Списак доктора уметности

Факултет музичке уметности

2009.

Герић Слободан, Специфичности солистичке и камерне улоге контрабаса у различитим музичким жанровима 20. века
ментор: Игњатовић Небојша, редовни професор ФМУ

Максимовић Небојша,  Романтичарски пијанизам Владимира Хоровица као основа за креирање личног уметничког пута и извођачког стила
ментор: Невена Поповић, редовни професор ФМУ

2010.

Вукеља Љиљана, Савремено извођење клавирских дела Мориса Равела, Жоржа Енескуа и Анри Дитијеа
ментор: Дејан Синадиновић, редовни професор ФМУ

2011.

Димитријевић Теа, Аспекти извођаштва и проблематика педализације у клавирским дуима француских композитора на прелазу из 19. у 20. век
ментор: Зорица Ћетковић, редовни професор ФМУ

Сретеновић Срђан, Виолончело у музици српских композитора – интерпретација и редакција одабраних дела
ментор: Сандра Белић, редовни професор ФМУ

Станојевић Наташа, Соло виола као виртуозни инструмент у музичком стваралаштву 20. и 21. века
ментор: Дејан Млађеновић, редовни професор ФМУ

Суботић Дејан, Специфичности интерпретативног приступа транскрипцијама у односу на приступ оригиналним делима у француској литератури за клавирски дуо на прелазу из 19. у 20. век
ментор: Зорица Ћетковић, редовни професор ФМУ

2012.

Бркљачић Иван, Истар – циклус насцентних музичких карикатура за сценско извођење у позоришном декору
ментор: Срђан Хофман, редовни професор ФМУ

Булатовић Срђан, Утицај фламенка на развој технике свирања класичне гитаре
ментор: Вера Огризовић, редовни професор ФМУ

Карајић Дарко, Историјски инструменти у метаморфозама звука гитаре
ментор: Вера Огризовић, редовни професор ФМУ

Поповић Огњен, Кларинет у џезу и класичним делима 20. века насталим под утицајем џеза
ментор: Анте Гргин, редовни професор ФМУ

2013.

Герег Ноеми, Рапсодија у клавирској литератури 19. и 20. века
ментор: Нинослав Живковић, редовни професор ФМУ

Илић Милица, Интерпретативни изазови у тумачењу оригиналних дела и транскрипција Клода Дебисија
ментор: Зорица Ћетковић, редовни професор ФМУ

Лазић Игор, Тембровска разноликост хорне у камерном ансамблу са дрвеним дувачким инструментима
ментор: Људмила Поповић, редовни професор ФМУ

Маринковић Горан, Профилација звука и интерпретативна улога фагота у камерним делима српских композитора 20. и 21. века
ментор: Зорица Ћетковић, редовни професор ФМУ

Марјановић Бојан, Пут ка разумевању аутентичног поетско-пијанистичког идиома Фредерика Шопена кроз интегрално извођење његових етида оп. 10 и оп. 25
ментор: Невена Поповић, редовни професор ФМУ

Милошевић-Мијановић Татјана, Ко је убио принцезу монд – камерна опера у два чина
ментор: Зоран Ерић, редовни професор ФМУ

Поповић Бранка, Петроград – камерна опера
ментор: Зоран Ерић, редовни професор ФМУ

Поповић Милан, Интерпретативне везе између француске музике за клавијатурне инструменте 18. и 20. века
ментор: Зорица Ћетковић, редовни професор ФМУ

Радић Ненад, Превазилажење граница клавирског звука у тестаменталним делима Бетовена и Шуберта
ментор: Нинослав Живковић, редовни професор ФМУ

Стојановић-Кутлача Светлана, Приступ интерпретацији карактерних комада за чембало француског барокног композитора Франсоа Купрена базиран на платонистичком концепту универзалне хармоније
ментор: Зорица Ћетковић, редовни професор ФМУ

Цвијић Владимир, Клавирско стваралаштво Роберта Шумана – значај традиције и улога нових, романтичарских тенденција у немачкој клавирској музици XIX века и у формирању сопствених, савремених извођачких принципа
ментор: Невена Поповић, редовни професор ФМУ

2014.

Вељић Миливоје, Интепретативни приступи делима Сергеја Рахмањинова изворно писаним за клавирски дуо
ментор: Људмила Поповић, редовни професор ФМУ

Глигорић Владимир, Клавирска музика и друге уметности – тумачење ликовних и литерарних садржаја језиком музике
ментор: Александар Сердар, редовни професор ФМУ

Ђокић Весна, Облици испољавања програмности у Шумановим клавирским циклусима ‘Карневал’ оп. 9, ‘Дечије сцене’ оп. 15 и ‘Крајслеријана’ оп. 16
ментор: Александар Сердар, редовни професор ФМУ

Ђорђевић Драган, Аутентична слојевитост и интерпретација опуса 125 Сергеја Прокофјева
ментор: Сандра Белић, редовни професор ФМУ

Јаковљевић Селена, Идејом универзалног протагонисте – специфичности интерпретације соло и камерних композиција за виолину Љубице Марић
ментор: Марија Јокановић, редовни професор ФМУ

Јанковић Ненад, Романтичарска литература за фагот: стилске и техничке специфичности композиција написаних у различитим земљама (Италија, Немачка, Велика Британија и Шведска)
ментор: Мирко Исаески, редовни професор ФМУ

Јовановић С. Драгана, Јуријев круг – телепортацијска свита за оперу
ментор: Срђан Хофман, редовни професор ФМУ

Латинчић Драган, Батал – прелудијуми за гудачки оркестар и теоријска студија Примена микротоналности у инструменталној блиско-источној и балканској музици фолклорне провенијенције, те у инструменталној, камерној и оркестарској музици акустичког типа у савременој западној уметничкој музици (покушај заснивања једне аутономне стваралачко-композиторске концепције)
ментор: Властимир Трајковић, редовни професор ФМУ у пензији

Менделсон Мина, Интерпретативни аспекти карактерних разноликости у делима за виолину и клавир Сергеја Прокофјева
ментор: Ферн Рашковић, редовни професор ФМУ

Наумовска Ирина, Утицај романтичарске естетике на жанр клавирске сонате
ментор: Јакутхон Михаиловић, редовни професор ФМУ

