626 661
Е-пошта: biljana.radovanovic@arts.bg.ac.rs

мр Биљана Радовановић Бркановић, проректор Универзитета уметности