Одлуке Савета Универзитета

ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРАВНИХ АКАТА УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ

 

ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊИХ АКАТА УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ
(програм рада, годишњи извештај о раду, финансијска документа, јавне набавке)

 

ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА

 

ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ РЕКТОРА И ПРОРЕКТОРА

 

ОДЛУКЕ О ВИСИНИ НАКНАДА

 

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА

 

ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ ИНТЕГРАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ

 

ОДЛУКЕ О НАГРАДАМА

 

ОДЛУКЕ О ПОЧАСНИМ ДОКТОРИМА