Николић Милош, Кларинет у клезмер музици (клезмер кларинет): стилско-жанровске особености и извођачка техника
ментор: Анте Гргин, редовни професор ФМУ

Радовановић-Јеремић Катарина, Клавирски трио у српској музици после 1970. године
ментор:  др ум. Дејан Суботић, доцент ФМУ

Рајковић Маја, Полифони начин музичког мишљења, проблем и изазов – интерпретативно истраживање клавирских дела полифоне фактуре Фрескобалдија, Баха, Шостаковича, Рахмањинова и Барбера
ментор: др ум. Љиљана Вукеља, доцент ФМУ

Савић Светлана, Сонети за женски глас, виолончело, клавир и електронику
ментор: Срђан Хофман, редовни професор ФМУ у пензији

Шобајић Невен, Особености третмана форме сонате у делима Бетовена (Соната op.106 u B-duru, „Hamerklavir), Листа ( Соната у h- mollu) и Скрјабина (Соната бр. 5 оп. 53)
ментор: Јакутхон Михаиловић, редовни професор ФМУ

2015.

Дробни Татјана, Утицај транспозиције на интерпретацију немачког лида са аспекта клавирске сарадње
ментор: Људмила Поповић, редовни професор ФМУ

Игњатовић Драгана,  Интерпретациона проблематика Бетовенове Клавирске сонате оп. 111
ментор: Нинослав Живковић, редовни професор ФМУ

Ињац Милена, Улога диригента у тумачењу карактера оперских ликова росинијевог севиљског берберина
ментор: Даринка Матић-Маровић, професор емеритус ФМУ

Јовановић Симонида, Ка новој поетици флауте: истраживања потенцијала изражајности флауте у музици 20. века
ментор: Љубиша Јовановић, редовни професор

Кленковски Вељко, Интерпретација са профилисањем звука солистичких и камерних дела српских композитора написаних за кларинет
ментор: Анте Гргин, редовни професор ФМУ

Милановић Жељка, Улога диригента у креирању представе ‘Љубавни напитак’ Доницетија
ментор: Даринка Матић-Маровић, професор емеритус ФМУ

Миливојевић Слободан, Утицај латино-америчких популарних музичких жанрова на формирање личног интерпретативног приступа гитарском опусу композитора 20. века
ментор: Срђан Тошић, редовни професор

Пижурица Софија, Значај тумачења односа текстуалног и музичког у креирању интерпретације циклуса соло песама компонованих на стихове Десанке Максимовић
ментор: Бисерка Цвејић, професор емеритус ФМУ

Поповић Растко,  Савремени музички медиј – електрична виола
ментор: Дејан Млађеновић, редовни професор ФМУ

Станковић Немања, Виолончело у стваралаштву Паула Хиндемита (Paula Hindemitha): откривање новог изражајног потенцијала инструмента
ментор: Сандра Белић, редовни професор ФМУ

Танасковић Милица, Камерни аспект изражајних средстава клавира у сонатама за виолину и клавир В. А. Моцарта
ментор: др ум. Дејан Суботић, доцент ФМУ

Хаџи-Ђорђевић Александар, Промене у конструкцијама класичне гитаре и њихов утицај на интерпретацију стилски различите литературе за гитару
ментор: Вера Огризовић, редовни професор ФМУ

Хофман Сретеновић Неда, Проблеми интерпретације и техничке реализације електроакустичких дела
ментор: Зорица Ћетковић, редовни професор ФМУ у пензији

Хумењук Дарио, Интерпретација вокалне поеме Петербург Георгија Васиљевича Свиридова: неоромантичарско читање поезије Александра Блока
ментор: Људмила Поповић, редовни професор ФМУ

Шван Хилда, Ванмузички садржај одабраних дела за клавир Клода Дебисија, Игора Стравинског и Сергеја Прокофјева као полазиште за њихову уметничку интерпретацију
ментор: Јакутхон Михаиловић, редовни професор ФМУ

2016.

Алексић Милан, Повратак – за оркестар и наратора на текст осмог певања одисеје
ментор: Зоран Ерић, редовни професор ФМУ

Божић Дејан, Извођачки приступи свитама Јохана Себастијана Баха између романтичарских и савремених тенденција
ментор: Небојша Игњатовић, реовни професор ФМУ

Брујић Алексaндар, Приступ интерпретацији раног опуса Јозефа Хајдна – на примеру Симфоније бр.26 у де-молу (hob.i:26), Мисе бревис бр.7 у Бе-дуру (hob.xxii:7) и Концерта за виолончело и оркестар бр.1 у Це-дуру (hob.viib:1)
ментор: Даринка Матић-Маровић, професор емеритус ФМУ

Васић Алекса, Значај поетских симбола Александра Александровича Блока у вокалној поеми Петербург Георгија Васиљевича Свиридова и њихов утицај на интерпретацију
ментор: Људмила Поповић, редовни професор ФМУ

Гајић Станислава, Путовања и разговори – циклус песама за сопран, тенор, флауту и гудачки квинтет на стихове Димитрија Коканова
ментор: академик Исидора Жебељан, редовни професор

Горуновић Биљана, Сонате Александра Скрјабина, Сергеја Рахмањинова и Николаја Метнера у историјско-уметничком контексту на пресеку 19. и 20. века
ментор: Јакутхон Михаиловић, редовни профеор ФМУ у пензији

Ђерђи Клевис, Значајне транскрипције оркестарских дела за клавир и vice versa: студија о њиховој генези и стилу
ментор: др ум. Владимир Цвијић, ванредни професор ФМУ

Ђукић Далибор, Игре за сопран и камерни оркестар
ментор: Срђан Хофман, редовни професор ФМУ у пензији

Јаковљевић Јелена, Промене у флаутском звуку и техници у доба романтизма
ментор: Љубиша Јовановић, редовни професор ФМУ

Јовановић Драгана, Руковети Стевана Стојановића Мокрањца – сценско извођење транскрипција за женски хор и електронику
ментор: Даринка Матић-Маровић, професор емеритус ФМУ

Маџунков Филип, Две верзије Сонате оп. 36 Сергеја Рахмањинова као подстицај данашњим размишљањима о извођаштву
ментор: Дејан Синадиновић, редовни професор ФМУ

