мр Растко Ћирић

Редовни професор Факултета примењених уметности

БИОГРАФИЈА

Контакт:
Телефон: +381 11 2626 661
Е-пошта: rastko.ciric@arts.bg.ac.rs

Prof. Rastko Ćirić