Митев Војиновић Зорица, Аспекти диригентског приступа инсценацији и екранизацији опере плашт Ђакома Пучинија
ментор: Даринка Матић-Маровић, професор емеритус ФМУ

Михић Маја, Клавирске свите Клода Дебисија и Мориса Равела – извођачки приступ програмности и барокној традицији
ментор: Нинослав Живковић, редовни професор ФМУ

Палачковић Срђан, Улога методе Сенфорда Молера у интерпретацији уметничке музике за удараљке
ментор: Мирослав Карловић, редовни професор ФМУ

Перовић Нина, Ритус – циклус обредних песама за женски хор и камерни оркестар
ментор: Срђан Хофман, редовни професор ФМУ у пензији

Перовић Софија, Утицај музике андалузије на интерпретацију композиција за соло чембало Доменика Скарлатија и Антонија Солера
ментор: Зорица Ћетковић, редовни професор ФМУ у пензији

Перуновић Александар, Посвете – циклус инструменталних и инструментално-електронских композиција
ментор: Срђан Хофман, редовни професор ФМУ у пензији

Половина Душица, Компоненте експресије у делима за виолу и клавир Роберта Шумана и Јоханеса Брамса
ментор: Дејан Млађеновић, редовни професор ФМУ

Станишић Милена, Уметност „гушења“: слобода трајања (заустављање вибрирања жица као кључни елемент формирања музичке фразе у интерпретацији музике на харфи; утицај на артикулацију, боју тона, динамику, педализацију и музички ток)
ментор: Љиљана Несторовска, редовни професор ФМУ

Стокић – Васиљевић Мадлен, Особености виолинског извођаштва у Србији у првој декади након другог светског рата приказане кроз антологијске опусе соната за виолину и клавир три композиторске генерације (Петар Коњовић-Љубица Марић-Василије Мокрањац)
ментор: Марија Јокановић, редовни професор ФМУ

Туцовић Јасна, Чиниоци интерпретације соната за виолину и клавир Роберта Шумана из перспрективе пијанисте
ментор: др ум. Дејан Суботић, ванредни професор ФМУ, коментор Зорица Ћетковић, редовни професор ФМУ у пензији

Шпенглер Марковић Марија, Савремено интерпретативно тумачење соната и партита Јохана Себастијана Баха за соло виолину, инспирисано извођачком праксом виолинских школа 19. и 20. века
ментор: Марија Јокановић, редовни професор ФМУ, коментор др ум. Срђан Сретеновић, ванредни професор

2017.

Ветнић Никола, …of uruk-the-sheepfold – композиција за камерни инструментални ансамбл, приповедача и сопран
ментор: Зоран Ерић, редовни професор ФМУ

Герег Енике, Барток као редактор Бахових, Моцартових, Бетовенових, Шубертових и сопствених дела
ментор: Нинослав Живковић, редовни професор ФМУ

Гњатовић Ана, Phonation за глас и електронику
ментор: Срђан Хофман, професор емеритус ФМУ

Димковић Бојана, Камерна музика Карла Филипа Емануела Баха као узор класицистичком стилу извођења: идентификација стилски упућене извођачке праксе и њено поређење са извођачком праксом у раним камерним делима Јозефа Хајдна
ментор: др ум. Теа Димитријевић, ванредни професор ФМУ

Јанковић Дејан, Ка новом клавирском звуку – модернистички концепт интерпретација клавирских дјела Равела, Стравинског, Бартока и Прокофјева
ментор: др ум. Владимир Цвијић, ванредни професор ФМУ

Јовановић Оливера, Интерпретационе могућности у прелидима оп. 28, Фредерика Шопена и оп. 11, Александра Скрјабина
ментор: Нинослав Живковић, редовни професор ФМУ

Казимић Ана, Muerto de amor плесна фантазија за камерни вокално-инструментални ансамбл, електронику и играче
ментор: Зоран Ерић, редовни професор ФМУ

Костић Горан, Идентитети контрабаса и приступи музичкој интерпретацији
ментор: Небојша Игњатовић, редовни професор ФМУ

Луковац Сања, Разноврсност интерпретативних приступа у тумачењу клавирске деонице у сонатама Јоханеса Брамса писаним за различите врсте камерних ансамбала
ментор: др ум. Дејан Суботић, ванредни професор ФМУ

Маринковић Милорад, Божићни кондак за a cappellа комбиновани вокални ансамбл, солисте и групу удараљки и теоријска студија нова православна духовна музика
ментор: Властимир Трајковић, редовни професор ФМУ у пензији

Марковић Александар, Импресионизам и неокласицизам као дуализам једног уметничког правца у клавирским делима Клода Дебисија и Мориса Равела
ментор: Лидија Станковић, редовни професор ФМУ

Мисита Марија, Видови испољавања модернизма у композицијама за виолину Ивана Јевтића: домети интерпретације
ментор: Јасна Максимовић-Веселинов, редовни професор ФМУ

Обреновић Тања,  Тумачење и интерпретација љубавних стихова у српској соло песми 19. и 20. века
ментор: Бисерка Цвејић, професор емеритус ФМУ

Саморан Михаило, Композиције за кларинет немачких романтичара – поетика, стилски утицаји и проблем интерпретације
ментор: Анте Гргин, редовни професор ФМУ у пензији

Трмчић Владимир, Позна јесен – пејзаж за алт-флауту, две харфе и две хармонике
ментор: академик Исидора Жебељан, редовни професор ФМУ

2018.

Аџић Драшко, Архајски призори, шапутања и крици за вокално-инструменталне ансамбле
ментор: академик Исидора Жебељан, редовни професор ФМУ

Вејновић Доротеa, Краљице камерна фантазија за вокално-инструментални ансамбл и електронику
ментор: Зоран Ерић, редовни професор ФМУ

Лончар Соња, Хибридни дуо – нови простори савременог извођаштва у ансамблу клавирски дуо
ментор: др ум. Дејан Суботић, ванредни професор ФМУ

Марковић Иван, Улога диригента у тумачењу савремене уметничке музике – интерпретативни приступ одабраним делима српских композитора
ментор: Бојан Суђић, редовни професор ФМУ

Павловић Андрија, Савремени изазови рада и сарадње музичара у клавирском дуу на примеру музичко-сценског пројекта квантна музика
ментор: др ум. Дејан Суботић, ванредни професор ФМУ

Пенезић Наташа, Тумачење нових изражајних средстава у изабраним клавирским делима Пјера Булеза, Лучана Берија и Фредерика Ржевског
ментор: др Дубравка Јовичић, редовни професор ФМУ

Печвари Арпад, Специфичности мултимедијалне интерпретације камерне музике савремених српских аутора
ментор: др ум. Дејан Суботић, ванредни професор, коментор: Чедомир Васић, професор емеритус ФЛУ

Раић Драгана, Могућности у интерпретацији клавирске деонице у Клавирском трију оп. 67 и Клавирском квинтету оп. 57 Дмитрија Шостaковича
ментор: др ум. Јасна Туцовић, ванредни професор ФМУ

Факултет ликовних уметности

2009.

Продановић Милета, Година лава, представе лавова од епохе пећинског сликарства до транзиционе  Србије
ментор: Чедомир Васић, редовни професор ФЛУ

2010.

Калић Кумануди Јасмина, Панорамски ентеријери и зумирани кадрови
ментор: Анђелка Бојовић, датум одбране 7.10.2010.

2011.

Илић Татјана, Перформативна слика –перформативна слика са птицама у термовизијском фото перформансу
ментор: Слободан Роксандић, редовни професор ФЛУ

Николић Бојана, Транс слика. Истраживање боје и светлости кроз медије сликарства, инсталације и перформанса
ментор: Велизар Крстић, редовни професор ФЛУ

Павловић Миливој, Биоуметност у урбаном простору
ментор: Чедомир Васић, редовни професор ФЛУ

Тодоровић Зоран, Топлина/Warmth, Live Аrt/ инсталација
ментор: Драган Јовановић, редовни професор ФЛУ

2012.

Вогли Панајоти, Људско тело као сликарско платно
ментор: Велизар Крстић, редовни професор ФЛУ

Димитријевић Данка, Слика као носилац оргонске енергије
ментор: Велизар Крстић, редовни професор ФЛУ

Ђулизаревић Селма, Одећа и предметни аксесоар као елементи театрализације портрета
ментор: Анђелка Бојовић, редовни професор ФЛУ

Јелечић Силвиа, Комуникација између уметника и перципијента, портрети перципијената уметничких дела
ментор: Небојша Радојев, редовни професор ФЛУ

Јовићевић Поповић Милена: Феномен конзумеризма и тијело као мотив у визуелној умјетности 20. и 21. Вијека (Женско тијело и појам љепоте у времену нових технологија, мас медија и интернета)
ментор: Гордан Николић, редовни професор ФЛУ

Недељковић Ана, Rabbitland, земља зечева
ментор: Чедомир Васић, редовни професор ФЛУ

Трајановић Дарко, Ергоном (Човек – машина)
ментор: Драган Јовановић, редовни професор ФЛУ

Тртовац Селман, Уметничка стратегија: уметничко мишљење-уметничко понашање
ментор: Вељко Лалић, редовни професор ФЛУ

2013.

Богдановић Лидија, Шетачи – додир кроз транскултурни дијалог – презентација, дигитална графика
ментор: Биљана Вуковић, редовни професор ФЛУ

Граовац Зоран, Ручно рађени папир као сликарско средство
ментор: Милутин Драгојловић, редовни професор ФЛУ

Ђурђевић Биљана, Хипнеротомахија. Полифили или жудња за љубављу у сновима
ментор: др ум. Милета Продановић, редовни професор ФЛУ

Кузмановић Бранка, Егзистенција промене, просторна интерактивна инсталација
ментор: Чедомир Васић, редовни професор ФЛУ

Мартиновић Владан, Егзогене геолошке промене на стенској маси и њихово препознавање и примена на савременој скулптури, архитектури и дизајну
ментор: Никола Вукосављевић, редовни професор ФЛУ

Станаћев Драгана, Архитектура као симболичка форма, семиотика куле
ментор: Слободан Роксандић, редовни професор ФЛУ

Степанов Милорад, Слатина као проблемско сагледавање места, улоге и значаја боје и хроматских односа у сликању пејзажа равнице
ментор: Јован Сивачки, редовни професор ФЛУ

2014.

Антонијевић Радош, Корективи облика/водич кроз скулпторске феномене – истраживање односа између облика скулптуре и утицаја који делују на њено формирање
ментор: Вељко Лалић, редовни професор ФЛУ

Бабић Мирослав, Антрополошка димензија цртежа – субјективно истраживање
ментор: др ум. Милета Продановић, редовни професор ФЛУ

Вељашевић Владимир, Ненаративни стрип – примена принципа формалне редукције (изложба графика великог формата и оригиналних стрип табли)
ментор: Жарко Смиљанић, редовни професор ФЛУ

Грба Дејан, АЛИБИ (Black or White), трансмедијска инсталација
ментор: Чедомир Васић, редовни професор ФЛУ у пензији

Ждрања Сања, Иронија, идеал, идентитет – инспирација у феминистичкој пракси савремене ликовне уметности, амбијентални радови
ментор: Вељко Лалић, редовни професор ФЛУ

Јовић Горан, Могућност примене фреско – технике у савременим грађевинским условима
ментор: Милутин Драгојловић, редовни професор ФЛУ

Кузмановић Зоран, Портрет и материјал у јединственом скулпторском процесу
ментор: Вељко Лалић, редовни професор ФЛУ

Лојаница Предраг, …У манастиру – слике, цртежи, видео радови
ментор: Анђелка Бојовић, редовни професор ФЛУ

Маторкић Бисенић Елизабета, Опонашање природног цртежа људске коже – технике визуализације невидљивих отисака, изложба слика и цртежа објеката
ментор: Владета Живковић, редовни професор ФЛУ

Милановић Владимир, Апроприација као метод уметничког истраживања – дигитални колажи
ментор: Биљана Вуковић, редовни професор ФЛУ

Мирчев Николета, Партиципативне економије и протоколи слике – за слику је потребно двоје
ментор: др ум. Зоран Тодоровић, доцент ФЛУ

Младеновић Александар, Рани панк и хибридна графика, самостална изложба полиптиха изведених у хибридним графичко – сликарским техникама
ментор: Жарко Смиљанић, редовни професор ФЛУ

Младеновић Данијела, Башта – место сустицања природе и уметности, изложба слика
ментор: др ум. Миливој Павловић, доцент ФЛУ

Момиров Драган, Раслојавањем графичке слике до просторног ликовног објекта (штампани објекти на прозирној основи)
ментор: Небојша Радојев, редовни професор ФЛУ у пензији

Оташевић Бојан, HOMO MELANCOLICUS – изложба графика – синергија покрета и меланхолије кроз графички израз
ментор: Биљана Вуковић, редовни професор ФЛУ

Парлић Карајанковић Оливера, Ерос немогућих сусрета – скулптуране форме постварених осећања
ментор: Вељко Лалић, редовни професор ФЛУ

Првуљ Мирослав, Site – specific. Скулптура у простору индивидуалног сећања
ментор: Вељко Лалић, редовни професор ФЛУ

Прелић Милица, Значај избора материјала при реализацији уметничког дела – восак као основни материјал
ментор: Јован Сивачки, редовни професор ФЛУ у пензији

Раковић Бранко, Структура и процес материјализације једног облика апстрактне слике – идеја, значење, извођење
ментор: Димитрије Пецић, редовни професор ФЛУ

Тодоровић Нина, Архитектура сећања – амбијентална инсталација, веб-сајт и видео рад
ментор: др ум. Милета Продановић, редовни професор ФЛУ

2015.

Вучковић Сузана, Графички путописи – Књига уметника и медиј графике
ментор: Биљана Вуковић, редовни професор ФЛУ у пензији

Драгутиновић Соколовски Ивана, Љубављу само – Хаптички естетски доживљај
ментор: др ум. Милета Продановић, редовни професор ФЛУ

Ђошић Мирјана, Феномен рефлексије као сопственог уметничког изражавања, слике и колажи
ментор: Анђелка Бојовић, редовни професор ФЛУ

Јовчић Олђа Снежана, Од мозаичког портрета до иконе
ментор: др ум. Зоран Граовац, ванредни професор ФЛУ

Јоксимовић Здравко, Поетика тела и компаративна анализа сопствене скулпторске праксе и актуелних проблематика тела у савременој светској скулптури
ментор: Душан Петровић, редовни професор ФЛУ

Калезић Марко, Симболи октанског доба – Свођење форми објекта једне епохе на печат времена (изложба графика изведених у техници литографије)
ментор: Жарко Смиљанић, редовни професор ФЛУ

Кешељ Предраг, Улаз у имагинарни простор лавиринта
ментор: др ум. Радош Антонијевић, доцент ФЛУ

Лазић Небојша, Сложена кретања – Утицај технологије на медиј графике, изложба графика ASSASSINATED
ментор: Биљана Вуковић, редовни професор ФЛУ у пензији

Марковски Надежда, Призори измећу природе и архитектуре – Кадрирани фрагмент као симбиоза елемената природних и вештачки створених форми, изложба графика и цртежа
ментор: Жарко Смиљанић, редовни професор ФЛУ

Митровић Тодор, Икона – између отиска, слике и слова, изложба иконописних остварења у светлу развоја и перспектива обнове црквеног сликарства
ментор: Чедомир Васић, редовни професор ФЛУ у пензији

Мићовић Јагода, Идеали и обрасци лепоте у нашој традицији – Леп к`о Бог
ментор: др ум. Милета Продановић, редовни професор ФЛУ

Насковић Милош, Породични албум графика – корелација савремених и традиционалних графичких техника у процесу штампе
ментор: Биљана Вуковић, редовни професор ФЛУ у пензији

Опавски Весна, Кључна реч – уметност. Дигиталне графике и њихова комуникација у виртуелној и реалној средини
ментор: Биљана Вуковић, редовни професор ФЛУ

Оро Маријана, Светлост као боја, огледало као платно, слике и цртежи
ментор: Анђелка Бојовић, редовни професор ФЛУ

Петровић Снежана, Паралелна димензија – Фикција као процесуирана стварност (самостална изложба графика и објеката изведених у плексигласу), слике и колажи
ментор: Жарко Смиљанић, редовни професор ФЛУ

Рајчевић Симонида, Изгубљени рај, амбијентална поставка цртежа
ментор: Чедомир Васић, редовни професор ФЛУ у пензији

Стаменовић Нађа, Савремени конзумеризам – тумачење брендакроз уметничку праксу данашњице
ментор: др ум. Милета Продановић, редовни професор ФЛУ

Трајковић Јелена, Деконструкција осећаја трагизма савременог човека, амбијентална изложба
ментор: др ум. Милета Продановић, редовни професор ФЛУ

Шулетић Иван, Камуфлажна слика – пејзаж као камуфлажна шара, изложба слика
ментор: др ум. Миливој Павловић, доцент ФЛУ

2016.

Вукосављевић Богдан, Преиспитивање потенцијала дрвета – Уметничка генеалогија коришћења дрвета ка новим могућностима скулптуре, изложба скулптура
ментор: Душан Петровић, редовни професор ФЛУ

Димовски Зоран, Affection – приказ уосећаја у вишемедијској поставци
ментор: др ум. Зоран Тодоровић, доцент ФЛУ

Драгутиновић Драгана, Зазидане, римејк – амбијентална инсталација
ментор: др ум. Милета Продановић, редовни професор ФЛУ

Зарић Катарина, Променљиви контекст перспективе у фигуративном ликовном изразу, изложба графика, слика и радова на папиру
ментор: Биљана Вуковић, редовни професор ФЛУ у пензији

Ковач Жолт, Сјајне слике, изложба слика (Друштвена улога апстракције)
ментор: др ум. Миливој Павловић, доцент ФЛУ

Крговић Добривоје, Лекције 19УН – о неким аспектима редимејда у контексту постмодерног дискурса
ментор: Душан Петровић, редовни професор ФЛУ

Кркобабић Миодраг, Ништа лично. Просторна аудио-видео инсталација
ментор: Вељко Лалић, редовни професор ФЛУ

Младеновић Јованка, Нове митологије, изложба графика и објеката
ментор: др ум. Драган Момиров, редовни професор ФЛУ

Николић Владимир, Око – екран ума, видео инсталација
ментор: Чедомир Васић, редовни професор ФЛУ у пензији

Обрадовић Маја, Дијалектика тела у цртежу и перформансу кроз чин сечења
ментор: Радомир Кнежевић, редовни професор ФЛУ

Пантић Адам, Мира и Миле, графичко театарска инсталација
ментор: др ум. Милета Продановић, редовни професор ФЛУ

Радовановић Ивана, The Hollow Men – Пуњење празнине, просторне скулптуралне форме
ментор: Душан Петровић, редовни професор ФЛУ

Радојковић Слободан, Поетика сећања у медију графике – истраживања у техници дрвореза
ментор: Биљана Вуковић, редовни професор ФЛУ

Рајшић Драган, Радна меморија. Привремено скулпторско дело и јавни простор
ментор: др ум. Оливера Парлић Карајанковић, доцент ФЛУ

Ружичић Милица, Интерактивна инсталација у јавном простору ДОЛАП – кроз критички потенцијал уметности
ментор: др ум. Радош Антонијевић, ванредни професор ФЛУ

Средановић Јелена, Променљивост и трајање – графичка пројекција лирских простора
ментор: Биљана Вуковић, редовни професор ФЛУ

Травањ Ранко, Неподношљиво лице интиме – естетика абјектног у савременим уметничким праксама, амбијентална инсталација
ментор: др ум. Биљана Ђурђевић, доцент ФЛУ

Хајровић Драган, Просторно-временска контекстуализација и производња значења у ликовном делу, изложба слика, цртежа, објекта и инсталација
ментор: др ум. Милета Продановић, редовни професор ФЛУ

Црнобрња Вукадиновић Милица, Клавир у црном, ликовна модулација зидним цртежима као нов доживљај музиком обележеног простора
ментор: Радомир Кнежевић, редовни професор ФЛУ

Шалинић Терзић Јелена, Преображај као метафора игре у уметности, слике и цртежи
ментор: Анђелка Бојовић, редовни професор ФЛУ

2017.

Балаж Војводић Виолета, Случај уметника – пустолова који послују на Глобалној Маргини – Art Book
ментор: др ум. Зоран Тодоровић, ванредни професор ФЛУ

Велицки Никола, Покрет и гест као основа уметничког израза, изложба графика великог формата
ментор: др ум. Владимир Вељашевић, редовни професор ФЛУ

Дукић Давор, Идоли и играчке – скулпторско истраживање
ментор: др ум. Радош Антонијевић, ванредни професор ФЛУ

Јоцић Јелена, Конструктивистички симболизам простора“ простори # 40, изложба графика урбаног ентеријера
ментор: др ум. Димитрије Пецић, редовни професор ФЛУ

Кнежевић Весна, Поетика и политика мурала у урбаном простору реализованих у сарадњи са студентима Факултета ликовних уметности у Београду, изложба фотографија и видео записа
ментор: Анђелка Бојовић, редовни професор ФЛУ

Луковић Јелена, Филозофија егзистенцијализма у ангажованом изразу, изложба литографија
ментор: Жарко Смиљанић, редовни професор ФЛУ

Милев Ивана, Јединство мноштва – органско – геометријски принцип грађења у скулптури и колажу
ментор: др ум. Оливера Парлић Карајанковић, доцент ФЛУ

Пецић Димитрије, Фрагмент урбаног пејзажа као основ композиције ликовног дела, дрворези и радови на папиру
ментор: Жарко Смиљанић, редовни професор ФЛУ

Плескоња Ивона, Деца Сунца. Стање просветљења као основ за сликарско и графичко истраживање
ментор: др ум. Димитрије Пецић, редовни професор ФЛУ

Станојевић Ђорђе, Природа и уметност као могућност радикалне уметничке праксе, објекти и инсталације
ментор: Радомир Кнежевић, редовни професор ФЛУ

Тубић Марко, Ка светлу – примена иконописачког поступка у сопственом делу, у његовом практичном и филозофском домену, изложба слика
ментор: др ум. Миливој Павловић, доцент ФЛУ

Ћебић Милица, Линија силе: реонтологизација скулптуре
ментор: др ум. Радош Антонијевић, ванредни професор ФЛУ

Чаки Гала, Васкрсло време, тродимензионална пројекција ликовног дела
ментор: Димитрије Пецић, редовни професор ФЛУ

2018.

Иветић Смиља, На крилима паганског, изложба слика великог формата
ментор: др ум. Милета Продановић, редовни професор ФЛУ

Младеновић Милорад, Непосредни контексти, вишемедијска просторна поставка
ментор: др ум. Милета Продановић, редовни професор ФЛУ

Сибиновић Петар, Реалност несагледивог, скулптуре и цртежи
ментор: др ум. Радош Антонијевић, ванредни професор ФЛУ

Стевановић Љубица, Аутобиографски сликарски запис у хроници једне приватне историје, изложба слика
ментор: Анђелка Бојовић, редовни професор ФЛУ у пензији

Текић Дања, Ars Combinatoria као метод визуелне спекулације – поставка мобилних графичких структура
ментор: др ум. Милета Продановић, редовни професор ФЛУ

Факултет драмских уметности

2015.

Карановић Срђан, Не оклевај! Импровизуј! (Примена театарских спортова у педагогији глуме)
ментор: Биљана Алексић, редовни професор ФДУ

2016.

Стојковић Мирко, Затамњење (первазивна игра)
ментор: Небојша Пајкић, редовни професор ФДУ

Ерић Катарина, Невидљиви глас – глумац као наратор на сцени, филму и телевизији
ментор: Драган Петровић, редовни професор ФДУ

2017.

Вујовић Биљана, Пинокио – улични луткарски театар
ментор: Светозар Рапајић, професор емеритус ФДУ

Ђинђић Александар, Вашар на црвено слово (документарни материјал као грађа за стварање представе)
ментор: Гордана Марић, редовни професор ФДУ у пензији

2018.

Шкорић Ирена, У који фајл да ставим своје срце (Експериментални филм као фузија филмских родова, документарног и играног)
ментор: Предраг Велиновић, редовни професор ФДУ

Интердисциплинарне студије Универзитета уметности

2008.

Дадић Динуловић Татјана, Излог позоришта Шопаловић: промотивни сценски догађај
ментори: др Милена Драгићевић Шешић, редовни професор ФДУ и мр Бранко Павић, редовни професор Архитектонског факултета, УБ

2009.

Јелић Маргарета, Однос посматрачеве и јунакове перцепције у вишемедијском делу
ментор: Владан Радовановић

Правдић Иван, Крвна освета, вишемедијско уметничко дело
ментор: Владан Радовановић

2010.

Арнаутовић Снежана, Унутар праслике
ментор: Владан Радовановић

Бошковић Романа, Конструисање догађаја, просторна интервенција
ментор: др Радивоје Динуловић, редовни професор ФТН, УНС

Давид Миа, Изгубљени, уметничка просторна инсталација
ментор: др Радивоје Динуловић, редовни професор ФТН, УНС, коментор: др Јелена Тодоровић, ванредни професор ФЛУ

Радоман Дина, Отварање унутрашњег простора – уметничко-истраживачки процес стварања представе
ментор: др Радивоје Динуловић, редовни професор ФТН, УНС, коментор: Слободан Унковски, редовни професор Факултета драмских уметности, Скопље, Македонија

Теофиловић Наташа, 1:1 – 3 Д карактер анимација и инсталација
ментор: мр Растко Ћирић, редовни професор ФПУ

2011.

Јованић Александра, Бајт има осам битова – серија од осам интерактивних кратких форми за интернет
ментор: др ум. Милета Продановић, ванредни професор ФЛУ

Кнез Ивана, Привремена архитектура као критичко промишљање урбаног простора
ментор: др Радивоје Динуловић, редовни професор ФТН, УНС, коментор: др Миодраг Шуваковић, редовни професор ФМУ

Максимовић Зоран, Синхреза, интерактивна аудиовизуелна инсталација
ментор: др Миомир Мијић, редовни професор ЕТФ, УБ, коментор: Горан Марковић, редовни професор ФДУ

Маркоска Маријана, Антигена, дигитална презентација позоришта
ментор: мр Растко Ћирић, редовни професор ФПУ

2012.

Апостолска Катерина, Менада, мултимедијална презентација македонског културног наслеђа
ментор: Растко Ћирић, редовни професор ФПУ

Арванитидис Александра, Интерактивна фикција реалности, интерактивни филм
ментор: др Менелаос Мелециз (Menelaos Meletzis), редовни професор T.E.I. Атина, Грчка

Гвардиол Мила, Тест – Истраживање интерактивних односа уметничког дела и публике
ментор: Драган Јовановић, редовни професор ФДУ

Ждрња Сања, Људско тело у музичком перформансу, изложба аудио-визуелних скулптура (музичко дигиталних)
ментор: Слободан Роксандић, редовни професор ФЛУ

Жугић Соња, Унутрашњи пејзажи, вишемедијска просторна инсталација
ментор: др Радивоје Динуловић, редовни професор ФТН, УНС, коментор: др Јелена Тодоровић, редовни професор ФЛУ

Илић Марија, Одрживи развој надахнућа уметника у улози виртуелног кућног љубимца – покушај програмирања уметникове идеје/реализације једног уметничког дела на основу инструкција публике
ментор: Растко Ћирић, редовни професор ФПУ

Јововић Душан, Мултимедијални простор као средство комуницирања са публиком
ментор: Растко Ћирић, редовни професор ФПУ

Јоксимовић Александар, Посматрачи мачке, дигитални перформанс
ментор: Драган Јовановић, редовни професор ФДУ

Кецман Марина, Едукативни потенцијал интерактивних мултимедијалних садржаја
ментор: Јелица Ђокић, редовни професор ФДУ

Клачар Војислав, Горњи дом, вишемедијско сценско дело
ментор: Ивана Вујић Коминац, редовни професор ФДУ

Лагатор Пејовић Ирена, Друштво неограничене одговорности, вишемедијска просторна инсталација
ментор: др Радивоје Динуловић редовни професор ФТН, УНС, коментор: Чедомир Васић, редовни професор ФЛУ

Мијачевић Царевић Милица, Слике подсвести – Мождани таласи и њихове фреквенце у  стварању слике
ментор: Милорад Глушица, редовни професор ФДУ

Николић Марко, Самоубиство – пут ка националном препороду – експериментална рекламна кампања и 3Д симулатор
ментор: др Менелаос Мелециз (Menelaos Meletzis), редовни професор T.E.I. Атина, Грчка

Радуљ Марина, 4,5 Д Б(О)СНА, амбијентални сценски догађај
ментор: др Мета Хочевар, редовни професор Академије за позориште, филм, радио и телевизију Универзитета у Љубљани , Словенија, коментор: др Радивоје Динуловић, редовни професор ФТН, УНС

Стојановић Наталија, Виртуелна Винча, вебсајт са 3Д моделима
ментор: Растко Ћирић, редовни професор ФПУ, коментор: др Ненад Тасић, редовни професор Филозофског факултета у Београду

2013.

Амиџић Исидора, Зграда Генералштаба, вишемедијска сценска инсталација
ментори: др Радивоје Динуловић редовни професор ФТН, УНС, Милан Алексић, редовни професор ФИЛУМ, УКГ

Витвицки Јована, Homo ludens, Играч као чистач, еколошка интерактивна мултимедија
ментор: Бранимир Карановић, редовни професор ФПУ

Дејановска Јелена, Енергетски троугао, дигитална анимирана инсталација
ментор: Растко Ћирић, редовни професор ФПУ

Капларски Катарина, Уметност на интернету, contraart.com, виртуелна инсталација
ментор: Владан Радовановић

Николић Предраг, Уметничка машина: хватач мисли (Art Mashine: Mindcatcher), интерактивна инсталација у дигиталном окружењу
ментор: др Стал Стенсли, редовни професор Академије уметности у Ослу, коментор: Чедомир Васић, редовни професор ФЛУ

Паровић Ирена, Анатомија вируса, вишемедијска инсталација
ментор: др ум. Милета Продановић, редовни професор ФЛУ

Станковић Слободан, Грађење аудио-визуелне структуре, експериментални филм
ментор: др Борис Деспот, редовни професор ФДУ

Стеванић Бојан, Без сигнала, дигитални анимирани филм
ментор: Милан Милетин, редовни професор ФДУ

2014.

Марковић Јелена, Поезије у кретању
ментор: Лидија Среботњак Пришић, редовни професор АУ, УНС

Ракић Федор, Креативни аспекти публиковане уметничке дигиталне слике
ментор: Андрија Димитријевић, редовни професор ФДУ

Саиловић Слободан, Traming – круг двојке, мобилна инсталација
ментор: Ивана Вујић Коминац, редовни професор ФДУ

Стојановић Марко, Звуци Београда – сједињење конкретних звукова и призора у вишемедијском делу
ментор: Срђан Хофман, редовни професор ФМУ

2015.

Бркић Љуба, Inn||terface, интерактивна аудио визуелно тактилна инсталација
ментор: Зоран Ерић, редовни професор ФМУ, коментор: Ђорђе Петровић, ванредни професор ФМУ

Делић Лидија, Seascapes / Into the Wave, вишемедијска просторна инсталација
ментор: др ум. Милета Продановић, редовни професор ФЛУ

Кукић Растко, Супермаркет, дигитални музички анимирани филм
ментор: Добрица Бисенић, редовни професор ФЛУ, коментор: Иван Шијак, ванредни професор ФДУ

Милијановић Добривоје, Аудиовизуелна синтеза: стварање интерактивних звучних скулптура
ментор: Љубиша Јовановић, редовни професор ФМУ

Милосављевић Мирјана, Tabula Rasa – Претраживање архива сопствених емоција
ментор: Бранимир Карановић, редовни професор ФПУ

Нађевић Душан, Време излаза / A Time of Exit, дигитални интерактивни видео са елементима анимације
ментор: др ум. Александра Јованић, доцент ФЛУ

Новак Елизабета, DiLuminous P.A.I.N.T. Experiment“ DiLuminous Painting Animation Interaction Noise and Text Experiment („DiLuminous P.A.I.N.T. Experiment“Дигитални , визуелни, интерактивни, звучни и текстуални експеримент са елементима анимације)
ментор: Ивана Вујић Коминац, редовни професор ФДУ

Перовић Вања, Digital Wood (Дигитална шума), дигитална вишемедијска интсталација у екстеријеру
ментор: Радомир Кнежевић, редовни професор ФЛУ, коментори: др ум. Александра Јованић, ванредни професор Академије уметности, Београд и Чедомир Васић, редовни професор ФЛУ

Протић Јулијана, Од А… Морфогенеза психоакустичне анимације облика (анимација функционалних модела симултаног генерисања облика модулирањем покрета и звука, интерактивни дигитални перформанс
ментор: Растко Ћирић, редовни професор ФПУ, коментор: Ђорђе Петровић, ванредни професор ФМУ

Рајевић Убавић Бојана, Ефемерни амбијенти, дигитална инсталација
ментор: др Невена Хаџи Јованчић, редовни професор  Учитељског факултета, УБ, коментор: Иван Шијак, ванредни професор ФДУ

Ристић Матеја, Црни човек, вишемедијски уменички пројекат
ментор: др Александар Дунђеровић, ред. проф. Бирминген универзитета, Велика Британија

Ћирић Ива, Циклофонија, дигитални динамички колаж
ментор: др ум. Дејан Грба, доцент ФЛУ

2016.

Дробац Јелена, Слово о слову – кратки веб наративи о типографији
ментор: др ум. Александра Јованић, доцент ФЛУ

Ћузовић Ана, Broken, дигитална инсталација
ментор: др Невена Хаџи Јованчић, ванр. проф. Учитељски факултет, УБ, коментор: Иван Шијак, доцент ФДУ

Кекељевић Игор, Јалетова Венера, стереоскопска 3Д анимирана скулптура
ментор: Растко Ћирић, редовни професор ФПУ

Контић Ива, AGIT-PROP-FLASH-MOB, серија перформанса у отвореном јавном простору  и вишемедијска инсталација
ментор: др ум. Зоран Тодоровић, доцент ФЛУ

Стојановић Јована, Мали ратови, вишемедијска амбијентална инсталација
ментор: др Радивоје Динуловић, редовни професор ФТН, УНС

Узелац Ана, Дигитално позориште представа „Бит“, симбиоза виртуелног и стварног света у позоришној уметности
ментор: Ивана Вујић Коминац, редовни професор ФДУ

Узелац Иван, Засићење – истраживање дигиталне манипулације звуком у аудио визуелном делу
ментор: Бранислава Стефановић, редовни професор ФДУ, коментор: Александар Давић, редовни професор АУ, УНС

2017.

Владушић Јелена, У потрази за домом, вишемедијска просторна инсталација
ментор: др Радивоје Динуловић, редовни професор ФТН, УНС

Давић Александар, Позориште интегрисаних медија
ментор: др ум. Иван Правдић, ванредни професор АУ, УНС

Ђокић Милорад, Још један прозор у базену (Another Window in the Pool): Проширена видео инсталација
ментор: др Александра Дулић, ванредни професор Универзитет Британске Колумбије, Канада, коментор: др ум. Иван Правдић, ванредни професор АУ, УНС

Јуричан Тања, Критичка ремедијатизација ратног филма, интерактивна инсталација
ментор: др ум. Зоран Тодоровић, ванредни професор ФЛУ

Јурковић Иван, Виртуелна огледала, интердисциплинарна студија архетипских наратива у функцији истраживања феномена чудесног у амбијенталном уметничком делу
ментор: др Александра Дулић, ванредни професор Универзитет Британске Колумбије, Канада, коментор: др ум. Иван Правдић, ванредни професор АУ, УНС

Николић Јелена, Треперава прича, интерактивна дигитална светлосна инсталација
ментор: др ум. Александра Јованић, доцент ФЛУ

Трстењак Снежана, Ехо кратких слика (играно-анимирани кратки филм у интеракцији са публиком)
ментор: Јелица Ђокић, редовни професор ФДУ

2018.

Велиновић Биљана, МАСЕ, вишемедијска видео инсталација
ментор: др ум. Александар Давић, редовни професор АУ, УНС

Кнежевић Бојана, S.U. (Виртуелни уметнички идентитет и његови реални учинци у култури)
ментор: др ум. Александар Давић, редовни професор АУ, УНС, коментор: др ум. Иван Правдић, ванредни професор АУ, УНС